О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  № 47

 

гр. Кубрат, 31.05.2012 г.

 

    Кубратският районен съд в з.з. на тридесет и първи май,  две хиляди и дванадесета  година в състав:

  

 Председател: Диана Петрова – Енева

 

      Като разгледа докладваното нохд № 108 по описа за 2012 год., за да се произнесе съобрази следното:

 

       Наказателното производство е образувано по внесен от РП – гр. Кубрат Обвинителен акт срещу В.С.К. ***, и други лица, за извършено от цитираната престъпление по чл.212, ал.2, във вр. с ал.1, във вр. с чл.26, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 НК.

       Съдия Албена Великова с мотивирано Определение № 44 от 28.05.2012 год.  се е отвела от разглеждането и решаването му на основание чл.29, ал.2 НПК, тъй като подс.В.К. е позната на съда в качеството си на вещо лице от съдебния район, за да не възникват съмнения за предубеденост или заинтересованост на съда от изход на делото в тежест или полза на подсъдимата.

       По същата причина от разглеждане и решаването на делото се е отвел и Съдия Пламен Ангелов с мотивирано Определение № 46 от 30.05.2012  год.

       На основание чл. 29, ал.2 НПК и по реда на чл.31 НПК, поради професионалните си контакти с подсъдимата В.К., в качеството й на вещо лице от съдебния район, съдия Петрова – Енева също следва сама да се отведе.

      Друг  състав РС – Кубрат не може да образува, поради което и на основание чл. 43, т.3 от НПК , съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

       Съдия Диана Петрова – Енева, на основание чл. 29, ал.2 НПК, се отвежда от разглеждането и решаването на нохд № 108/ 2012 г. по описа на РС – Кубрат.

      ПРЕКРАТЯВА производството по нохд № 108/ 2012 г. по описа на РС – Кубрат поради наличието на спор за подсъдност. 

      Делото да се изпрати на ВКС за решение за разглеждането му  от друг, еднакъв по степен съд.

      Да се уведомят страните.

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: