П   Р   И   С   Ъ   Д   А

 

  74

                                       

Гр.Кубрат, 08 декември  2011г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

Кубратският  районен съд на осми декември  две хиляди и единадесета година в открито съдебно заседание в следния състав:

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ПЛАМЕН А.

                                               Съдебни заседатели:  П.К.

                                                                                    П.М.

 

при секретаря П.П. и районен прокурор Анелия Неделчева, като разгледа докладваното от съдия  А. НОХД №  191 по описа  за 2011г.

 

П  Р  И  С  Ъ  Д  И  :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия М.В.М. - роден на  ***г***, живущ ***, български гражданин, с начално образование, неженен, не работи, осъждан, ЕГН ********** за виновен в това, че за времето от 30.11.2010г. до 02.12.2010г. в с. Каменово, обл.Разград, като непълнолетен, но като е разбирал свойството и значението на извършеното и като е могъл да ръководи постъпките си, в съучастие като извършител с И.М.Р. ***, чрез повреждане на преграда, здраво направена за защита на имот – срязване  халка на катинар и чрез използване на МПС-лек автомобил „Форд Орион” с рег.№РР 5901 АН, е отнел чужди движими вещи – автоматична пералня марка „Сrown”, цветен телевизор марка „Сrown”, микровълнова печка марка „Аrtrom” и DVD-плейър марка  Supratech”, всичко на обща стойност  760,00 лева, немаловажен случай, от владението на Й.Г.А. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, с което осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.195, ал.1, т.3 и 4 във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 във вр. с чл.63, ал.1, т.3 от НК, за което и на основание чл.54 от НК го осъжда на   ЕДНА ГОДИНА  лишаване от свобода.

ОТЛАГА, на основание чл.69, ал.1 от НК, изтърпяването на наложеното наказание за изпитателен срок от две години, считано от влизане в сила на присъдата.

ПРИЗНАВА подсъдимия И.М.Р. - роден на  ***г***, обл. Разград, ул. Кирил и Методий № 49, български гражданин, с начално образование, неженен, не работи, осъждан, ЕГН ********** за виновен в това, че за времето от 30.11.2010г. до 02.12.2010г. в с. Каменово, обл.Разград, действайки в  условията на повторност, в съучастие като извършител с непълнолетния М.В.М., чрез повреждане на преграда, здраво направена за защита на имот – срязване  халка на катинар и чрез използване на МПС-лек автомобил „Форд Орион” с рег.№РР 5901 АН, е отнел чужди движими вещи – автоматична пералня марка „Сrown”, цветен телевизор марка „Сrown”, микровълнова печка марка „Аrtrom” и DVD-плейър марка  Supratech”, всичко на обща стойност  760,00 лева, немаловажен случай, от владението на Й.Г.А. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, с което осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.195, ал.1, т.3 и 4 и т.7 във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 във вр. с чл.28, ал.1 от НК, за което и на основание чл.54 от НК го осъжда на   ЕДНА ГОДИНА  И ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода.

ОТЛАГА, на основание чл.66 ал.1 от НК, изтърпяването на наложеното наказание за  изпитателен срок от три години, считано от влизане в сила на присъдата.

ПРИЗНАВА подсъдимия Р.М.Р. - роден на  ***г***, живущ ***, български гражданин, с основно образование, неженен, не работи, осъждан, ЕГН **********,  за виновен в това, че за времето от 06.12.2010г. до 07.12.2010г. в гр.Разград, обл.Разград и с. Побит камък, обл. Разград, действайки в условията на продължавано престъпление, с цел да набави за себе си и за другиго имотна облага е спомогнал да бъдат отчуждени чужди движими вещи  - автоматична пералня марка „Сrown”, цветен телевизор марка „Сrown”, микровълнова печка марка „Аrtrom” и DVD-плейър марка  Supratech”, всичко на обща стойност  760,00 лева, собственост на  Й.Г.А. ***, за които е знаел, че са придобити  и М.В.М. *** и  И.М.Р. *** чрез престъпление – кражба,  с което осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.215, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 от НК, за което и на основание чл.54, ал.1 от НК го осъжда на  ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, което на основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС да изтърпи при първоначален строг режим в затворническо общежитие от закрит тип, на основание  чл.60, ал.1 от ЗИНЗС.

ПРИВЕЖДА в изпълнение, на  основание чл.68, ал.1 от НК наложено на подсъдимия  Р.М.Р. по НОХД № 479/2008г. по описа на РС гр. Разград, наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което подсъдимият да изтърпи отделно от наказанието по настоящата присъда  при първоначален строг режим, на основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС в затворническо общежитие от закрит тип, на основание чл.60, ал.1 от ЗИНЗС.

 

ОСЪЖДА   М.В.М. да заплати в полза на държавния бюджет сумата 46.67 /четиридесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки/ лева – разноски на досъдебното производство и по сметка на Районен съд гр.Кубрат сумата  22.00 /двадесет и два/ лева – разноски на съдебното следствие.

ОСЪЖДА   И.М.Р. да заплати в полза на държавния бюджет сумата 46.67 /четиридесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки/ лева – разноски на досъдебното производство и по сметка на Районен съд гр.Кубрат сумата  22.00 /двадесет и два/ лева – разноски на съдебното следствие.

ОСЪЖДА   Р.М.Р. да заплати в полза на държавния бюджет сумата 46.67 /четиридесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки/ лева – разноски на досъдебното производство и по сметка на Районен съд гр.Кубрат сумата 22.00  /двадесет и два/ лева – разноски на съдебното следствие.

Присъдата подлежи на жалба и протест  в 15-дневен срок от днес пред ОС-Разград.

              

Районен съдия: /П/ - Пл.А.

 

 

 

     Съдебни заседатели: 1./П/-П.К.                   2. /П/ - П.М.