МОТИВИ  КЪМ  ПРИСЪДА  ПО  НОХД № 235/2012Г. ПО ОПИСА НА  РАЙОНЕН СЪД – ГР. КУБРАТ    

 

            Наказателното производство е образувано по внесен от Районна прокуратура гр.Кубрат  обвинителен акт срещу подсъдимия К.Ф.К. от гр. Велико Търново, за това, че  на 22/23.06.2012 год. в с. Звънарци, обл. Разград, действайки в съучастие с Ш.М.Б. от гр. Русе, като съизвършител, по хулигански подбуди са нанесли побой и причинили лека телесна повреда на К.П.Д. ***, изразяваща се в контузия на носа; повърхностна разкъсно-контузна рана в средната част на носа, с оток на меките тъкани на същия; счупване на носните костици; кръвоизлив от носа; контузия на гърба и поясната област с кръвонасядания друстранно – осем на брой и пет на брой вляво; счупване на VІІІ-мо ребро вляво, довели до временно разстройство на здравето, неопасно за живота, представляващи разстройство на здравето извън случаите на чл.128 и чл.129 от НК - престъпление по чл.131, ал.1, т.12, във вр. с чл.130, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК.

          Със същия обвинителен акт е повдигнато обвинение и срещу подсъдимия Ш.М.Б. от гр. Русе за това, че  на 22/23.06.2012 год. в с. Звънарци, обл. Разград, действайки в съучастие с К.Ф.К. от гр. Велико Търново, като съизвършител, по хулигански подбуди са нанесли побой и причинили лека телесна повреда на К.П.Д. ***, изразяваща се в контузия на носа; повърхностна разкъсно-контузна рана в средната част на носа, с оток на меките тъкани на същия; счупване на носните костици; кръвоизлив от носа; контузия на гърба и поясната област с кръвонасядания друстранно – осем на брой и пет на брой вляво; счупване на VІІІ-мо ребро вляво, довели до временно разстройство на здравето, неопасно за живота, представляващи разстройство на здравето извън случаите на чл.128 и чл.129 от НК - престъпление по чл.131, ал.1, т.12, във вр. с чл.130, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК.

В съдебно заседание представителят на районната прокуратура поддържа обвиненията, така както са били възведени с обвинителния акт. Заявява, че събраните по досъдебното производство и на съдебното следствие доказателства,  установяват по безспорен начин авторството им в извършване на инкриминираното деяние.  Пледира на всеки от подсъдимите да бъде наложено предвиденото за извършеното престъпление наказание, като пледира, че са налице материалноправните предпоставки за приложението на чл.78а от НК, поради което моли съда същите да бъдат освободени от наказателна отговорност като им бъде наложено административно наказание глоба над минималния размер.

Пострадалото лице К.П.Д. предявява устно в съдебно заседание граждански иск срещу подсъдимите като претендира обезщетение в размер на 3 000.00 лева, ведно със  законната лихва от датата на увреждането до окончателното плащане. Съдът е приел така предявения граждански иск за съвместно разглеждане в наказателния процес и е конституирал пострадалия като граждански ищец.

Подсъдимият К.Ф.К., разпитан на досъдебното производство, не се признава виновен в извършване на деянието, за което е обвинен. За насроченото съдебно заседание не се явява, а се представлява от редовно упълномощен от досъдебното производство защитник, който моли съда делото да се разгледа в отъствието на подзащитния му. Защитникът му пледира за постановяване на осъдителна присъда, като счита, че са налице условията за приложението на чл.78а от НК – да бъде освободен от наказателна отговорност подзащитния му и му бъде наложено административно наказание глоба в минимален размер. Пледира гражданския иск да бъде уважен частично, тъй като е прекомерно завишен.

Подсъдимият Ш.М.Б., както на досъдебното производство, така и в съдебно заседание не се признава виновен в извършване на деянието, за което е обвинен. В обясненията си пред съда признава, обаче признава, че е нанесъл удари на пострадалия, когато той вече бил повален на земята. Защитникът му пледира за постановяване на оправдателна присъда или алтернативно, съдът да отчете наличието на предпоставките за приложение на чл.78а от НК и да освободи подзащитния му от наказателна отговорност като му наложи административно наказание глоба в минимален размер.

Съдът, след преценка на събраните по делото писмени и гласни доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:

Подс.К.Ф.К. е 25-годишен, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно-специално образование, безработен.

Подс.Ш.М.Б. е 24-годишен,  български гражданин, неженен, осъждан - реабилитиран, със средно образование, безработен.

През месец юни 2012г. св. К.Д. заедно със св. П.П. ремонтирали покривна конструкция на дома на бабата на пострадалия в с. Звънарци. На 22.06.2012г. вечерта двамата решили да се почерпят в заведението на св. М.А., което се намирало в центъра на село Звънарци.

Около 23.00 часа, когато отишъл св.Д., заварил в заведението своя приятел св. П., който бил на една маса със св.К.Х.. Освен тях в заведението бил св.М.А. и негови познати, като всички гледали футболна среща, излъчвана по телевизията. Св. Д. взел две бири и седнал при П. и Х., с които разговаряли. На пейка до кметството на с. Звънарци, на около десетина метра от заведението на св. А. били седнали  подсъдимите К.К., с прякор “Коси” и Ш.Б. с техни приятели. Те имали видимост към заведението и започнали да се подиграват на св.Х., чийто баща имал прякор “котето”. Св.Х. им направил забележка да не се бъзикат с него на турски език, а Д. му казал да не им обръща внимание, като последният не познавал тези лица.

След известно време подс. К. отишъл до масата на св. Д. и на турски език попитал кой го е напсувал. Х. му отговорил, че никой не го е псувал. Св. П. си тръгнал, а Д. останал да разговаря с Х.. Около полунощ на 22/23.06.2012г. след като си изпили бирата Х. и Д. си тръгнали.

Пострадалият тръгнал към дома на своята баба пеш, а подсъдимите К. и Б. тръгнали след него, като по пътя си срещнали свидетелите А.С. и Е.Ш., които също се прибирали. Подс.К. им казал, че отиват да набият един мъж, който те не познавали, но забелязали напред силует на мъж. К. се затичал към Д., който забелязал, че след него върви мъж, но не обърнал внимание. Когато наближил купчина с пясък на ул. Васил Левски, на която била и къщата на баба му, Д. усетил, че някой го приближава и като се обърнал подс. К. бил до него и го ударил с юмрук в областта на лицето три-четири пъти, без какъвто и  да е повод и причина, без да е бил провокиран от пострадалия. Поради неочакваните и силни удари Д. паднал на земята и усетил остра и нетърпима болка по носа. Когато бил вече на земята, подс. К. и подс. Б. започнали да го ритат в областта на гърба и стомаха. Свидетелите Ш. и С. стояли настрани, но после С. забелязал, че проблясва нещо метално в ръцете на пострадалия, което оприличил на нож, поради което отишъл и блъснал св. Д..

Свидетелите Е.Ш. и А.С. си тръгнали като по пътя срещнали свидетелите Л. и М.. След като и подсъдимите си тръгнали Д. се надигнал от земята, седнал и видял, че му го няма часовника, който носел на лявата ръка, също така липсвала и връзката му с ключовете, които по-късно намерил встрани от себе си. Д. усетил, че му тече кръв от носа, преместил се на около 6-7 метра, след което отново седнал, изпитвал силна болка в областта на носа и гърба. По телефона се обадил на брат си и отишъл да го изчака в дома на св. П., който живеел наблизо до мястото на инцидента. Заедно с брат си посетил бърза помощ вгр. Кубрат, където бил прегледан, а на сутринта му била направени рентгенови снимки, от които се установило, че има счупено ребро и нос.

На 25.06.2012г. бил освидетелстван от съдебен лекар, след което подал жалба в РУП гр. Кубрат.

