МОТИВИ  КЪМ  ПРИСЪДА  ПО  НОХД № 108/2011Г. ПО ОПИСА НА  РАЙОНЕН СЪД – ГР. КУБРАТ    

 

            Образувано е по внесен от Районна прокуратура гр.Кубрат  обвинителен акт срещу подсъдимия  И.М.Р. ***, за това, че  на 06/07.12.2010 год. в с.Брестовене, Разградска област, действайки в условията на повторност и в съучастие с М.В.М. като съизвършител, чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил „Форд Ескорт”, с рег. № РР 2235 АР, е отнел чужди движими вещи – готварска електрическа печка, цветен телевизор марка „Neo”, 5 броя бели юрдечки, 2 броя малки юрдечки, кокошка, 10 броя буркани компот от череши и 20 броя буркани от консерви домати, на стойност 226.00 лева, от владението на М.Н.И. ***; дамска чанта, акт за раждане и лична карта, на стойност 27.70 лева от владението на Й.Д. ***, всичко на обща стойност 253.70 лева – немаловажен случай, без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, пр.1 и т.7, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2, във вр. с чл.28, ал.1 от НК.

            Със същия обвинителен акт е повдигнато обвинение и срещу подъсдимия М.В.М. ***, за това, че на 06/07.12.2010 год. в с.Брестовене, Разградска област, като непълнолетен, но като е разбирал свойството и значението на деянието и като е могъл да ръководи постъпките си, действайки в условията на повторност и в съучастие с И.М.Р. като съизвършител, чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил „Форд Ескорт”, с рег. № РР 2235 АР, е отнел чужди движими вещи – готварска електрическа печка, цветен телевизор марка „Neo”, 5 броя бели юрдечки, 2 броя малки юрдечки, кокошка, 10 броя буркани компот от череши и 20 броя буркани от консерви домати, на стойност 226.00 лева, от владението на М.Н.И. ***; дамска чанта, акт за раждане и лична карта, на стойност 27.70 лева от владението на Й.Д. ***, всичко на обща стойност 253.70 лева – немаловажен случай, без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, пр.1 и т.7, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2, във вр. с чл.28, ал.1, във вр с чл.63, ал.1, т.3 от НК.

          Повдигнато е обвинение и срещу подсъдимата М. К.Г. ***, за това, че  от 06.12.2010 год. до 08.12.2010 год. в с.Топчии, Разградска област, с цел да набави за себе си и за другиго - И.М.Р., М.В.М. и Р.М.Р. имотна облага, е укрила и спомогнала да бъдат отчуждени чужди движими вещи – готварска електрическа печка, цветен телевизор марка „Neo”, 5 броя бели юрдечки, 2 броя малки юрдечки, кокошка, 10 броя буркани компот от череши и 20 броя буркани от консерви домати, на стойност 226.00 лева, собственост на М.Н.И. ***; дамска чанта, акт за раждане и лична карта, собственост на Й.Д. ***, всичко на обща стойност 253.70 лева, за които е знаела, че са придобити от И.М.Р. и М.В.М. чрез престъпление – кражба - престъпление по чл.215, ал.1 от НК.

          С обвинителния акт е повдигнато обвинение и срещу подсъдимия Р.М.Р. ***, за това, че  от 06.12.2010 год. до 08.12.2010 год. в с.Топчии, Разградска област, с цел да набави за себе си и за другиго - И.М.Р., М.В.М. и М. К.Г. имотна облага, е укрил и спомогнал да бъдат отчуждени чужди движими вещи – готварска електрическа печка, цветен телевизор марка „Neo”, 5 броя бели юрдечки, 2 броя малки юрдечки, кокошка, 10 броя буркани компот от череши и 20 броя буркани от консерви домати, на стойност 226.00 лева, собственост на М.Н.И. ***; дамска чанта, акт за раждане и лична карта, собственост на Й.Д. ***, всичко на обща стойност 253.70 лева, за които е знаел, че са придобити от И.М.Р. и М.В.М. чрез престъпление – кражба - престъпление по чл.215, ал.1 от НК.

В съдебно заседание представителят на районната прокуратура поддържа обвиненията, така както са били възведени с обвинителния акт. Заявява, че събраните по досъдебното производство и на съдебното следствие доказателства, както и самопризнанията на подсъдимите установяват по безспорен начин авторството им в извършване на инкриминираните деяния. Пледира на всеки от подсъдимите да бъде наложено предвиденото за извършеното престъпление наказание, ориентирано на минимума, предвиден в закона при приложението на института на условното осъждане, с изключение на наказанието на подсъдимия Р.М.Р., който с оглед предишните осъждания, следва да изтърпи наказанието си ефективно. За този подсъдим прокурорът предира, че са налице и основанията за приложение на чл.68, ал.1 от НК, за привеждане в изпълнение на условно наказание, поради това, че деянието по настоящата присъда е извършено в изпитателния срок на присъда по НОХД № 479/2008г. по описа на РС гр. Разград. 

Пострадалото от  престъплението лице -Й.Д.А. - е нередовно призовано – не е намерено на адреса посочен в досъдебното производство и в срока по чл.85, ал.3 от НПК не е постъпвала молба за конституиране като граждански ищец и частен обвинител.   

Пострадалата М.Н.И. в съдебно заседание, устно, предявява граждански иск срещу първите двама подсъдими, извършители на кражбата, за сумата 116.00 лева, представляваща стойността на причинените й от престъплението и невъзстановени имуществени щети, ведно със законната лихва от датата на увреждането. С определение съдът е приел гражданския иск за съвмествно разглеждане и е конституирал св. И. като граждански ищец.

Подсъдимите И.М.Р., М.В.М. и М. К.Г., както на досъдебното производство, така и в съдебно заседание се признават виновни в извършване на деянията, за които са обвинени и изразяват съжаление за стореното. Защитникът на непълнолетния към датата на извършване на престъплението подсъдим М.М. пледира да му бъде наложено предвиденото за това престъпление наказание, след редуцирането му по чл.63, ал.1, т.3 от НК, като итърпяването му бъде отложено за едногодишен изпитателен срок. 

Подсъдимият Р.М.Р., е привлечен като обвиняемо лице по реда на задочното производство чрез назначен служебно от разследващия орган защитник. За първото съдебно заседание, а впоследствие и за второто, не се явява. Обявен е на общодържавно издирване още от досъдебната фаза и е установено, че е напуснал пределите на страната и се намира във Франция на неизвестен адрес. Съдът, след като отчете, че неявяването на подсъдимия Р.Р. няма да попречи за разкриване обективната истина по делото, както и че на същият е назначен служебно на основание чл.94, ал.1, т.8 от НПК защитник, разгледа делото в негово отсъствие по реда на задочното производство. Защитникът му пледира за постановяване на осъдителна присъда, тъй като събраните на досъдебното производство и на съдебното следствие доказателства установяват категорично авторството му. 

Съдът, след преценка на събраните по делото писмени и гласни доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:

Подс. И.М.Р. е 28-годишен, български гражданин, неженен, осъждан, с начално образование, безработен.

Подс. М.В.М. е 18-годишен,  български гражданин, неженен, осъждан, с начално образование, безработен.

Подс. М. К.Г. е 31-годишна, български гражданин, неомъжена, неосъждана, с начално образование, безработна.

Подс. Р.М.Р. е 30-годишен, български гражданин, неженен, осъждан, безработен.

 Свидетелката М.Н.И. е вдовица и живее сама в дома си в село Брестовене на ул. Паисий Хилендарски № 35.

На 06.12.2010г. И. имала гости, които около 20.00 часа си тръгнали, като само св. Й.Д.А. останала да пренощува при домакинята си.

На същата дата – 06.12.2010г. четиримата подсъдими И.М.Р., М.В.М., М. К.Г. и съжителстващия с последната мъж - Р.М.Р. били на гости в майката на подс. Г. ***, където останали до полунощ. После отпътували с автомобила на подс. М. - „Форд Ескорт”, с рег. № РР 2235 АР, който е от село Брестовене и предложил да се отбият в родното му село. Останалите подсъдими се съгласили.

Когато пристигнали в село Брестовене, паркирали колата на поляна, в близост до дома на св. М.И.. Подсъдимите И.Р. и М.М. слезли от автомобила, отишли до къщата на свидетелката и през незаключена пътна врата влезли в двора й. Оттам извършили кражба на две домашни птици – пет големи и две малки юрдечки и една кокошка, които сложили в чувал, който намерили на двора. След това през незаключена врата влезли в жилището на свидетелката, където видяли, че в една от стаите спят стопанката на дома и гостенката и св. А.. Използвайки това, необезпокоявани, те извършили кражба на цветен телевизор марка „Neo”, готварска електрическа печка, двадесет буркана  консерви домати и десет буркана компоти от череши, както и дамската чанта на Й.А., в която били личната й карта и акт за раждане. Откраднатите вещи натоварили в автомобила и отпътували за село Топчии, като казали на подс. Г., че са ги откраднали.

Когато пристигнали в село Топчии, подс. Г. сготвила две от юрдечките, като разказали и на подс. Р.Р., за откраднатите вещи, а впоследствие изконсумирали и останалите хранителни продукти. Личната карта и акта за раждане на Й.Д.А., подс. Г. изхвърлила. Печката и телевизора също останали в дома, обитаван от подсъдимите Г., Ив. Р. и Р. Р..

На 08.12.2010г. подс. И.Р., брат му Р.Р. *** камък, където предложили на св. Ю.Е. да закупи откраднатите от св. И. вещи, но той отказал. Впоследствие кражбата била разкрита и готварската електрическа печка и телевизорът били предадени с протокол за доброволно предаване на полицейските служители и срещу разписка върнати на собственичката св. М.И..

Видно от изготвената съдебнооценителна експертиза, стойността на всички откраднати вещи към датата на извършване на деянието възлиза на 253.70 лева.

По доказателствата:

Всички доказателства в своята съвкупност сочат, както авторството на подсъдимите, така и индивидуализират деянията им. Обясненията на подсъдимите И.Р., М. М. и М. Г., и  показанията на разпитаните на съдебното следствие свидетели И. и Е. се подкрепят от писмените доказателства по делото: протокол за доброволно предаване, разписка, справки за съдимост, съдебно-психиатрична експериза, оценителна експертиза. 

Съдът кредитира изцяло показанията на  разпитаните свидетели и обясненията на подсъдимите. Същите са логични и безпротиворечиви и съответстват на останалите събрани по делото доказателства.   

Съдът кредитира изцяло и останалите събрани по делото писмени доказателства. Същите кореспондират, както помежду си, така и в цялост на установената по делото фактическа обстановка.                                                                                            

От правна страна:         

При така установеното от фактическа страна, съдът намира, че подсъдимите  И.М.Р. и М.В.М. с действията си са осъществили от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.195, ал.1, т.4 и т.7 във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.28, ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 от НК, тъй като на 06/07.12.2010 год. в с.Брестовене, Разградска област, действайки в условията на повторност и в съучастие като съизвършители, чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил „Форд Ескорт”, с рег. № РР 2235 АР, са отнели чужди движими вещи – готварска електрическа печка, цветен телевизор марка „Neo”, 5 броя бели юрдечки, 2 броя малки юрдечки, кокошка, 10 броя буркани компот от череши и 20 броя буркани от консерви домати, на стойност 226.00 лева, от владението на М.Н.И. ***; дамска чанта, акт за раждане и лична карта, на стойност 27.70 лева от владението на Й.Д. ***, всичко на обща стойност 253.70 лева – немаловажен случай, без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят, като подс. М. е действал и като непълнолетен, но като е разбирал свойството и значението на деянието и като е могъл да ръководи постъпките си – чл.63, ал.1, т.3 от НК.     

Изпълнителното деяние на кражбата е отнемане на вещта обхващащо два акта: прекъсване на чуждото владение и възможност деецът безпрепятствено да се разпорежда с нея, което подсъдимите осъществили, установявайки владение върху вещите.

От обективна страна предмет на посегателство са чужди движими вещи –  печка, телевизор, буркани с консерви и компоти, домашни птици, чанта и документи за самоличност, които били собственост на пострадалите  лица св.М.И. и Й.А.. Описаните вещи са годен предмет на престъплението с оглед факта, че същите имат определена стойност изчислена в пари към момента на посегателството, видно от приложената по ДП оценителна експертиза. 

Налице е и втората особеност на деянието – установяване на владение върху отнетите вещи. До момента на осъществяване на изпълнителното деяние те са се намирали във фактическата власт на собствениците, като след нейното извършване, е осъществен и престъпния резултат, като вещите са преминали във владение на извършителите, които се разпоредили с тях като със свои. За да се отдалечат от местопрестъплението и за да пренесат вещите до населеното място, където живеят, използвали моторно превозно средство - лек автомобил „Форд Ескорт”, с рег. № РР 2235 АР, поради което и деянието им е съставомерно по чл.195, ал.1, т.4 от НК.

Видно от справката за съдимост на подс. И.М.Р., деянието по настоящата присъда е извършено от него, след като с присъда по НОХД № 2921/2004г. по описа на РС - гр. Русе,  за извършено престъпление по чл.197, т.3 във вр. с чл.195, ал.1, т.5 във вр. с чл.194, ал.1 от НК е осъден на шест месеца лишаване от свобода, чието изтърпяване е отложено за тригодишен изпитателен срок. Присъдата е влязла в законна сила на 31.03.2005г. и срокът по чл.30, ал.1 от НК към датата на извършване на престъплението по настоящата присъда не е изтекъл, поради което и деянието на подс.И.Р. следва да се квалифицира като извършено в условията на повторност – чл.195, ал.1, т.7 във вр. с чл.28, ал.1 от НК.

 Видно от справката за съдимост на подс. М.М., същият е извършил деянието по настоящата присъда след като с присъда по НОХД № 222/2010г. по описа на РС гр. Разград за извършено престъпление по чл.197, т.1 във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.63 ал.1 т.4 от НК е освободен от наказателна отговорност на основание чл.61 от НК и са му  наложени възпитателни мерки по чл.13, ал.1, т.1 и т.2 от ЗБППМН. Присъдата е влязла в законна сила на 20.05.2010г. и срокът по чл.30, ал.1 от НК към датата на извършване на престъплението по настоящата присъда не е изтекъл, поради което и деянието на подс.М.М. следва да се квалифицира като извършено в условията на повторност – чл.195, ал.1, т.7 във вр. с чл.28, ал.1 от НК.

При  извършване на деянието подсъдимите И.М.Р. и М.В.М. са действали при пряк умисъл: съзнавали общественоопасния характер на извършеното и неговите общественоопасни последици и целяли настъпването на вредоносния резултат, което е обективирано в поведението им: съзнавали, че вещите са чужда собственост, че нямат разрешение от собствениците да ги своят, но въпреки  това, преследвайки това си намерение ги отнели, с цел да се обогатят.

Безспорно от събраните доказателства по делото се установи, че с действията си всеки от подсъдимите М. К.Г. и Р.М.Р. са осъществили от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.215, ал.1 от НК, тъй като от 06.12.2010 год. до 08.12.2010 год. в с.Топчии, Разградска област, с цел да набавят за себе си и за другиго - И.М.Р. и М.В.М. - имотна облага, са укрили и спомогнали да бъдат отчуждени чужди движими вещи – готварска електрическа печка, цветен телевизор марка „Neo”, 5 броя бели юрдечки, 2 броя малки юрдечки, кокошка, 10 броя буркани компот от череши и 20 броя буркани от консерви домати, на стойност 226.00 лева, собственост на М.Н.И. ***; дамска чанта, акт за раждане и лична карта, собственост на Й.Д. ***, всичко на обща стойност 253.70 лева, за които са знаели, че са придобити от И.М.Р. и М.В.М. чрез престъпление – кражба.

От обективна страна подсъдмите М. Г. и Р.Р.  осъществили изпълнителното деяние на престъплението вещно укривателство и  в двете му форми –  първо укрили, а впоследствие и спомогнали да бъдат отчуждени движими вещи – предмет на престъплението кражба, за които знаели, че са придобити от подсъдимите И.  Р. и М.М.  чрез престъпление кражба.

           От субективна страна деянието е извършено при пряк умисъл – подсъдимите са знаели, че вещите са придобити от другите  подсъдими чрез престъпление, но въпреки това преследвайки користни цели – да придобият за себе си и за тях имотна облага, са целели предметът на престъплението да бъде отчужден.

 

По наказанието:

Предвид изложеното съдът призна подс.И.М.Р. за виновен в извършване на престъплението по чл.195, ал.1, т.4 и т.7, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.28, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК, като при индивидуализацията на наказанието съобрази смекчаващи отговорността обстоятелства: обясненията, които дава и чрез които съдейства за разкриване на обективната истина; признанието за виновност; изразеното критично отношение; отегчаващи отговорността обстоятелства: няма. С оглед изложеното съдът наложи наказание при  превес на смекчаващите отговорността обстоятелства, като отмери наказание на минимума една година лишаване от свобода. 

Съдът отчете, че по отношение на подс.И.М.Р. целите на наказанието съгласно чл.36 от НК ще бъдат постигнати с приложението на института на условното осъждане, като изтърпяването на наложеното наказание следва да бъде отложено за тригодишен изпитателен срок, съгласно чл.66, ал.1 от НК.

Предвид изложеното съдът призна подс.М.В.М. за виновен в извършване на престъплението чл.195, ал.1, т.4 и т.7, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.28, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 във вр. с чл.63, ал.1, т.3 от НК, като при индивидуализацията на наказанието съобрази смекчаващи отговорността обстоятелства: обясненията, които дава и чрез които съдейства за разкриване на обективната истина; признанието за виновност; изразеното критично отношение; неговата младост; отегчаващи отговорността обстоятелства: няма. С оглед изложеното съдът наложи наказание при  превес на смекчаващите отговорността обстоятелства, като отмери наказание на минимума, след редукцията по чл.63, ал.1, т.3 от НК - три месеца лишаване от свобода. 

