П  Р   И   С   Ъ   Д   А

 

  41

 

Гр.Кубрат, 09 октомври  2013г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Кубратският районен съд на девети октомври две хиляди и тринадесета година в открито съдебно заседание в следния състав:

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА ВЕЛИКОВА   

 

при секретаря В.Д., като разгледа докладваното от съдия Великова НЧХД № 176 по описа за 2013г.

 

П  Р  И  С  Ъ  Д  И  :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия П.И.П. – роден на *** г. в гр. Разград, с постоянен адрес *** и настоящ адрес ***, български гражданин, разведен, неосъждан, с основно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 07.07.2013г. и на 08.07.2013 год. в с. Каменово, общ. Кубрат, Разградска област, е причинил лека телесна повреда на С.Т.Т.,***, изразяваща се в кръвонасядания в окосмената част на главата, лицето, лявата страна на шията, лявата страна поясната област и десен горен крайник; охлузване на дясно коляно, причинили болка и страдание на пострадалия - престъпление по чл.130, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.378, ал.4, т.1 от НПК във вр. с чл.78а от НК, го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание  ГЛОБА  в размер на  1 000.00 (хиляда) лева.

 

ОСЪЖДА П.И.П. да заплати на С.Т.Т. сумата 800.00 (осемстотин) лева, представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди – болки и страдания от престъплението по чл.130, ал.2 от НК, ведно със законната лихва считано от 07.07.2013г. до окончателното изпълнение и сумата  342.00 (триста четиридесет и два) лева – разноски по производството, като ОТХВЪРЛЯ предявения граждански иск в останалата част до 2 000.00 лева като недоказан.

 

ОСЪЖДА П.И.П. да заплати  по сметка на Районен съд гр.Кубрат държавна такса върху уважения размер на гражданския иск – сумата 50.00 (петдесет) лева.

 

Присъдата подлежи на обжалване в 15-дневен срок от днес пред Разградски окръжен съд.

 

Районен съдия:  /П/ Ал. Великова