ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от  ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 60/04.07.2012 г.

по НОХД. № 130 по описа на Районен съд – гр.Кубрат за 2012 г.

 

        Кубратският  районен съд на четвърти юли две хиляди и дванадесета година в открито съдебно заседание в следния състав:

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН АНГЕЛОВ

                         

при секретаря В.Д. и прокурор ПЛАМЕН ПЕНЧЕВ, като разгледа докладваното от съдия Ангелов НОХД № 130 по описа за 2012 год., като разгледа делото счита:

 

        Подсъдимият е извършил процесното деяние в изпитателния срок на наложеното му с Определение по ЧНД № 134/2011 год. по описа на Разградски окръжен съд наказание  лишаване от свобода. Поради това същото  следва да бъде приведено в изпълнение на основание чл.68, ал.1 от НК. Изтърпяването на наказанието следва да се извърши в затворническо общежитие от закрит тип при първоначален строг режим.

         Неоснователно е искането за вземане мярка за неотклонение „Задържане под стража”. Чл.309 от НПК има предвид случаите в които спрямо подсъдимия все още не е влязла в сила присъда. В случая,към настоящия момент, е налице влязло в сила определение за налагане на наказание лишаване от свобода. Изпълнението на това наказание е изцяло в прерогативите на прокуратурата на Република България, която може да вземе необходимите мерки  за незабавното му привеждане в изпълнение или такива обезпечаващи изпълнението. С оглед изложеното, на основание чл.68, ал.1 от НК, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ: № 60

 

         На основание чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наложеното на подсъдимия В.Д.К. – роден на *** ***, с постоянен адрес ***, български гражданин, неженен, осъждан, с начално образование, безработен, ЕГН **********,  с Определение от 14.06.2011г. по ЧНД № 134/2011 год. по описа на Разградски окръжен съд, наказание  – ДЕВЕТ месеца лишаване от свобода, което подсъдимият да изтърпи ефективно в затворническо общежитие от закрит тип, на основание чл.60, ал.1 от ЗИНЗС, при първоначален строг режим, на основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС.

         НЕ УВАЖАВА искането за вземане мярка за неотклонение „Задържане под стража” на подсъдимия В.Д.К..

         Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от днес пред ОС – гр. Разград.

                  

 

 

                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/ Пл. Ангелов