П   Р   И   С   Ъ   Д   А

 

№ 78

                                       

Гр.Кубрат, 14 декември  2011г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

Кубратският  районен съд на четиринадесети декември две хиляди и единадесета година в открито съдебно заседание в следния състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Албена Великова

                                          СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: Е.И.

                                                                                             Г.И.

 

при секретаря В.Д. и районен прокурор Анелия Неделчева, като разгледа докладваното от съдия  Великова НОХД № 128 по описа  за 2011г.

 

П  Р  И  С  Ъ  Д  И  :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Й.Д.Г. - роден на  ***г***, с постоянен адрес ***, български гражданин, с начално образование, неженен, не работи, осъждан, ЕГН ********** за виновен в това, че на 18.02.2011г. в село Мъдрево, обл.Разград, в съучастие с Н.Б.М. *** и Н.Г. ***, е отнел чужди движими вещи – акумулатор “Перион” с мощност 55 А/час, три броя статори от задвижващ електромотор за пералня “Рига”, ротор за електромотор от пералня “Рига”, два броя алуминиеви намотки от стабилизатор, компресор за хладилник “Мраз 150” в комплект с метална стойка, удължител от четирижилен меден проводник със сечение 4 кв. мм и дължина 15 метра, удължител от меден многожилен проводник със сечение 2,5 кв. мм и дължина 25 метра, четирижилен меден проводник със сечение 4 кв. мм и дължина 5 метра, мостов кабел със сечение 2,5 кв. мм и дължина 5 м, пластмасова черна щайга, 8 конзолни кутии, 7 водопроводни колена 1/2 цола, 2 броя 3/4 цола, 3 броя нипела 1/2 цола, 2 броя нипела 3/4 цола, 1 брой тетка 1/2 цола и един брой тетка 3/4 цола, всичко на обща стойност 143.42 лева – маловажен случай, от владението на М.А. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са били върнати и заместени, с което осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.197, т.2, във вр. с чл.194, ал.3 във вр. с чл.20, ал.2 от НК, за което и на основание чл.57, ал.1 от НК му налага наказание ПРОБАЦИЯ, включващо следните пробационни мерки:

1.Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ДВЕ ГОДИНИ, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично;

2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДВЕ ГОДИНИ;

3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа за срок от ДВЕ ГОДИНИ, по 100 часа в рамките на една година.

и го ПРИЗНАВА за НЕВИНОВЕН да е извръшил престъплението в условията на повторност и след предварителен сговор с Н.Б.М. *** и Н.Г. *** и чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил “ВАЗ 21061” с рег. № РР 07-10 АК и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение по чл.195, ал.1, т.4, т.5 и т.7  във вр. с чл.28, ал.1 от НК. 

ПРИЗНАВА подсъдимия Н.Б.М. - роден на  ***г***, с постоянен адрес ***, български гражданин, без образование, разведен, не работи, осъждан, ЕГН ********** за виновен в това, че на 18.02.2011г. в село Мъдрево, обл.Разград, действайки в съучастие с Й.Д.Г. *** и Н.Г. ***, е отнел чужди движими вещи – акумулатор “Перион” с мощност 55 А/час, три броя статори от задвижващ електромотор за пералня “Рига”, ротор за електромотор от пералня “Рига”, два броя алуминиеви намотки от стабилизатор, компресор за хладилник “Мраз 150” в комплект с метална стойка, удължител от четирижилен меден проводник със сечение 4 кв. мм и дължина 15 метра, удължител от меден многожилен проводник със сечение 2,5 кв. мм и дължина 25 метра, четирижилен меден проводник със сечение 4 кв. мм и дължина 5 метра, мостов кабел със сечение 2,5 кв. мм и дължина 5 м, пластмасова черна щайга, 8 конзолни кутии, 7 водопроводни колена 1/2 цола, 2 броя 3/4 цола, 3 броя нипела 1/2 цола, 2 броя нипела 3/4 цола, 1 брой тетка 1/2 цола и един брой тетка 3/4 цола, всичко на обща стойност 143.42 лева – маловажен случай, от владението на М.А. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са били върнати и заместени, с което осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.197, т.2, във вр. с чл.194, ал.3 във вр. с чл.20, ал.2 от НК, за което и на основание чл.57, ал.1 от НК му налага наказание ПРОБАЦИЯ, включващо следните пробационни мерки:

1.Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ДВЕ ГОДИНИ, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично;

2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДВЕ ГОДИНИ;

3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа за срок от ДВЕ ГОДИНИ, по 100 часа в рамките на една година.

и го ПРИЗНАВА за НЕВИНОВЕН да е извършил престъплението в условията на повторност и след предварителен сговор с Й.Д.Г. *** и Н.Г. *** и чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил “ВАЗ 21061” с рег. № РР 07-10 АК и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение по чл.195, ал.1, т.4, т.5 и т.7  във вр. с чл.28, ал.1 от НК. 