От заключението на съдебномедицинската експертиза се установява, че в резултат на нанесения му побой св. Д. получил: контузия на носа; повърхностна разкъсно-контузна рана в средната част на носа, с оток на меките тъкани на същия; счупване на носните костици; кръвоизлив от носа; контузия на гърба и поясната област с кръвонасядания друстранно – осем на брой и пет на брой вляво; счупване на VІІІ-мо ребро вляво.Описаните увреждания са резултат от нанесени множество удари в областта на лицето и гърба с твърди тъпи предмети и могат да бъдат получени при удари с ръце и крака /ритници/ както се съобщава по делото.Същите са довели до временно разстройство на здравето, неопасно за живота на пострадалия – лека телесна повреда – чл.130, ал.1 от НК.

По доказателствата:

Всички доказателства в своята съвкупност сочат, както авторството на подсъдимите, така и индивидуализират деянията им. Обясненията на подсъдимия Б. и показанията на разпитаните на съдебното следствие свидетели Д., Х., П., Ш., С., Л., М. и А. се подкрепят от писмените доказателства по делото: справки за съдимост, веществени доказателства, съдебно-медицинско удостоверение, съдебно-медицинска експертиза, протокол за доброволно предаване.

Съдът кредитира изцяло обясненията на подсъдимия Б. и показанията на разпитаните свидетели. Същите са логични и безпротиворечиви и съответстват на останалите събрани по делото доказателства. 

Съдът кредитира изцяло и останалите събрани по делото писмени доказателства. Същите кореспондират, както помежду си, така и в цялост на установената по делото фактическа обстановка.          

От правна страна:         

При така установеното от фактическа страна, съдът намира, че подсъдимите  К.Ф.К. и Ш.М.Б. с действията си са осъществили от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.131, ал.1, т.12, във вр. с чл.130, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК, тъй като на 22/23.06.2012 год. в с. Звънарци, обл. Разград, действайки в съучастие като съизвършители, по хулигански подбуди са нанесли побой и причинили лека телесна повреда на К.П.Д. ***, изразяваща се в контузия на носа; повърхностна разкъсно-контузна рана в средната част на носа, с оток на меките тъкани на същия; счупване на носните костици; кръвоизлив от носа; контузия на гърба и поясната област с кръвонасядания друстранно – осем на брой и пет на брой вляво; счупване на VІІІ-мо ребро вляво, довели до временно разстройство на здравето, неопасно за живота, представляващи разстройство на здравето извън случаите на чл.128 и чл.129 от НК.

От обективна страна деянието е извършено от подсъдимите К. и Б. чрез действия - чрез нанасянето на удари с юмрук и ритници по главата и тялото на св.К.Д.. По своите медикобиологични признаци получените от пострадалото лице увреждания представляват леки телесни повреди по смисъла на чл. 130, ал.1 от НК – довели са до временно разстройство на здравето, неопасно за живота му. Подс. К. извършил противоправните си действия в съучастие с подс. Ш.Б. като съизвършители по смисъла на чл.20, ал.2 от НК, тъй като всеки един от тях, по едно и също време, нанесъл множество удари по главата и тялото на Д.. Налице е пряка причинноследствена връзка между действията на подсъдимите К. и Б. - нанесените удари на пострадалия и получените от него наранявания. Действията на подсъдимите при причиняване на телесните увреждания на св. Д. били съпроводени и с изразяване в присъствието на други лица на явно неуважение към обществото, към установените порядки и ред за общуване, както и открито пренебрежение към телесната неприкосновеност и достойнство на пострадалия. Поведението на св.Д. не е било укоримо и агресивно и по никакъв начин не предизвикало ответната реакция от страна на подсъдимите. Действията на К. и Б. целели единствено грубо и агресивно демонстриране на физическо надмощие над св.Д. и незачитане на достойнството му. Нещо повече -действията на подсъдимите продължили дори след като св.Д. бил съборен на земята и бил беззащитен. По тези съображения деянията на подсъдимите са квалифицирани като извършени по хулигански подбуди по смисъла на чл.131, ал.1, т.12 на НК.

