МОТИВИ  КЪМ  ПРИСЪДА  ПО  НОХД № 150/2011Г. ПО ОПИСА НА  РАЙОНЕН СЪД – ГР. КУБРАТ    

 

            Образувано е по внесен от Районна прокуратура гр.Кубрат  обвинителен акт срещу подсъдимия  С.М.С. ***, за това, че на 26.01.2009г. в с. Равно, обл.Разград, в качеството си на длъжностно лице – кмет на село Равнов, в кръга на службата си е съставил официален документ – докладна записка с изх. № 90-00-1/26.01.2009г., в който е удостоверил неверни обстоятелства, а именно, че на 23.01.2009г. на територията на село Равно е завалял пороен дъжд придружен със силен вятър, вследствие на който големият салон, гримьорните и всички стаи, намиращи се на втория етаж на читалище “С. Караджа” с. Равно са наводнени, с цел да бъде използван този документ като доказателство за тези обстоятелства,  с което осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.311, ал.1 от НК.

            Със същия обвинителен акт е повдигнато обвинение и срещу подсъдимия Д.Р.С. ***, за това, че  на 23.06.2009г. и на 30.06.2009г. в гр. Кубрат, обл.Разград, в условията на продължавано престъпление, в качеството му на управител на “Агростил 73” ЕООД – гр. Варна и в съучастие като съизвършител с Е.Х.Ч. в качеството му на служител на Община гр. Кубрат, изпълняващ инвеститорски контрол на обект читалище “С. Караджа” с. Равно е съставил документи с невярно съдържание, а именно: Протокол № 1/23.06.2009г. за установяване на извършените строително-монтажни работи за обект читалище “С. Караджа” с. Равно, като вписал неверни данни относно – по-голямо количество дейности от действително извършените такива в позиции: разваляне на покрив, демонгаж на дървена конструкция, направа на дървена конструкция, водосточни тръби, покриване било с капаци, очукване външна мазилка, обшивка комини – улами, изкърпване външна мазилка, бетон за тротоари, тънък изкоп, превоз почви, ръчен превоз бетон, превоз бетон с миксер, натоварване строителни отпадъци камион, обгяране повърхност, остъкляване дървени рамки, очукване вътрешна мазилка, изкърпване вътрешна мазилка, направа вътрешно масивно скеле , грунд и лак дървени повърхности на обща стойност 22 166.20 лева и по-голямо количество дейност от действително извършените такива и цени на извършените дейности по-високи от действителните такива в позиции:  направа обшивка  OSB – 1,5 см, хидроизолационна мушама, покриване с керемиди, направа на фасадно скеле, външно фасадно боядисване, гипсова шпакловка и латексово боядисване на  обща стойност 21 598.72 лева  и Протокол № 2/30.06.2009г. за установяване на извършените строително-монтажни работи по Заменителна таблица за обект читалище “С. Караджа” с. Равно като вписал неверни данни относно – по-голямо количество дейности от действително извършените такива в позиции: разваляне покрив етернит и покриване с керемиди на обща стойност 308.88 лева и съзнателно е дал възможност на юридическото лице “Агростил 73” ЕООД гр. Варна да получи без правно основание чуждо движимо имущество – пари предоставени от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет с Решение № СБ – 1/24.03.2009г., отпуснати на Община гр. Кубрат за ремонт и възстановяване на покривна конструкция на читалище “С. Караджа” с. Равно в размер на 52 888.56 лева, в това число 8 814.76 лева ДДС, като имуществото е в  големи размери - престъпление по чл.212, ал.4, пр.1 във вр. с ал.2 във вр. с ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 от НК.