ПРИЗНАВА подсъдимия Н.Г.И. - роден на  ***г***, с постоянен адрес ***, български гражданин, с основно образование, женен, не работи, осъждан, ЕГН ********** за виновен в това, че на 18.02.2011г. в село Мъдрево, обл.Разград, в съучастие с Й.Д.Г. *** и Н.Б.М. ***, е отнел чужди движими вещи – акумулатор “Перион” с мощност 55 А/час, три броя статори от задвижващ електромотор за пералня “Рига”, ротор за електромотор от пералня “Рига”, два броя алуминиеви намотки от стабилизатор, компресор за хладилник “Мраз 150” в комплект с метална стойка, удължител от четирижилен меден проводник със сечение 4 кв. мм и дължина 15 метра, удължител от меден многожилен проводник със сечение 2,5 кв. мм и дължина 25 метра, четирижилен меден проводник със сечение 4 кв. мм и дължина 5 метра, мостов кабел със сечение 2,5 кв. мм и дължина 5 м, пластмасова черна щайга, 8 конзолни кутии, 7 водопроводни колена 1/2 цола, 2 броя 3/4 цола, 3 броя нипела 1/2 цола, 2 броя нипела 3/4 цола, 1 брой тетка 1/2 цола и един брой тетка 3/4 цола, всичко на обща стойност 143.42 лева – маловажен случай, от владението на М.А. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са били върнати и заместени, с което осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.197, т.2, във вр. с чл.194, ал.3 във вр. с чл.20, ал.2 от НК, за което и на основание чл.57, ал.1 от НК му налага наказание ПРОБАЦИЯ, включващо следните пробационни мерки:

1.Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ДВЕ ГОДИНИ, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично;

2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДВЕ ГОДИНИ;

3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа за срок от ДВЕ ГОДИНИ, по 100 часа в рамките на една година.

и го ПРИЗНАВА за НЕВИНОВЕН да е извършил престъплението след предварителен сговор с Й.Д.Г. *** и Н.Б.М. *** и чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил “ВАЗ 21061” с рег. № РР 07-10 АК и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение по чл.195, ал.1, т.4, т.5 от НК. 

ОСЪЖДА Й.Д.Г. да заплати в полза на държавния бюджет сумата 55.00 /петдесет и пет/ лева – разноски на досъдебното производство и по сметка на Районен съд гр.Кубрат сумата 5.00 /пет/ лева – разноски на съдебното следствие.     

ОСЪЖДА Н.Б.М.   да заплати в полза на държавния бюджет сумата 55.00 /петдесет и пет/ лева – разноски на досъдебното производство и по сметка на Районен съд гр.Кубрат сумата 5.00 /пет/ лева – разноски на съдебното следствие.     

ОСЪЖДА  Н.Г.И.  да заплати в полза на държавния бюджет сумата 55.00 /петдесет и пет/ лева – разноски на досъдебното производство и по сметка на Районен съд гр.Кубрат сумата 5.00 /пет/ лева – разноски на съдебното следствие.     

На основание чл.301, ал.1, т.11 от НПК вещественото доказателство по делото банкнота с номинална стойност 5 лева, серия АФ № 5828204, да се върне на М.А. ***, след влизане в сила на присъдата.

На основание чл.301, ал.1, т.11 от НПК вещественото доказателство по делото лист хартия с ръкописен текст изписан с молив: “РР0710АК-лада-бял” да бъде унищожено след влизане в сила на присъдата.

На основание чл.301, ал.1, т.11 от НПК веществените доказателства по делото свидетелство за регистрация на лек автомобил серия Х № 445579, квитанция за винетен стикер, полица за застраховка “Гражданска отговорност” № 0589646, контролен талон за застраховка “Гражданска отговорност” № 20817821, контролен талон към знак за технически преглед № 109920010, приходна квитанция № 2434 за платен данък на лек автомобил, договор за покупко-продажба на МПС, приложени към делото, да бъдат върнати на Надежда Миланова Кръстева от гр. Кубрат, ул. Спартак № 16, след влизане в сила на присъдата.

На основание чл.301, ал.1, т.11 от НПК вещественото доказателство по делото лек автомобил марка “ВАЗ 21061” с рег. № РР 07 10 АК, бял на цвят, оставен на съхранение в РУ “Полиция” град Кубрат, да бъде върнат на собственика Надежда Миланова Кръстева от гр. Кубрат, ул. Спартак № 16, след влизане в сила на присъдата.

Присъдата подлежи на жалба и протест  в 15-дневен срок от днес пред ОС-Разград.           

 

 

Районен съдия: /П/ Ал. Великова

 

 

     Съдебни заседатели: 1./П/ Ел. И.         2. /П/ Г. И.