П   Р   И   С   Ъ   Д   А

 

№ 50

                                       

Гр.Кубрат, 06 декември  2012г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Кубратският районен съд на шести декември две хиляди и дванадесета година в открито съдебно заседание в следния състав:

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА ВЕЛИКОВА

 

при секретаря В.Д. и районен прокурор АНЕЛИЯ НЕДЕЛЧЕВА, разгледа докладваното от съдия Великова НОХД № 212 по описа за 2012 година,

 

П  Р  И  С  Ъ  Д  И  :

 

 

         ПРИЗНАВА подсъдимия Я.М.К. - роден на *** ***, с постоянен адрес ***, български гражданин, неженен, неосъждан, със завършен шести клас, ученик в спортно училище гр.Разград, ЕГН **********, за виновен в това, че на 23.04.2012 год. в с. Каменово, Разградска област, като непълнолетен, но като е разбирал свойството и значението на деянието и като е могъл да ръководи постъпките си, действайки в съучастие с И.Х.Д. *** като съизвършител, е  намерил чужди движими вещи – два броя кученца порода БОК (българско овчарско куче), на обща стойност 140.00 лева, собственост на Й.И.Й. *** и в продължение на една седмица не е съобщил за тях на собственика, който ги е загубил и на властта - престъпление по чл.207, ал.1, във вр. чл.20, ал.2, във вр. с чл.63, ал.1, т.5 от НК и и на основание  чл.378, ал.4, т.1 от НПК във вр. с чл.78а, ал.6 от НК, го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание  ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ което да бъде изпълнено чрез поставяне на присъдата на информационното табло при Кметство – село Каменово.

 

ПРИЗНАВА подсъдимия И.Х.Д. - роден на *** ***, с постоянен адрес ***, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, ЕГН **********, за виновен в това, че на 23.04.2012 год. в с. Каменово, Разградска област, действайки в съучастие с Я.М.К. *** като съизвършител, е  намерил чужди движими вещи – два броя кученца порода БОК (българско овчарско куче), на обща стойност 140.00 лева, собственост на Й.И.Й. *** и в продължение на една седмица не е съобщил за тях на собственика, който ги е загубил и на властта - престъпление по чл.207, ал.1, във вр. чл.20, ал.2 от НК и на основание  чл.378, ал.4, т.1 от НПК във вр. с чл.78а, ал.5, във вр. с ал.1 от НК, го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание  ГЛОБА  в размер на 100.00 (сто) лева.

 

ОСЪЖДА бащата на непълнолетния подсъдим Я.М.К. – М.  К.К., ЕГН ********** *** да заплати в полза на държавния бюджет сумата 52.50 (петдесет и два лева, петдесет стот.) лева – разноски на досъдебното производство.

 

ОСЪЖДА И.Х.Д. да заплати в полза на държавния бюджет сумата 52.50 (петдесет и два лева, петдесет стот.) лева – разноски на досъдебното производство.

 

Присъдата подлежи на жалба и протест в 15-дневен срок от днес пред ОС-Разград.

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: / П/ Ал. Великова