          Повдигнато е обвинение и срещу подсъдимия Е.Х.Ч. ***, за това, че   на 23.06.2009г. и на 30.06.2009г. в гр. Кубрат, обл.Разград, в условията на продължавано престъпление, в качеството му на служител на Община гр. Кубрат, изпълняващ инвеститорски контрол на обект читалище “С. Караджа” с. Равно и в съучастие като съизвършител с Д.Р.С.  в качеството му на управител на “Агростил 73” ЕООД – гр. Варна е съставил документи с невярно съдържание, а именно: Протокол № 1/23.06.2009г. за установяване на извършените строително-монтажни работи за обект читалище “С. Караджа” с. Равно, като вписал неверни данни относно – по-голямо количество дейности от действително извършените такива в позиции: разваляне на покрив, демонгаж на дървена конструкция, направа на дървена конструкция, водосточни тръби, покриване било с капаци, очукване външна мазилка, обшивка комини – улами, изкърпване външна мазилка, бетон за тротоари, тънък изкоп, превоз почви, ръчен превоз бетон, превоз бетон с миксер, натоварване строителни отпадъци камион, обгяране повърхност, остъкляване дървени рамки, очукване вътрешна мазилка, изкърпване вътрешна мазилка, направа вътрешно масивно скеле , грунд и лак дървени повърхности на обща стойност 22 166.20 лева и по-голямо количество дейност от действително извършените такива и цени на извършените дейности по-високи от действителните такива в позиции:  направа обшивка  OSB – 1,5 см, хидроизолационна мушама, покриване с керемиди, направа на фасадно скеле, външно фасадно боядисване, гипсова шпакловка и латексово боядисване на  обща стойност 21 598.72 лева  и Протокол № 2/30.06.2009г. за установяване на извършените строително-монтажни работи по Заменителна таблица за обект читалище “С. Караджа” с. Равно като вписал неверни данни относно – по-голямо количество дейности от действително извършените такива в позиции: разваляне покрив етернит и покриване с керемиди на обща стойност 308.88 лева и съзнателно е дал възможност на юридическото лице “Агростил 73” ЕООД гр. Варна да получи без правно основание чуждо движимо имущество – пари предоставени от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет с Решение № СБ – 1/24.03.2009г., отпуснати на Община гр. Кубрат за ремонт и възстановяване на покривна конструкция на читалище “С. Караджа” с. Равно в размер на 52 888.56 лева, в това число 8 814.76 лева ДДС, като имуществото е в  големи размери - престъпление по чл.212, ал.4, пр.1 във вр. с ал.2 във вр. с ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 от НК.

В съдебно заседание, проведено на 27.06.2012 год. представителят на районната прокуратура поддържа обвинението само срещу първия подсъдим, така както е било възведено с обвинителния акт. На основание чл.287 от НПК е направил искане и с протоколно определение от 27.06.2012г. съдът е допуснал изменение на обвиненията по отношение на другите двама подсъдими – С. и Ч.. Повдигнатото ново обвинение срещу подсъдимия Д.Р.С. е за извършено престъпление по чл.212, ал.2, във вр. с ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК, за това, че на 23.06.2009 год. в гр. Кубрат, обл. Разград, в качеството му на управител на „Агростил 73” ЕООД – гр. Варна, в съучастие като съизвършител с Е.Х.Ч., в качеството му на служител на Община – гр. Кубрат, изпълняващ инвеститорски контрол на обект Читалище „С. Караджа” - с. Равно, е съставил и подписал документ с невярно съдържание, а именно Протокол № 1/23.06.2009 год. за установяване на извършените строително-монтажни работи за обект Читалище „С. Караджа” – с. Равно, като вписал неверни данни относно по-голямо количество дейности от действително извършените такива, позиции: позиция № 2 - демонтаж на висяща покривна конструкция; позиция  № 3 – направа лежаща покривна конструкция; позиция № 8 – подмяна водосточни тръби; позиция № 9 – обшивка комини, улами и други с поцинкована ламарина; позиция № 16 – полагане бетон клас В 15 за тротоар; позиция № 19 – ръчно натоварване, превоз на 50 м. и разтоварване с ръчна количка; позиция № 20 – превоз бетон с миксер на 34 км.; позиция № 30 – латексово боядисване; позиция № 31 – направа  вътрешно масивно скеле; позиция № 32 – грундиране и лакиране на дървени повърхности, на стойност 9 309.63 лева и ДДС на стойност 1 861.93 лева, всичко на обща стойност 11 171.56 лева и съзнателно е дал възможност на юридическото лице „Агростил 73” ЕООД – гр. Варна да получи без правно основание чуждо движимо имущество – пари, предоставени от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, с Решение № СБ – 1/24.03.2009 год., отпуснати на Община – гр. Кубрат за ремонт и възстановяване на покривна конструкция на Читалище „С. *** в размер на 11 171.56 лева, в това число 1 861.93 лева ДДС. По отношение на подсъдимия Е.Х.Ч. поддържа ново обвинение за извършено престъпление по чл.212, ал.2, във вр. с ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК, за това, че на 23.06.2009 год. в гр. Кубрат, обл. Разград, в качеството му на служител на Община – гр. Кубрат, изпълняващ инвеститорски контрол на обект Читалище „С. Караджа” – с. Равно, в съучастие като съизвършител с Д.Р.С., в качеството му на управител на „Агростил 73” ЕООД – гр. Варна, е съставил и подписал документ с невярно съдържание, а именно Протокол № 1/23.06.2009 год. за установяване на извършените строително-монтажни работи за обект Читалище „С. Караджа” – с. Равно, като вписал неверни данни относно по-голямо количество дейности от действително извършените такива, позиции: позиция № 2 - демонтаж на висяща покривна конструкция; позиция  № 3 – направа лежаща покривна конструкция; позиция № 8 – подмяна водосточни тръби; позиция № 9 – обшивка комини, улами и други с поцинкована ламарина; позиция № 16 – полагане бетон клас В 15 за тротоар; позиция № 19 – ръчно натоварване, превоз на 50 м. и разтоварване с ръчна количка; позиция № 20 – превоз бетон с миксер на 34 км.; позиция № 30 – латексово боядисване; позиция № 31 – направа  вътрешно масивно скеле; позиция № 32 – грундиране и лакиране на дървени повърхности, на стойност 9 309.63 лева и ДДС на стойност 1 861.93 лева, всичко на обща стойност 11 171.56 лева и съзнателно е дал възможност на юридическото лице „Агростил 73” ЕООД – гр. Варна да получи без правно основание чуждо движимо имущество – пари, предоставени от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, с Решение № СБ – 1/24.03.2009 год., отпуснати на Община – гр. Кубрат за ремонт и възстановяване на покривна конструкция на Читалище „С. *** в размер на 11 171.56 лева, в това число 1 861.93 лева ДДС.

Прокурорът заявява, че събраните по досъдебното производство и на съдебното следствие доказателства, установяват по безспорен начин авторството на подсъдимите в извършване на инкриминираните деяния. Пледира на подсъдимия С. да бъде наложено предвиденото за извършеното престъпление наказание – една година лишаване от свобода, а по отношение на останалите двама подсъдими – при приложението на чл.2, ал.2 от НК – наказанието, предвидено в закона към датата на извършване на инкриминираните деяния – лишаване от свобода в размер на една година и шест месеца, като и за тримата подсъдими следва да се приложи  института на условното осъждане.   Пледира за уважаване на предявения граждански иск до размера 11 171.56 лева.

 Държавата, представлявана от министъра на финансите -  конституирана като граждански ищец в наказателния процес чрез пълномощника си пледира за уважаване на предявения граждански иск до 11 171.56 лева.

Подсъдимият С.М. Салиев, както на досъдебното производство, така и в съдебно заседание не се признава виновен в извършване на деянието, за което е обвинен и дава подробни обяснения. Защитникът му пледира за  постановяване на оправдателна присъда, пледирайки основно за това, че инкриминирания документ – докладна записка не е официален документ, а такъв с информационна функция, изготвен в кръга на служебните правомощия на длъжностното лице – кмет на кметство да информира по-горестоящия кмет на община. 

Подсъдимият Д.Р.С. на досъдебното производство и на съдебното следствие не се признава виновен. Възползва се от правото да не дава обяснения. Защитникът му предира за постановяване на оправдателна присъда излагайки подробно доводи относно несъставомерността на обвинението, преди всичко поради липсата на елементите от субективната страна на престъплението по чл.212, ал.2 от НК.

Подсъдимият Е.Х.Ч. на досъдебното произодство и в съдебно заседание не се признава виновен в извършване деянието, за което е обвинен и дава подробни обяснения. Защитникът му пледира за постановяване на оправдателна присъда, тъй като макар да е извършено нарушение на служебните задължения от страна на подзащитният му, то те не са резултат от  умишлена престъпна дейност в съучастие с подсъдимия С.. Счита, че деянието е съставомерно по чл.219 от НК, поради което и съдът следва да произнесе оправдателна присъда.

Съдът, след преценка на събраните по делото писмени и гласни доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:

Подс. С.М.С. е 42-годишен, български гражданин, със средно образование, женен, кмет на с. Равно, неосъждан.

