П   Р   И   С   Ъ   Д   А

 

№ 23

                                       

Гр.Кубрат, 04 юли  2012г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

Кубратският  районен съд на четвърти юли две хиляди и дванадесета година в открито съдебно заседание в следния състав:

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА ВЕЛИКОВА

                        СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: М.Ц.

                                                                          Д.Д.     

 

при секретаря В.Д. и прокурор ПЛАМЕН ПЕНЧЕВ, разгледа докладваното от съдия Великова НОХД № 108 по описа за 2011 година,

 

П  Р  И  С  Ъ  Д  И  :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия И.М.Р. - роден на *** год. в гр. Кубрат, с постоянен адрес ***, български гражданин, неженен, осъждан, с начално образование, безработен, ЕГН **********, за виновен в това, че на 06/07.12.2010 год. в с.Брестовене, Разградска област, действайки в условията на повторност и в съучастие с М.В.М. като съизвършител, чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил „Форд Ескорт”, с рег. № РР 2235 АР, е отнел чужди движими вещи – готварска електрическа печка, цветен телевизор марка „Neo”, 5 броя бели юрдечки, 2 броя малки юрдечки, кокошка, 10 броя буркани компот от череши и 20 броя буркани от консерви домати, на стойност 226.00 лева, от владението на М.Н.И. ***; дамска чанта, акт за раждане и лична карта, на стойност 27.70 лева от владението на Й.Д. ***, всичко на обща стойност 253.70 лева – немаловажен случай, без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, с което от обективна и субективна страна е осъществил състава на престъпление по чл.195, ал.1, т.4, пр.1 и т.7, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2, във вр. с чл.28, ал.1 от НК, за което и на основание чл.54 от НК го осъжда на ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода.

ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изтърпяването на наложеното наказание за тригодишен изпитателен срок, считано от влизане в сила на присъдата.

 

ПРИЗНАВА подсъдимия М.В.М. - роден на *** ***, с постоянен адрес ***, български гражданин, неженен, осъждан, с начално образование, безработен, ЕГН **********, за виновен в това, че на 06/07.12.2010 год. в с.Брестовене, Разградска област, като непълнолетен, но като е разбирал свойството и значението на деянието и като е могъл да ръководи постъпките си, действайки в условията на повторност и в съучастие с И.М.Р. като съизвършител, чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил „Форд Ескорт”, с рег. № РР 2235 АР, е отнел чужди движими вещи – готварска електрическа печка, цветен телевизор марка „Neo”, 5 броя бели юрдечки, 2 броя малки юрдечки, кокошка, 10 броя буркани компот от череши и 20 броя буркани от консерви домати, на стойност 226.00 лева, от владението на М.Н.И. ***; дамска чанта, акт за раждане и лична карта, на стойност 27.70 лева от владението на Й.Д. ***, всичко на обща стойност 253.70 лева – немаловажен случай, без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, с което от обективна и субективна страна е осъществил състава на престъпление по чл.195, ал.1, т.4, пр.1 и т.7, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2, във вр. с чл.28, ал.1, във вр с чл.63, ал.1, т.3 от НК, за което и на основание чл.54 от НК от НК го осъжда на ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода.

ОТЛАГА, на основание чл.69, ал.1, във вр. с чл.66, ал.1 от НК, изтърпяването на наложеното наказание за едногодишен изпитателен срок, считано от влизане в сила на присъдата.

 

ПРИЗНАВА подсъдимата М. К.Г. - родена на *** год. в гр. Исперих, с постоянен адрес ***, български гражданин, неомъжена, неосъждана, с начално образование, безработна, ЕГН **********, за виновна в това, че от 06.12.2010 год. до 08.12.2010 год. в с.Топчии, Разградска област, с цел да набави за себе си и за другиго - И.М.Р., М.В.М. и Р.М.Р. имотна облага, е укрила и спомогнала да бъдат отчуждени чужди движими вещи – готварска електрическа печка, цветен телевизор марка „Neo”, 5 броя бели юрдечки, 2 броя малки юрдечки, кокошка, 10 броя буркани компот от череши и 20 броя буркани от консерви домати, на стойност 226.00 лева, собственост на М.Н.И. ***; дамска чанта, акт за раждане и лична карта, собственост на Й.Д. ***, всичко на обща стойност 253.70 лева, за които е знаела, че са придобити от И.М.Р. и М.В.М. чрез престъпление – кражба, с което от обективна и субективна страна е осъществил състава на престъпление по чл.215, ал.1 от НК, за което и на основание чл.54 от НК от НК я осъжда на  ЕДНА ГОДИНА  лишаване от свобода.

ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изтърпяването на наложеното наказание за тригодишен изпитателен срок, считано от влизане в сила на присъдата.

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Р.М.Р. - роден на *** год. в гр. Кубрат, с постоянен адрес ***, български гражданин, неженен, осъждан, безработен, ЕГН **********, за виновен в това, че от 06.12.2010 год. до 08.12.2010 год. в с.Топчии, Разградска област, с цел да набави за себе си и за другиго - И.М.Р., М.В.М. и М. К.Г. имотна облага, е укрил и спомогнал да бъдат отчуждени чужди движими вещи – готварска електрическа печка, цветен телевизор марка „Neo”, 5 броя бели юрдечки, 2 броя малки юрдечки, кокошка, 10 броя буркани компот от череши и 20 броя буркани от консерви домати, на стойност 226.00 лева, собственост на М.Н.И. ***; дамска чанта, акт за раждане и лична карта, собственост на Й.Д. ***, всичко на обща стойност 253.70 лева, за които е знаел, че са придобити от И.М.Р. и М.В.М. чрез престъпление – кражба, с което от обективна и субективна страна е осъществил състава на престъпление по чл.215, ал.1 от НК, за което и на основание чл.54 от НК от НК го осъжда на ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, което на основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС да изтърпи при първоначален строг режим в затворническо общежитие от закрит тип.

ПРИВЕЖДА в изпълнение, на основание чл.68,  ал.1 от НК наказанието, наложено на подсъдимия Р.М.Р. по  Споразумение от 11.07.2008 год. по НОХД № 479/2008г. по описа на РС гр.Разград – ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което на основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС да изтърпи, отделно от наказанието по настоящата присъда, при първоначален строг режим в затворническо общежитие от закрит тип.

 

ОСЪЖДА И.М.Р. и М.В.М. да заплатят солидарно на М.Н.И. сумата 116.00 (сто и шестнадесет) лева, представляваща обезщетение за причинените й от престъплението имуществени вреди, ведно със законната лихва от датата на увреждането – 07.12.2010 год., до окончателното плащане.

 

ОСЪЖДА И.М.Р. да заплати в полза на държавния бюджет сумата 30.00 (тридесет) лева – разноски на досъдебното производство, по сметка на РС-Кубрат сумата 15.00 (петнадесет) лева – разноски на съдебното следствие и по сметка на Районен съд гр.Кубрат сумата 25.00 (двадесет и пет) лева – държавна такса върху уважения граждански иск.

 

ОСЪЖДА М.В.М. да заплати в полза на държавния бюджет сумата 30.00 (тридесет) лева – разноски на досъдебното производство, по сметка на РС-Кубрат сумата 15.00 (петнадесет) лева – разноски на съдебното следствие и по сметка на Районен съд гр.Кубрат сумата 25.00 (двадесет и пет) лева – държавна такса върху уважения граждански иск.

 

ОСЪЖДА М. К.Г. да заплати в полза на държавния бюджет сумата 30.00 (тридесет) лева – разноски на досъдебното производство и по сметка на РС-Кубрат сумата 15.00 (петнадесет) лева – разноски на съдебното следствие.

 

ОСЪЖДА Р.М.Р. да заплати в полза на държавния бюджет сумата 30.00 (тридесет) лева – разноски на досъдебното производство и по сметка на РС-Кубрат сумата 15.00 (петнадесет) лева – разноски на съдебното следствие.

 

          Присъдата подлежи на жалба и протест  в 15-дневен срок от днес пред ОС-Разград.

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/ Ал. Великова

 

 

 

        Съдебни заседатели:1. /П/ М. Ц.              2. /П/ Д.Д.