ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от  СПОРАЗУМЕНИЕ №14/15.03.2012 г.

по НОХД. № 303 по описа на Районен съд – гр.Кубрат за 2011 г.

 

        Кубратският  районен съд на петнадесети март  две хиляди и дванадесета година в открито съдебно заседание в следния състав:

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН АНГЕЛОВ

                                                                                                    

при секретаря П.П. и прокурор БРАНИМИРА СТОЯНОВА, като разгледа докладваното от съдия Ангелов НОХД № 303 по описа за 2011 година, като взе предвид, че така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала на основание чл.382, ал.7 вр.чл.381 от НПК

 

ОПРЕДЕЛИ: № 14

 

ОДОБРЯВА постигнатото между Районна прокуратура – гр. Кубрат, представлявана от прокурор Бранимира Стоянова  и М.Г.С., представляван от адв. В.Н. ***, споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД № 303/2011г.  по описа на РС – Кубрат, по силата на което:

Подсъдимият М.Г.С. - роден на *** ***, обл.Разград, ул.Цар Самуил №9, български гражданин, женен, осъждан, с  основно образование, безработен, ЕГН -**********, се признава за виновен в това, че през месец юли 2011г. в с.Задруга, област Разград е отнел чужди движими вещи – пари, сума  в размер на 180.00 лева, от владението на Ю.И.О. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, с което е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.194, ал.1 от НК, за което и на основание чл.55, ал.1, т.2 б.”б” от НК, приема да му бъде наложено наказание ПРОБАЦИЯ, включващо следните пробационни мерки:

1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от две години, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично;

2. Задължителни  периодични срещи с пробационен служител за срок от две години;

3. Безвъзмезден труд в полза на обществото 200 /двеста/ часа, за срок от две години.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 303/2011 год. по описа на РС – гр.Кубрат.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

  РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/ ПЛ. АНГЕЛОВ