Подс. Д.Р.С. е 27-годишен, български гражданин, с основно образование, неженен, управител на строителна фирма “Консорциум Булгрейн” гр. Варна, неосъждан.

Подс. Е.Х.Ч. е 46-годишен, български гражданин, с висше образование, женен, мл. експерт инвеститорски контрол в Дирекция “Инфраструктурно развитие и опазване на околната среда” в Община гр. Кубрат, неосъждан.

 Видно от Удостоверение № 9-КК/06.11.2007г. на Общинската избирателна комисия при Община гр. Кубрат подсъдимият С.М.С. е бил избран за кмет на кметство с. Равно на изборите, проведени на 28 октомври 2007г.

На територията на село Равно се намира читалище “С. Караджа” – публична общинска собственост съгласно Акт № 2676/17.06.2008г.

Подсъдимият С. в качеството му на кмет на кметство с. Равно депозирал до кмета на Община гр. Кубрат докладна записка изх. № 90-00-1/26.01.2009г., в която посочил, че на 23.01.2009г. на територията на село Равно завалял пороен дъжд придружен със силен вятър. След спирането на дъжда и вятъра било констатирано, че в големия салон, гримьорните и всички стаи, намиращи се на втория етаж на читалището в селото са наводнени. С цитираната докладна записка поискал да бъде осигурено финансирането на цялостен ремонт на покрива и всички наводнени помещения. От събраните по делото писмени доказателства – справка от Хидрометеорологична обсерватория /ХМО/ гр. Разград изх. № 65/05.08.2010г. /л.20 от т.І от ДП/, анализ на синоптичната обстановка в Източна България за периода 21.01.-31.01.2009г., както и от показанията на св. Г.М. – ръководител на ХМО се установява, че силен дъжд и вятър не е имало на 23.01.2009г.

От друга страна – от показанията на разпитаните свидетели –С., Н. Х., А., Бейрямова, Т. Х. и С. се установява, че първият работен ден след 23.01.2009г. са заварили салонът, гримьорните и други помещения в сградата на читалище “С. Караджа” с. Равно наводнени, стените също, стичала се вода и по ел.таблото, поради което св. С. – съпруг на секретаря на читалището Д. С. изключил подаването на ел.енергия към таблото. Извикан бил и кметът на село Равно, който извършил оглед на състоянието, в което се намирала сградата и изготвил цитираната по-горе докладна записка, която депозирал в Община Кубрат на 02.02.2009г.

Впоследствие било извършено конструктивно обследване на читалището от свидетелите С.Р. и П.Т. с цел установяване размера на щетите, ремонтните работи, необходими за възстановяването им и стойността на същите. След като извършили замервания на място, инженерите Р. и Т. изготвили и количествено стойностна сметка на всички строително-монтажни работи /СМР/ поотделно, като изчислили и общата им стойност на 137 398.00 лева. 

На 09.02.2009г. кметът на Община Кубрат поискал от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет сумата от 137 398.00 лева с цел финансиране на неотложните възстановителни работи и трайно възстановяване на сградата на читалище “С. Караджа” с. Равно. С Решение № СБ-1/24.03.2009г. на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане исканите средства били отпуснати и преведени в бюджетната сметка на Община Кубрат.

Видно от приложените в том ІІІ от ДП документи, със Заповед на кмета на Община Кубрат била отпочната процедура за избор на изпълнител, в резултат на която било определено дружеството “Агростил 73” ЕООД гр. Варна, чийто управител е подс. Д.Р.С.. На 23.04.2009г. бил сключен и договора за строителство между Общината в качеството на възложител и “Агростил 73” ЕООД – изпълнител с предмет “Ремонт покривна конструкция на читалище “С. ***” и въз основа на фактура № 0000000002/23.04.2009г. била преведена авансово от общината сумата 38 490.00 лева с ДДС. От страна на възложителя инвеститорския контрол бил осъществяван от подс. Е.Х.Ч., заемащ длъжността младши експерт инвеститорски контрол в Дирекция “Инфраструктурно развитие и опазване на околната среда” в Община Кубрат /допълнително споразумение и длъжностна характеристика – л.76-л.78 от том ІІ от ДП/, а строителният надзор бил осъществяван от фирма “Агроводинвест” ЕАД гр. София в лицето на свидетелите Л.С. и Р.Н. /Договор за упражняване на строителен надзор в строителството от 23.04.2009г. – л.46-л.48 от том ІІІ на ДП/. Ремонтно-възстановителната дейност в читалището в село Равно била извършена в периода месец май-юни 2009 год.

