ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от  СПОРАЗУМЕНИЕ № 53/28.12.2012 г.

по НОХД. № 277 по описа на Районен съд – гр.Кубрат за 2012 г.

 

        Кубратският районен съд на двадесет и осми декември две хиляди и дванадесета година в открито съдебно заседание в следния състав:

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА ВЕЛИКОВА

                                                                                                                    

при секретаря В.Д. и прокурор ПЛАМЕН ПЕНЧЕВ, като разгледа, докладваното от съдия Великова, НОХД № 277 по описа за 2012 год., като взе предвид, че така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала на основание чл.382, във вр. с чл.381 от НПК,

 

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

 

         ОДОБРЯВА постигнатото между Кубратска районна прокуратура, представлявана от прокурор ПЛАМЕН ПЕНЧЕВ от една страна и И.Ю.И., А.С.А. и М.Б.С., всички представлявани от адв. Сезгин Вели от АК - гр.Разград от друга, споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД № 277/2012 г. по описа на РС – гр.Кубрат, по силата на което:

Подсъдимият И.Ю.И. – роден на *** ***, с постоянен адрес ***, български гражданин, неосъждан, женен, със средно образование, безработен, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за виновен в това, че в периода от 03.09.2012 год. до 05.09.2012 год. в с. Прелез, обл. Разград, действайки в условията на продължавано престъпление, след предварителен сговор с А.С.А. и М.Б.С.,*** и чрез използване на МПС – трактор „ЮМЗ”, с рег. № РР 03037, е отнел чужди движими вещи: 5 100 кг. слънчогледово семе на обща стойност 4 488.00 лева, от владението на „ССОЗ – КЛАС” ООД гр. Завет, с управител Х.К.Б. от гр. Завет, обл. Разград, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са били заместени, с което е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.197, т.3, във вр. с чл.195, ал.1, т.4 и т.5, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.26, ал.1 от НК, за което и на основание чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК, ПРИЕМА да му бъде наложено наказание ПРОБАЦИЯ, включващо следните пробационни мерки:

1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител - два пъти седмично;

2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

 

Подсъдимият А.С.А. – роден на *** ***, с постоянен адрес ***, български гражданин, неосъждан, женен, с основно образование, безработен, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за виновен в това, че в периода от 03.09.2012 год. до 05.09.2012 год. в с. Прелез, обл. Разград, действайки в условията на продължавано престъпление, като длъжностно лице – пазач – невъоръжена охрана в „ССОЗ – КЛАС” ООД - гр. Завет, възползвало се от служебното си положение, след предварителен сговор с И.Ю.И. и М.Б.С.,*** и чрез използване на МПС – трактор „ЮМЗ”, с рег. № РР 03037, е отнел чужди движими вещи: 5 100 кг. слънчогледово семе на обща стойност 4 488.00 лева, от владението на „ССОЗ – КЛАС” ООД - гр. Завет, с управител Х.К.Б. от гр. Завет, обл. Разград, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са били заместени, с което е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.197, т.3, във вр. с чл.195, ал.1, т.4, т.5 и т.6, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.26, ал.1 от НК, за което и на основание чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК, ПРИЕМА да му бъде наложено наказание ПРОБАЦИЯ, включващо следните пробационни мерки:

1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител - два пъти седмично;

2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

 

Подсъдимият М.Б.С. – роден на *** ***, с постоянен адрес ***, български гражданин, неосъждан, женен, с основно образование, безработен, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за виновен в това, че в периода от 03.09.2012 год. до 05.09.2012 год. в с. Прелез, обл. Разград, действайки в условията на продължавано престъпление, след предварителен сговор с И.Ю.И. и А.С.А.,*** и чрез използване на МПС – трактор „ЮМЗ”, с рег. № РР 03037, е отнел чужди движими вещи: 5 100 кг. слънчогледово семе на обща стойност 4 488.00 лева, от владението на „ССОЗ – КЛАС” ООД - гр. Завет, с управител Х.К.Б. от гр. Завет, обл. Разград, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са били заместени, с което е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.197, т.3, във вр. с чл.195, ал.1, т.4 и т.5, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.26, ал.1 от НК, за което и на основание чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК, ПРИЕМА да му бъде наложено наказание ПРОБАЦИЯ, включващо следните пробационни мерки:

1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител - два пъти седмично;

2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 277/2012 г. по описа на РС-Кубрат.

 

 

 

                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/ Ал. Великова