МОТИВИ

КЪМ  ПРИСЪДА № 75

 ПО НОХД № 318/2011г. НА РС – КУБРАТ

 

          Кубратска районна прокуратура е внесла обвинителен акт срещу С.С.П. ***, с  ЕГН – **********,  за това, че на 25.11.2011г. в гр. Кубрат, обл. Разград, на ул.”Христо Ботев” № 13, сам е осъществил неправомерно въздействие върху уредите за търговско измерване на електрическата енергия посредством свързване на мостов кабел /електрически проводник ПВО 6кв.мм/ поставен между панцера преди електромера  и предпазителя след електромера, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия в жилището му - престъпление по чл.234в, ал.1 от НК.

          Представителят на Кубратска районна прокуратура поддържа обвинението, така както е  било повдигнато с обвинителния акт. Заявява, че от събраните доказателства по безспорен начин се установяват извършеното престъпление и авторството на подсъдимия. Излага съображения за налагане на наказание лишаване от свобода и глоба в размери над минималните предвидени в закона. 

         Подсъдимият С.С.П. не се призна за виновен по повдигнатото обвинение. Заяви, че в жилището му са живели наематели, които са извършили неправомерното присъединяване към електрическата система. Той направил опит да махне кабела свързващ панцера преди електромера и предпазителя след електромера, но тъй като същият искрял силно се отказал.

          По делото са събрани писмени и гласни доказателства, които анализирани поотделно и в съвкупност, се явяват безпротиворечиви и дават основание на съда да приеме за установено следното:

          С.С.П. е роден на ***г***, български гражданин, разведен, осъждан, със средно-специално образование, работи в „Троя” ООД-Кубрат, с ЕГН – **********.***. Жилището представлява едноетажна града с двор , в която подсъдимият живее сам.

           На 25.11.2011г.свидетелите Ф.К. и С.Н. – служители на Е.ОН ”България –Мрежи”, МИР-Кубрат преминавайки със служебен автомобил покрай имота на подсъдимия П., забелязали, че върху електромера в къщата му, който се намирал на достъпно място, е осъществено неправомерно въздействие, като по този начин не се отчитала потребената електрическа енергия. Свидетелите извършили справка в Центъра за обслужване на клиенти в гр.Разград , при която установили, че партидата за ел.енергия на този имот се води на името на починалата Пена Рахнева – майка на подсъдимия. За констатираното служителите на Е.ОН уведомили РУ”Полиция” - гр.Кубрат, и на място, пред дома на подсъдимия, пристигнала дежурна група. Малко след това в имота се появил и подсъдимия, който обяснил, че няма ключове за имота и тръгнал към работното си място за да ги вземе. С.П., обаче, се укрил в района на свинарниците, находящи се в покрайнините на гр.Кубрат, където по-късно същия ден бил открит от св.П.Г.,***. Подсъдимият П. предоставил достъп до ел.таблото на служителите на РУ”Полиция”- Кубрат и служителите на Е.ОН, които констатирали, че електромерът е шунтиран посредством мост поставен между панцера преди електромера и предпазителя след електромера, в следствие на което не се отчитала потребената енергия в жилището. Установили , че в жилището има работещ електроуред.

По доказателствата:

Така изложената фактическа обстановка се установи въз основа на всички събрани гласни, писмени и веществени доказателства. Обясненията на подсъдимия съдът не кредитира, като ги отчете единствено като защитна теза. Не са налице доказателства, които да установяват, че на посочения адрес са живели лица различни от подсъдимия. Такива трети лице не са забелязвани и от непосредствено живеещите до имота съседи на подс.П. – свидетелите  Г.Н. и И.К..

От друга страна показанията на служителите на Е.ОН и служителя на полицията Г. са еднозначни , безпротиворечиви и логични, поради което следва да се кредитират. Те установяват както факта на констатираното неправомерно присъединяване и извършване „кражба на ток”, така и самопризнанието на подсъдимия направено по време на огледа, а именно че сам е поставил мостовия кабел като преди това го е закупил заедно с щипката, иззета като веществено доказателство.

Свидетелските показания се подкрепят и от приетите като доказателство документи приложени към досъдебното производство – протокол за оглед на местопроизшествие – л.4-л.8 от ДП, и от иззетото веществено доказателство – мостов кабел ведно с щипка.

От правна страна:

При така установеното от фактическа страна, съдът намира, че подсъдимият  С.П.  с действията си е осъществил състава на престъпление по чл.234в ал.1 от НК.

От обективна страна е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната система  посредством мост поставен между панцера преди електромерта и предпазителя след електромера. По този начин цялата потребявана в жилището ел. енергия преминавала през поставения мост без да се отчита от електромера.  Така подсъдимият е създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия

От субективна страна, деянието е извършено виновно, при форма на вината пряк умисъл. Съзнавал е обществената опасност на деянието си, неговия общественоопасен характер, предвиждал е общественоопасните му последици и е искал настъпването им.

С оглед на изложеното, съдът приема, че подсъдимият П. следва да понесе отговорност за извършеното от него престъпление по чл.234в ал.1 от НК.

По наказанието:

          Имайки предвид обремененото съдебно минало на подсъдимия и липсата на критичност към извършеното съдебният състав счете, че следва му наложи наказание над минимума, поради което определи шест месеца лишаване от свобода. П. не е осъждан на лишаване от свобода, поради което са налице условията на чл.66,ал.1 от НК за отлагане изтърпяване на наказанието за тригодишен изпитателен срок. На подсъдимия се наложи и кумулативно предвиденото наказание глоба, което се определи в размер от 1000.00 лева. С така наложеното наказание съдебният състав счете, че ще постигне целите на чл.36 от НК и ще въздейства превантивно и превъзпитателно както спрямо осъдения така и спрямо обществото.

Ръководен  от гореизложеното, съдът постанови присъдата си.

 

     Районен  съдия: /П/ - Пл.Ангелов