След приключване на ремонтните работи, на 23.06.2009г. подсъдимите Д.С. и Е.Ч. съставили Протокол № 1 за установяване на извършените СМР, които били изчислени на общо 124 400.30 лева. Изпълнителят издал фактура № 232/23.06.2009г. за остатъка от дължимата цена – 85 910.30 лева, въз основа на която общината е превела тази сума и изпълнила задължението си към строителната фирма да плати стойността на извършените СМР.

От изготвената на ДП графическа експертиза се установява, че саморъчните подписи в протоколите за извършени СМР за изпълнител и инвеститорски контрол са положени съответно от подс. С. и подс. Ч..

Според изготвената на ДП експертиза, в протокол № 1/23.06.2009г. са били вписани несвършени строителни работи и отчетени по-голямо количество дейности от реално извършените такива в следните позиции: разваляне на покрив, демонтаж на дървена конструкция, направа на дървена конструкция, водосточни тръби, покриване било с капаци, очукване външна мазилка, обшивка комини – улами, изкърпване външна мазилка, бетон за тротоари, тънък изкоп, превоз почви, ръчен превоз бетон, превоз бетон с миксер, натоварване строителни отпадъци камион, обгяране повърхност, остъкляване дървени рамки, очукване вътрешна мазилка, изкърпване вътрешна мазилка, направа вътрешно масивно скеле, грунд и лак дървени повърхности, оценени от експерта на общо 22 166.20 лева и по-голямо количество дейност от действително извършените такива в позиции:  направа обшивка  OSB – 1,5 см, хидроизолационна мушама, покриване с керемиди, направа на фасадно скеле, външно фасадно боядисване, гипсова шпакловка и латексово боядисване, оценени на общо 21 598.72 лева.

В хода на съдебното следствие е изготвена повторна строителна и оценителна експертиза, като задачата на вещото лице е да се съобрази с количествено-стойностната сметка заложена предварително като част от сключения договор за строителство, съгласно която експертиза няма СМР, които да са описани, но да не са извършени, но има разминаване само в количествата актувани и извършени дейности. По протокол №1/23.06.2009г. са актувани в повече СМР на стойност 11 171.54 лева с ДДС, като същевременно е установено, че има и неактувани, но извършени СМР, оценени на 4380.39 лева. 

Различията в двете експертизи, макар те да произхождат преди всичко от това, че по втората експертът се е съобразил с договореното между страните, съдът е назначил нова тройна експертиза, която отново потвърждава заключението по повторната техническа и оценителна експертиза. Общата разлика по двата протокола, предмет на първоначалното обвинение и след приспадане на извършените, но неактувани СМР, т.е. щетата възлиза на 6 682.27 лева с включен ДДС. Съдебният състав изцяло възприема заключението по тройната строителна и оценителна експертиза, като компетентно извършена, неоспорена от страните и съобразена с договора за строителство, сключен на 23.04.2009г., поради което стойността на неправомерно полученото имущество приема 6 682.27 лева.

По доказателствата:

Всички доказателства в своята съвкупност сочат, както авторството на подсъдимите С. и Ч., така и индивидуализират деянията им. Обясненията на подсъдимият Ч. и  показанията на разпитаните на съдебното следствие свидетели се подкрепят от писмените доказателства по делото: количествено стойностна сметка, изготвена при първоначалното обследване на сградата на читалището, Решение № СБ-1/24.03.2009г. на МВКВ при МС,  договор за строителство от 23.04.2009г., заменителна таблица, акт за установяване годността за приемане на строежа - л.69 от том І, справка от ХМО гр. Разград, длъжностна характеристика и допълнително споразумение, справки за съдимост, съдебно-психиатрична експериза, повторна и тройна строителна и оценителна експертизи. 