Съдът отчете, че по отношение на подс.М.В.М. целите на наказанието съгласно чл.36 от НК ще бъдат постигнати с приложението на института на условното осъждане, като изтърпяването на наложеното наказание следва да бъде отложено за едногодишен изпитателен срок, съгласно чл.69 във вр. с чл.66, ал.1 от НК.

 Предвид изложеното съдът призна подс.М. К.Г. за виновна в извършване на престъплението по чл.215, ал.1 от НК, като при индивидуализацията на наказанието съобрази смекчаващи отговорността обстоятелства: чисто съдебно минало, обясненията, които дава и чрез които съдейства за разкриване на обективната истина; признанието за виновност; изразеното критично отношение; отегчаващи отговорността обстоятелства: няма. С оглед изложеното съдът наложи наказание при  превес на смекчаващите отговорността обстоятелства, като отмери наказание на минимума една година лишаване от свобода. 

Съдът отчете, че по отношение на подс.М. К.Г. целите на наказанието съгласно чл.36 от НК ще бъдат постигнати с приложението на института на условното осъждане, като изтърпяването на наложеното наказание следва да бъде отложено за тригодишен изпитателен срок, съгласно чл.66, ал.1 от НК.

Предвид изложеното съдът призна подс.Р.М.Р. за виновен в извършване на престъплението по чл.215, ал.1 от НК, като при индивидуализацията на наказанието съобрази смекчаващи отговорността обстоятелства:  тежко семейно положение; отегчаващи отговорността обстоятелства: престъпна упоритост. С оглед изложеното съдът наложи наказание при  превес на смекчаващите отговорността обстоятелства, като отмери наказание на минимума една година лишаване от свобода.  С оглед предишните осъждания на този подсъдим, които явно не са изиграли своята превантивна и превъзпитателна роля, съдът постанови наказанието да бъде изтърпяно при първоначален строг режим в затворническо общежитие от закрит тип.

Видно от справката за съдимост на подс. Р.М.Р., същият е извършил деянието по настоящата присъда в изпитателния срок на условното наказание по споразумение по НОХД № 479/2008г. по описа на РС гр. Разград, влязло в законна сила на 11.07.2008г.- три месеца лишаване от свобода, поради което съдът на основание чл.68, ал.1 от НК постанови, това наказание от три месеца лишаване от свобода подс.Р.Р. да изтърпи отделно от наказанието по настоящата присъда, при първоначален строг режим в затворническо общежитие от закрит тип.

Съдът може да се надява, че така определените по вид и размер наказания ще въздействат предупредително върху подсъдимите и ще им отнемат възможността да вършат други престъпления. Неизбежното им наказване ще подейства възпитателно и предупредително и върху другите членове на обществото, ще допринесе за удовлетворяване на общественото   чувство  за  справедливост, еквивалент на възмездието като обществена оценъчна категория. 

ПО  ГРАЖДАНСКИЯ   ИСК

Гражданският иск за обезщетение на претърпените имуществени вреди от престъплението по чл.195, ал.1, т.4 и т.7 във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.28, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК се явява доказан по своето основание. Деянията на подсъдимите И.М.Р. и М.В.М.   представляват непозволено увреждане по смисъла на чл.45 ЗЗД, поради което същите са длъжни да репарират вредите, които пострадалото лице е понесло. Същите са установени по своя размер въз основа на изготвената оценителна експертиза по делото и следва да бъдат уважени в този размер след приспадане стойността на върнатите вещи. Ето защо  двамата подсъдими И.М.Р. и М.В.М. следва да бъдат осъдени да заплатят солидарно на М.Н.И. сумата 116.00 лева, ведно със законната лихва считано от 07.12.2010г. до окончателното изпълнение. 

С оглед този изход на делото – осъдителна присъда,  на основание чл.189, ал.3 от НПК, всеки от подсъдимите И.М.Р., М.В.М., М. К.Г. и Р.М.Р. следва да заплати направените по делото разноски в полза на държавния бюджет сумата  30.00 (тридесет) лева  – разноски на досъдебното производство и по сметка на РС гр. Кубрат сумата 15.00 (петнадесет) лева – разноски на съдебното следствие, а подсъдимите И.М.Р. и М.В.М. следва да внесат и  по 25.00 (двадесет и пет) лева държавна такса върху уважения граждански иск.

В този смисъл съдът постанови присъдата си.

 

                                                           Районен съдия: /П/ Ал. Великова