П   Р   И   С   Ъ   Д   А

 

  20

 

                                       

Гр.Кубрат, 07 юни 2012г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

Кубратският  районен съд на седми юни две хиляди и дванадесета година в открито съдебно заседание в следния състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН АНГЕЛОВ

                               СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: П.Й.

                                                                             Р.Г.

 

при секретаря П.П. и районен прокурор Анелия Неделчева, като разгледа докладваното от съдия  Ангелов НОХД № 73 по описа  за 2012г.

 

П  Р  И  С  Ъ  Д  И  :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия И.М.К. - роден на ***г***, обл.Разград, ул.Люляк №5, български гражданин, женен, осъждан, с основно образование, безработен, ЕГН - **********. за виновен в това, че на 06.01.2012г. в с.Юпер, Разградска област, действайки в условията на повторност, чрез използване на техническо средство – метална тръба и чрез повреждане на преграда, здраво направена за защита на имот, е отнел чужди движими вещи – десет килограма свински кокали с месо, три килограма агнешко месо, пет килограма сърми, два килограма домашен пастет, три килограма кървавица и два килограма домашен суджук, на обща стойност 123.00 лева, немаловажен  случай, от владението на А.Р.  А. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги  присвои, с което осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.195, ал.1, т.3, т.4 и т.7 във вр. с чл. 194, ал.1 във вр. с чл.28, ал.1 от НК, за което и на основание чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, го осъжда на ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, които подсъдимият да изтърпи  на основание чл.60, ал.1 от ЗИНЗС в  затворническо общежитие от закрит тип, при първоначален строг режим, на основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС.

ПРИВЕЖДА в изпълнение, на основание чл.68, ал.1 от НК, наказанието по присъда  по НОХД№ 155/2011г. по описа на РС гр. Кубрат, влязла в законна сила на 11.08.2011г. – ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, което подсъдимият И.М.К., със снета  по-горе самоличност, да изтърпи  отделно от наказанието по настоящата присъда,  в затворническо общежитие от закрит тип, на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС,  при първоначален  строг режим, на основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС.

ОСЪЖДА, на осн. чл.45, ал.1 от ЗЗД, И.М.К., със снета по-горе самоличност, да заплати на А.Р.А. – ЕГН **********, с постоянен адрес ***, сумата 123.00 /сто двадесет и три/ лева, представляваща обезщетение за причинени от престъплението имуществени вреди, ведно със законната лихва от датата на увреждането 06.01.2012г. до окончателното им изплащане.

ОСЪЖДА,  И.М.К., със снета по-горе самоличност, да заплати  по сметка на  държавния бюджет сумата 45.00 /четиридесет и пет/ лева – разноски на досъдебното производство и по сметка на Районен съд гр.Кубрат сумата 35.00 /тридесет и пет/ лева – разноски на съдебното следствие.

ОСЪЖДА,  И.М.К., със снета по-горе самоличност, да заплати по сметка на РС-Кубрат сумата от 50.00 /петдесет/ лева – държавна  такса върху уважения  размер на гражданския иск.      

Присъдата подлежи на жалба и протест  в 15-дневен срок от днес пред ОС-Разград.

              

                                             Районен съдия: /П/ - Пл.Ангелов

 

 

     Съдебни заседатели: 1./П/ -П.Й.           2./П/ - Р.Г.