Съдът намира, че обвинението срещу подс. С. е недоказано. Същият е обвинен за това, че в докладната записка е посочил неверни факти и обстоятелства, а именно посочил е че на 23.01.2009г. в село Равно е завалял пороен дъжд придружен със силен вятър, в резултат на което са настъпили строителни увреждания на сградата на читалището в село Равно.  В действителност описаното в докладната записка не отговаря на обективната истина, защото в тази насока съдът изцяло кредитира изготвената справка от ХМО гр. Разград, според която в с. Равно не е имало дъжд и вятър на 23.01.2009г. Но докладната записка не съставлява официален документ по см. на чл.93, т.5 от НК, поради това, че тя няма функцията да удостоверява метеорологичната обстановка в дадено населено място, въпреки че съставителят й има качеството на длъжностно лице и именно в това си качество я е изготвил. Ето защо съдът призна подс. С. за невиновен в извършване на деянието по чл.311, ал.1 от НК и на основание чл.304 от НПК го оправда.                                                                                       

От правна страна:         

При така установеното от фактическа страна, съдът намира, че подсъдимите  Д.Р.С. и Е.Х.Ч. с действията си са осъществили от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.212, ал.2 във вр. с ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 от НК, тъй като на 23.06.2009г. всеки от тях – С. като управител на „Агростил 73” ЕООД – гр. Варна, а Ч. ***, изпълняващ инвеститорски контрол на обект Читалище „С. Караджа” - с. Равно, съставили и подписали документ с невярно съдържание, а именно Протокол № 1/23.06.2009 год. за установяване на извършените строително-монтажни работи за обект Читалище „С. Караджа” – с. Равно, като вписали неверни данни относно по-голямо количество дейности от действително извършените такива, позиции: позиция № 2 - демонтаж на висяща покривна конструкция; позиция  № 3 – направа лежаща покривна конструкция; позиция № 8 – подмяна водосточни тръби; позиция № 9 – обшивка комини, улами и други с поцинкована ламарина; позиция № 16 – полагане бетон клас В 15 за тротоар; позиция № 19 – ръчно натоварване, превоз на 50 м. и разтоварване с ръчна количка; позиция № 20 – превоз бетон с миксер на 34 км.; позиция № 30 – латексово боядисване; позиция № 31 – направа  вътрешно масивно скеле; позиция № 32 – грундиране и лакиране на дървени повърхности, на стойност 9 309.63 лева и ДДС на стойност 1 861.93 лева, всичко на обща стойност 11 171.56 лева и след приспадане на извършените строително монтажни работи – неактувани и неплатени, в размер на 4489.27 лева с ДДС, съзнателно са дали възможност на юридическото лице „Агростил 73” ЕООД – гр. Варна да получи без правно основание чуждо движимо имущество – пари, предоставени от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, с Решение № СБ – 1/24.03.2009 год., отпуснати на Община – гр. Кубрат за ремонт и възстановяване на покривна конструкция на Читалище „С. ***, в размер на 6 682.27 лева с ДДС.

Изпълнителното деяние на двуактното престъпление осъществили първо като и двамата заедно съставили документ с невярно съдържание – Протокол №1/23.06.2009г. В същия отразили неверни факти, като са посочили по-голямо количество дейности от действително извършените такива по съответните позиции, така както са посочени от експертите, изготвили тройната строителна и оценителна експертиза. Впоследствие, въз основа на този Протокол, е било извършено и плащането от страна на възложителя, който е бил заблуден, че действително описаните СМР са извършени и дължи плащане, поради което и платил остатъка от сумата, след приспадане на авансово получаната такава. По този начин двамата подсъдими съзнателно са дали възможност на “Агростил 73” ЕООД да получи без правно основание, чуждо движимо имущество, а именно това на Община гр. Кубрат, в размер на 6 682.27 лева с ДДС.

При  извършване на деянието подсъдимите Д.Р.С. и Е.Х.Ч. са действали при пряк умисъл:  съзнавали са, че създават документ с невярно съдържание и че отсъства действително основание за разпореждането с имущество, но са предвиждали заблуждението, в което ще въведат измаменото лице – в случая кмета на общината, предвиждали са и акта на имуществено разпореждане като следствие от съставянето на документа, както и това, че чуждото движимо имущество ще премине във фактическа власт на юридическото лице “Агростил 73” ЕООД.

