МОТИВИ  КЪМ  ПРИСЪДА  ПО  НОХД № 53/2012Г. ПО ОПИСА НА  РАЙОНЕН СЪД – ГР. КУБРАТ    

 

            Образувано е по внесен от Районна прокуратура гр.Кубрат  обвинителен акт срещу подсъдимия О.Б.Н. *** за това, че за времето от 22.07.2011г. до 04.09.2011г. в гр. Завет, обл. Разград, действайки в условията на продължавано престъпление, след предварителен сговор с Т.И.М. и М.С.М. ***, чрез използване на МПС – лек автомобил „Фолксваген Голф”, с рег. № РР 7595 АК и лек автомобил „Трабант 601”, с рег. № РР 7246 АС и чрез използването на техническо средство – клещи, е отнел чужди движими вещи, оставени без постоянен надзор – два броя акумулаторни батерии марка „Crepower” на стойност 250.00 лева от владението на П.К.П. ***, акумулаторна батерия марка „Sznajder” и акумулаторна батерия 12 волта/140 амперчаса на стойност 215.00 лева от владението на Х.Х. ***; два броя акумулаторни батерии марка „Monbat” на стойност 234.50 лева от владението на „Лудогориелес” ЕАД, гр. Разград, с управител М.С.Д. ***, метална преса за камъш на стойност 94.50 лева от владението на А.А.Б. ***, всичко на обща стойност 794.00 лева – немаловажен случай, без съгласието на собствениците, с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по  чл.195, ал.1, т.2, т.4 и т.5, във вр. с чл. 194, ал.1  във вр. с чл.26, ал.1 от НК.

            Със същия обвинителен акт е повдигнато обвинение и срещу подсъдимия Т.И.М. ***, за това, че за времето от 22.07.2011г. до 04.09.2011г. в гр. Завет, обл. Разград, действайки в условията на продължавано престъпление, след предварителен сговор с М.С.М. и О.Б.Н. ***, чрез използване на МПС – лек автомобил „Фолксваген Голф”, с рег. № РР 7595 АК и лек автомобил „Трабант 601”, с рег. № РР 7246 АС и чрез използването на техническо средство – клещи, е отнел чужди движими вещи, оставени без постоянен надзор – два броя акумулаторни батерии марка „Crepower” на стойност 250.00 лева от владението на П.К.П. ***, акумулаторна батерия марка „Sznajder” и акумулаторна батерия 12 волта/140 амперчаса на стойност 215.00 лева от владението на Х.Х. ***; два броя акумулаторни батерии марка „Monbat” на стойност 234.50 лева от владението на „Лудогориелес” ЕАД, гр. Разград, с управител М.С.Д. ***, метална преса за камъш на стойност 94.50 лева от владението на А.А.Б. ***, всичко на обща стойност 794.00 лева – немаловажен случай, без съгласието на собствениците, с намерение противозаконно да ги присвои, с което осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по  чл.195, ал.1, т.2, т.4 и т.5, във вр. с чл. 194, ал.1  във вр. с чл.26, ал.1 от НК.

          Повдигнато е обвинение и срещу подсъдимия М.С.М. ***, за това, че за времето от 22.07.2011г. до 04.09.2011г. в гр. Завет, обл. Разград, действайки в условията на продължавано престъпление, след предварителен сговор с Т.И.М. и О.Б.Н. ***, чрез използване на МПС – лек автомобил „Фолксваген Голф”, с рег. № РР 7595 АК и лек автомобил „Трабант 601”, с рег. № РР 7246 АС и чрез използването на техническо средство – клещи, е отнел чужди движими вещи, оставени без постоянен надзор – два броя акумулаторни батерии марка „Crepower” на стойност 250.00 лева от владението на П.К.П. ***, акумулаторна батерия марка „Sznajder” и акумулаторна батерия 12 волта/140 амперчаса на стойност 215.00 лева от владението на Х.Х. ***; два броя акумулаторни батерии марка „Monbat” на стойност 234.50 лева от владението на „Лудогориелес” ЕАД, гр. Разград, с управител М.С.Д. ***, метална преса за камъш на стойност 94.50 лева от владението на А.А.Б. ***, всичко на обща стойност 794.00 лева – немаловажен случай, без съгласието на собствениците, с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по  чл.195, ал.1, т.2, т.4 и т.5, във вр. с чл. 194, ал.1  във вр. с чл.26, ал.1 от НК.

В съдебно заседание представителят на районната прокуратура поддържа обвиненията, така както са били възведени с обвинителния акт. Заявява, че събраните по досъдебното производство и на съдебното следствие доказателства, както и самопризнанията на подсъдимите Н. и М. установяват по безспорен начин авторството им в извършване на инкриминираните деяния.  Пледира на всеки от подсъдимите да бъде наложено предвиденото за извършеното престъпление наказание лишаване от свобода, при приложението на чл.55, ал.1, т.1 от НК – отчитайки многобройните смекчаващи отговорността обстоятелства, като са налице и условията за приложение на института на условното осъждане.       

