П   Р   И   С   Ъ   Д   А

 

№ 17

                                       

Гр.Кубрат, 23 май  2012г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

Кубратският  районен съд на двадесет и трети май две хиляди и дванадесета година в открито съдебно заседание в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Албена Великова

                           

при секретаря В.Д. и прокурор Пламен Пенчев, като разгледа докладваното от съдия  Великова НОХД № 33 по описа  за 2012г.

 

П  Р  И  С  Ъ  Д  И  :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия С.Т.С. - роден на  *** ***, с постоянен адрес ***, български гражданин, женен, неосъждан, с висше образование, безработен, ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН в това, че на 10.09.2007 год.; 10.03.2008 год. и на 04.08.2008 год. в с. Тертер, обл. Разград, действайки в условията на продължавано престъпление – на три пъти, като длъжностно лице – председател на ППК „Добруджа” – с. Тертер, Разградска област, в кръга на службата си е съставил неистински официални документи – Протокол № 07/10.09.2007 год. за проведено заседание на Управителния съвет на ППК „Добруджа – с. Тертер, Разградска област, Протокол № 09/10.03.2008 год. за проведено заседание на Управителния съвет на ППК „Добруджа” – с. Тертер, Разградска област и Протокол № 12/04.08.2008 год. за проведено заседание на Управителния съвет на ППК „Добруджа” – с. Тертер, Разградска област, с цел да бъдат използвани, и на основание чл.304 от НПК, го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение по чл.310, ал.1, предл.1, във вр. с чл.308, ал.1, във вр. с чл.26, ал.1 от НК.

 

Присъдата подлежи на жалба и протест  в 15-дневен срок от днес пред ОС-Разград.

              

 

Районен съдия: /П/ Ал. Великова