От субективна страна и двамата подсъдими са извършили престъплението при пряк умисъл с ясното съзнание за неговата противоправност. Те са съзнавали, че с действията си накърняват телесната неприкосновеност и достойнство на пострадалото лице, предвиждали общественоопасните последици - причиняването на наранявания, и искали тяхното настъпване. Тези действия на подсъдимите били извършени по мотиви, изразяващи явно неуважение към обществото, пренебрежение към обществените правила и личността на пострадалия.

По наказанията:

Съдът намери, че по отношение на подсъдимите К.Ф.К. и Ш.М.Б. са налице  всички законови предпоставки за приложението на чл.78а от НК: подсъдимите към момента на извършване на деянието са пълнолетни, за извършеното престъпление се предвижда наказание до една година лишаване от свобода, към момента на извършване на престъплението не са освобождавани от наказателна отговорност по реда на раздел ІV и глава VІІІ от НК и не са осъждани за престъпление от общ характер (подс. Б. е реабилитиран по право); към момента на извършване на престъплението няма причинени имуществени вреди от престъплението.

Предвид горното съдът освободи К. от наказателна отговорност за престъплението по  чл.131, ал.1, т.12, във вр. с чл.130, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК и на основание чл.78а, ал.1 от НК, му наложи административно наказание глоба в полза на държавата в размер на  1 200.00  лева. 

При индивидуализацията на наложеното наказание съдът  отчете като отегчаващо вината обстоятелство упоритост в умисъла при осъществяване на престъплението, тъй като са нанесени множество увреждания по тялото на пострадалото лице. Като смекчаващи отговорността обстоятелства съдът отчете чистото съдебно минало, материално и семейно положение, поради което наложи наказанието при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства, около минимума.

Предвид горното съдът освободи Б. от наказателна отговорност за престъплението по  чл.131, ал.1, т.12, във вр. с чл.130, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК и на основание чл.78а, ал.1 от НК, му наложи административно наказание глоба в полза на държавата в размер на  1 000.00  лева. 

При индивидуализацията на наложеното наказание съдът  отчете като отегчаващо вината обстоятелство упоритост в умисъла при осъществяване на престъплението, тъй като са нанесени множество увреждания по тялото на пострадалото лице. Като смекчаващи отговорността обстоятелства съдът отчете чистото съдебно минало, материално и семейно положение, поради което наложи наказанието при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства, на минимума. 

  Така определените наказания в максимална степен биха постигнали целите по чл.36, ал.1 и чл.35, ал.3 от НК, същите съответстват на конкретния вид престъпление и съобразени както с цел да се поправят и превъзпитат подсъдимите към спазване на законите и добрите нрави, така и да въздействат възпитателно и предупредително върху другите членове на обществото.

 

ПО  ГРАЖДАНСКИЯ  ИСК

Гражданският иск в размер на 3 000.00 лева, като обезщетение за причинени неимуществени вреди – болки и страдания, е доказан по своето основание. Деянието на подсъдимите представлява непозволено увреждане и на основание чл.45 от ЗЗД, те са длъжни да репарират вредите, които пострадалият е понесъл. Съдът като отчита тежестта на увреждането /всъщност са причинени множество увреждания/, понесените болки и страдания, предвид естеството им и възрастта на свидетеля, приема, че за репариране на понесените неимуществени вреди сумата от 1 800.00 лева се явява справедлива. Искането за присъждане на лихва е основателно и следва да се уважи, считано от датата на увреждането, а в останалия претендиран размер до 3 000 лева отхвърли претенцията като недоказана. 

Постановявайки присъдата, съдът осъди на основание чл.189, ал.3 от НПК, всеки от подсъдимите К. и Б. да заплати в полза на държавния бюджет сумата 27.50 (двадесет и седем лева, петдесет стот.) лева - разноски на досъдебното производство и по сметка на Районен съд гр. Кубрат сумата 36.00 (тридесет и шест) лева – държавна такса върху уважения граждански иск.

В този смисъл съдът постанови присъдата си.

 

                                                           Районен съдия: /П/ Ал. Великова