Подсъдимите О.Б.Н. и Т.И.М., както на досъдебното производство, така и в съдебно заседание се признават виновни в извършване на деянията, за които са обвинени и изразяват съжаление за стореното  Защитниците им пледират за постановяване на осъдителна присъда, но след преквалификация на извършеното деяние по чл.197, т.3 от НК тъй като откраднатите вещи са върнати и заместени, след което определи наказание около минимума, с приложението на института на условното осъждане. 

Подсъдимият М.С.М., на досъдебното производство и в съдебно заседание не се явява, а се представлява от упълномощен защитник – адв. Д. Д. ***. Подс. М. е напуснал пределите на страната, няма данни за завръщането му, но същият е упалномощил свой защитник, предвид което съдът намери, че няма пречки за разглеждане на делото в отсъствие на подсъдимия М.. В рамките на задочното производство защитникът му пледира за постановяване на осъдителна присъда и налагане на предвиденото за извършеното от  М. престъпление наказание лишаване от свобода, но след преквалификация на деянието по чл.197, т.3 от НК и при приложението на чл.66 от НК.

Съдът, след преценка на събраните по делото писмени и гласни доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:

Подс.О.Б.Н. е 23-годишен, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен.

Подс.Т.И.М. е 25–годишен, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен.

Подс.М.С.М. е 19–годишен, български гражданин, неженен, неосъждан, с образование, безработен.

На неустановен ден в периода от 22.07.2011г. до 27.07.2011г. подсъдимите О.Н., Т.М. и М.М. се сговорили да извършат кражба на акумулаторни батерии от комбайн собственост на св. П.П. ***, който бил паркиран пред дома на последния. Тримата отишли през нощта до комбайна с лек автомобил „Фолксваген Голф”, с рег. № РР 7595 АК, собственост на бащата на подс. М.. Н. и М. се качили върху комбайна чрез монтирана на него стълба и с помощта на клещи срязали клемите  на два броя акумулаторни батерии марка „Crepower”. След това тримата подсъдими извършили кражба на двете акумулаторни батерии, като ги пренесли до автомобила. Подс. М. прибрал в дома си откраднатите вещи, а след няколко дни се свързал по телефона със св. Ф.Ш. *** и му предложил за продажба  крадените акумулаторни батерии. Св.Ш. се занимавал със земеделие,  разполагал с техника и акумулаторните батерии му били необходими, поради което се съгласил да купи едната от тях за сумата от 100.00 лева. Ш. не попитал откъде е акумулаторната батерия, а тримата подсъдими си разделили сумата от 100.00 лева.

Няколко дни след извършване на кражбата на първите акумулаторни батерии, подсъдимите Н., М. и М. се сговорили отново да извършат кражба на други акумулаторни батерии от комбайн и трактор, за които знаели, че са собственост на св. Х. Х., като земеделските машини били паркирани на улицата пред стопанския му двор в гр. Завет. Заедно с тримата подсъдими бил и малолетният към него момент свидетел Т.М. – брат на подс. М.. До мястото на извършване на замисленото деяние подсъдимите се придвижили с лек автомобил „Трабант 601”, с рег. № РР 7246 АС, собственост на подс. М.. Последният заедно с подс. Н. и с помощта на клещите срязали клемите на акумулаторните батерии на комбайна и трактора. Едната акумулаторна батерия била марка „Sznajder”, а другата неустановена марка. На същото място се намирал се намирал и паркираният товарен автомобил “ИФА” с рег. № РР 5481 АМ, собственост на „Лудогориелес” ЕАД - гр. Разград. На този автомобил били монтирани две акумулаторни батерии марка „Monbat”, които подсъдимите също откраднали. Всичките четири откраднати акумулаторни батерии подсъдимите натоварили на автомобила и пренесли в дома на подс. М.. Последният задържал за себе си акумулаторната батерия “Sznajder”. Впоследствие подсъдимите предложили на св. Ш. още една акумулаторна батерия за продажба, и след като същият се съгласил, те занесли до село Свещали и му продали една от акумулаторните батерии „Monbat” за сумата от 100.00 лева, която си поделили. Останалите акумулаторни батерии продали на пункт за изкупуване на черни и цветни метали в гр. Кубрат, където работела св. Д.А.. В регистрите на пункта били записани данните на подс. Н., който предал на 11.08.2011г. акумулатори с общо тегло 45 кг. Парите от продажбата отново били поделени между тримата подсъдими.

В началото на месец септември – на 03/04.09.2011г. подсъдимите Н., М. и М.М. и малолетният свидетел Т.М. били заедно, когато подсъдимият М. предложил да откраднат метална преса за камъш, която се намирала пред дома на св. А.Б. ***. Останалите подсъдими се съгласили с направеното предложение. Пресата била закрепена за оградната мрежа на имота му с помощта на тънък синджир. Тримата подсъдими взели каруцата на М. и я изтикали на ръка до пресата. След това подс.Н. срязал синджира с клещи и натоварили цялата преса в каруцата. Пренесли я до дома на подс. М., където нарязали краката й с електрожен и след няколко дни я продали на пункт за изкупуване на отпадъци в гр. Разград.

След като деянието им било разкрито от органите на полицията, подсъдимите откупили обратно пресата и същата била предадена  с протокол от подс. Н.. Подс.М. предал  с протокол за доброволно предаване намиращата се у него акумулаторна батерия марка „Sznajder”, а св. Ш. предал на органите на полицията двете закупени от него акумулаторни батерии марка  Monbat” и „Crepower”. Срещу разписки на св.П., св. С. и св. Х. Х. са били върнати по една акумулаторна батерия, а на св. Б. – металната преса. Подсъдимият Н. е депозирал в ЦКБ, клон гр. Кубрат по сметките на пострадалите лица сумите за останалите акумулаторни батерии, с което всички причинени щети са възстановени.

Подсъдимият Н. предал с протокол за доброволно предаване 1 бр. клещи с пластмасови сиви дръжки, които били използвани при извършване на кражбите и които са приложени като веществено доказателство по делото.

Съгласно изготвената по делото оценителна експертиза стойността на откраднатите вещи възлиза на сумата 794.00 лева.

По доказателствата:

Всички доказателства в своята съвкупност сочат, както авторството на подсъдимите, така и индивидуализират деянията им. Обясненията на подсъдимите Н. и М., и  показанията на разпитаните на съдебното следствие свидетели Я., П., М. и Х. се подкрепят от писмените доказателства по делото: протоколи за разпознаване на лица, протокол за доброволно предаване, разписка, банкови сметки, справки за съдимост, оценителна експертиза. 

Съдът кредитира изцяло показанията на  разпитаните свидетели и обясненията на подсъдимите Н. и М.. Същите са логични и безпротиворечиви и съответстват на останалите събрани по делото доказателства.   

Съдът кредитира изцяло и останалите събрани по делото писмени доказателства. Същите кореспондират, както помежду си, така и в цялост на установената по делото фактическа обстановка.                                              

От правна страна:         

При така установеното от фактическа страна, съдът намира, че подсъдимите  О.Б.Н., Т.И.М. и М.С.М. с действията си са осъществили от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.195, ал.1, т.2, т.4 и т.5 във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 от НК, тъй като за времето от 22.07.2011г. до 04.09.2011г. в гр. Завет, обл. Разград, действайки в условията на продължавано престъпление, след предварителен сговор помежду си, чрез използване на МПС – лек автомобил „Фолксваген Голф”, с рег. № РР 7595 АК и лек автомобил „Трабант 601”, с рег. № РР 7246 АС и чрез използването на техническо средство – клещи, са отнели чужди движими вещи, оставени без постоянен надзор, от владението на Х.Х. ***, П.К.П.,*** и А.А.Б. ***, всички на обща стойност 794.00 лева – немаловажен случай, без съгласието на собствениците, с намерение противозаконно да ги присвоят, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са били върнати и заместени.

Изпълнителното деяние на кражбата е отнемане на вещта обхващащо два акта: прекъсване на чуждото владение и възможност деецът безпрепятствено да се разпорежда с нея, което подсъдимите осъществили, установявайки владение върху вещите.

От обективна страна предмет на посегателство е чужда движима вещ –  акумулатори и преса, който били  собственост на Х.Х. ***, П.К.П.,*** и А.А.Б.. Описаните вещи са годни предмети на престъплението с оглед факта, че същите имат определена стойност изчислена в пари към момента на посегателството, видно от приложената по ДП оценителна експертиза. 

Налице е и втората особеност на деянието – установяване на владение върху отнетите вещи. До момента на осъществяване на изпълнителното деяние те са се намирали във фактическата власт на собствениците, като след  неговото извършване, е осъществен и престъпния резултат, като вещите  са преминали във владение на извършителите, и те се разпоредили с тях като със свои вещи – продавайки ги. Деянията са извършени от три лица – подсъдимите Н., М. и М., които предварително се сговорили и взели решение да извършат кражбата, поради което и с оглед стойността на отнетото имущество деянието им не съставлява маловажен случай и е съставомерно на чл.195, ал.1, т.5 от НК. Вещите не са били под постоянен надзор – с оглед спецификата си – чл.195, ал.1, т.2 от НК, а за да отнемат вещите са използвали техническо средство – клещи и моторни превозни средства, поради което и деянията им са съставомерни по чл.195, ал.1, т.4 от НК.   Установява се, че в инкриминирания период от 22.07.2011г. до 04.09.2011г. са извършили четири деяния, които осъществяват поотделно един и същ състав на  престъплението по чл.195, ал.1, т.2, т.4 и т.5 във вр. с чл.194, ал.1  от НК, извършени са през непродължителен период от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващото се явява от обективна и субективна страна продължение на предшестващото. Ето защо  извършеното от тяхследва да се квалифицира в условията на продължавано престъпление – чл.26 ал.1 от НК.  Установява се, че подсъдимите са върнали част от откраднатите вещи, а липсващите – заместили, като открили банкови сметки на имената на собствениците, по които превели стойността на вещите съгласно изготвената оценителна експертиза. Предвид това съдът преквалифицира деянията им по чл.197, т.3 от НК.