По наказанието:

Предвид изложеното съдът призна подс.Д.Р.С. за виновен в извършване на престъплението по чл.212, ал.2 във вр. с ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК, като при индивидуализацията на наказанието съобрази смекчаващи отговорността обстоятелства: чисто съдебно минало; отегчаващи отговорността обстоятелства: няма. С оглед изложеното съдът наложи наказание при  превес на смекчаващите отговорността обстоятелства и при приложението на чл.2, ал.2 от НК, като отмери наказание една година лишаване от свобода. 

Съдът отчете, че по отношение на подс.С. целите на наказанието съгласно чл.36 от НК ще бъдат постигнати с приложението на института на условното осъждане, като изтърпяването на наложеното наказание следва да бъде отложено за тригодишен изпитателен срок, съгласно чл.66, ал.1 от НК.

Предвид изложеното съдът призна подс.Е.С.Ч. за виновен в извършване на престъплението чл.212, ал.2 във вр. с ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 от НК, като при индивидуализацията на наказанието съобрази смекчаващи отговорността обстоятелства: чисто съдебно минало; обясненията, които дава и чрез които съдейства за разкриване на обективната истина; отегчаващи отговорността обстоятелства: няма. С оглед изложеното съдът наложи наказание при  превес на смекчаващите отговорността обстоятелства и при приложението на чл.2, ал.2 от НК, като отмери наказание близо до минимума - шест месеца лишаване от свобода. 

Съдът отчете, че по отношение на подс.Ч. целите на наказанието съгласно чл.36 от НК ще бъдат постигнати с приложението на института на условното осъждане, като изтърпяването на наложеното наказание следва да бъде отложено за тригодишен изпитателен срок, съгласно чл.66, ал.1 от НК. 

Съдът може да се надява, че така определените по вид и размер наказания ще въздействат предупредително върху подсъдимите и ще им отнемат възможността да вършат други престъпления. Неизбежното им наказване ще подейства възпитателно и предупредително и върху другите членове на обществото, ще допринесе за удовлетворяване на общественото   чувство  за  справедливост, еквивалент на възмездието като обществена оценъчна категория. 

ПО  ГРАЖДАНСКИЯ   ИСК

Съдът отчете, че неправилно е приел, че качеството пострадало от престъплението лице има Държавата в лицето на Министъра на финансите. Парите, макар и отпуснати от държавата, са станали собственост на Община Кубрат, част от нейния бюджет, поради което е следвало именно и в хода на ДП, така и на съдебното следствие Община гр. Кубрат да бъде конституирана като граждански ищец.

В хода на съдебното производство обаче като пострадало лице граждански иск е предявен от държавата, представлявана от Министъра на финансите, който е приет за съвместно разглеждане в наказателния процес.

Гражданският иск за обезщетение на претърпените имуществени вреди от престъплението по чл.212, ал.2 във вр. с ал.1 от НК се явява доказан по своето основание. Деянието на подсъдимия С., който като представител на “Агростил 73” е получил без правно основание чуждо движимо имущество,  представлява непозволено увреждане по смисъла на чл.45 ЗЗД, поради което същият е длъжен да репарира вредите, които пострадалото лице е понесло. Същите са установени по своя размер въз основа на изготвената тройна строителна и оценителна експертиза по делото и следва да бъдат уважена в този размер след приспадане на извършените, но неактувани СМР. Ето защо   подсъдимият Д.Р.С. следва да бъде осъден да заплати на Държавата сумата 6682.27 лева лева, ведно със законната лихва считано от 23.06.2009г. до окончателното изпълнение, а в останалата част до първоначално предявения размер, както и по отношение на подс. Ч., искът следва да се отхвърли като неоснователен и недоказан.  

С оглед този изход на делото – осъдителна присъда,  на основание чл.189, ал.3 от НПК, всеки от подсъдимите  Д. Р.С. и Е.Х.Ч. следва да заплати направените по делото разноски в полза на държавния бюджет сумата  420.00 (четиристотин и двадесет) лева – разноски на досъдебното производство и по сметка на Районен съд гр. Кубрат сумата 462.45 (четиристотин шестдесет и двалева, четиридесет и пет стотинки)  лева – разноски на съдебното следствие, а подс. С. следва да заплати по сметка на РС гр. Кубрат и сумата 267.30 (двеста шестдесет и седем лв. и тридесет ст.) лева – държавна такса върху уважения граждански иск.

В този смисъл съдът постанови присъдата си.

 

                                                                  Районен съдия: