Р Е Ш Е Н И Е

 

5

 

Гр.Кубрат, 20.01.2011г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

         КУБРАТСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито съдебно заседание на двадесети януари две хиляди и единадесета година, в състав:

                             

                                                Районен съдия: ПЛАМЕН АНГЕЛОВ при секретаря  П.П. и с участието на районен  прокурор Анелия Неделчева  като разгледа докладваното от съдия Ангелов АНД № 290 по описа на 2010г.

 

РЕШИ:

 

         ПРИЗНАВА нарушителя М.А.Ю.  - роден на *** ***, живущ ***, женен, неосъждан, с основно образование, безработен, ЕГН -**********, за виновен в това, че във времето от 24.09.2010г. до 30.11.2010г. в с.Мъдрево, обл.Разград, на ул. Арда №1,  сам е осъществил  неправомерно присъединяване към водоснабдителната система, чрез мека връзка-маркуч и е създал условия за непълно отчитане на потребената питейна вода в жилището му, с което  от обективна и субективна страна е осъществил състава на престъпление по чл.234в, ал.1 от Наказателния кодекс, за което и на основание чл.78а от НК, го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание  ГЛОБА  в размер на    1000.00 /хиляда/ лева. 

          Решението подлежи на жалба и протест в 15-дневен срок от днес пред ОС- гр.Разград.

 

                      Районен съдия:  /П/ - Пл.Ангелов