При  извършване на деянията подсъдимите О.Б.Н., Т.И.М. и М.С.М. са действали при пряк умисъл: съзнавали общественоопасния характер на извършеното и неговите общественоопасни последици и целяли настъпването на вредоносния резултат, което е обективирано в поведението им: съзнавали, че вещите са  чужда собственост, че нямат разрешение от собствениците да ги своят, но въпреки  това, преследвайки това си намерение ги отнели, с цел да се обогатят. 

По наказанието:

Предвид изложеното съдът призна подс.О.Б.Н. за виновен в извършване на престъплението по чл.197, т.3, във вр. с  чл.195, ал.1, т.2, т.4 и т.5, във вр. с чл. 194, ал.1  във вр. с чл.26, ал.1 от НК  като при индивидуализацията на наказанието съобрази смекчаващи отговорността обстоятелства: чисто съдебно минало; признание за виновност; възстановяване на причинените щети; отегчаващи отговорността обстоятелства: няма. С оглед изложеното, съдът определи наказание  три месеца лишаване от свобода.

Съдът отчете, че с оглед чистото съдебно минало на дееца целите на наказанието съгласно чл.36 от НК ще бъдат постигнати с приложението на института на условното осъждане, като изтърпяването на наложеното наказание следва да бъде отложено за тригодишен изпитателен срок, съгласно чл.66, ал.1 от НК.    

 Предвид изложеното съдът призна подс.Т.И.М. за виновен в извършване на престъплението по чл.197, т.3, във вр. с  чл.195, ал.1, т.2, т.4 и т.5, във вр. с чл. 194, ал.1  във вр. с чл.26, ал.1 от НК  като при индивидуализацията на наказанието съобрази смекчаващи отговорността обстоятелства: чисто съдебно минало; признание за виновност; възстановяване на причинените щети; отегчаващи отговорността обстоятелства: няма. С оглед изложеното, съдът определи наказание  три месеца лишаване от свобода.

Съдът отчете, че с оглед чистото съдебно минало на дееца целите на наказанието съгласно чл.36 от НК ще бъдат постигнати с приложението на института на условното осъждане, като изтърпяването на наложеното наказание следва да бъде отложено за тригодишен изпитателен срок, съгласно чл.66, ал.1 от НК.     

Предвид изложеното съдът призна подс.М.С.М. за виновен в извършване на престъплението по чл.197, т.3, във вр. с  чл.195, ал.1, т.2, т.4 и т.5, във вр. с чл. 194, ал.1  във вр. с чл.26, ал.1 от НК  като при индивидуализацията на наказанието съобрази смекчаващи отговорността обстоятелства: чисто съдебно минало; признание за виновност; възстановяване на причинените щети; отегчаващи отговорността обстоятелства: няма. С оглед изложеното, съдът определи наказание  три месеца лишаване от свобода.

Съдът отчете, че с оглед чистото съдебно минало на дееца целите на наказанието съгласно чл.36 от НК ще бъдат постигнати с приложението на института на условното осъждане, като изтърпяването на наложеното наказание следва да бъде отложено за тригодишен изпитателен срок, съгласно чл.66, ал.1 от НК.    

Съдът може да се надява, че така определените по вид и размер наказания ще въздействат предупредително върху подсъдимите и ще им отнемат възможността да вършат други престъпления. Неизбежното им наказване ще подейства възпитателно и предупредително и върху другите членове на обществото, ще допринесе за удовлетворяване на общественото   чувство  за  справедливост, еквивалент на възмездието като обществена оценъчна категория. 

С оглед този изход на делото – осъдителна присъда,  на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимите О.Б.Н., Т.И.М. и М.С.М. следва да заплатят направените по делото разноски, като всеки от тях следва да внесе в полза на държавния бюджет 15.00 (петнадесет) лева – разноски на досъдебното производство и по сметка на РС-Кубрат сумата 10.00 (десет) лева – разноски на съдебното следствие. 

В този смисъл съдът постанови присъдата си.

 

                                                     Районен съдия: /П/ Ал. Великова