Р Е Ш Е Н И Е

 

  60

 

Гр.Кубрат, 24 септември  2014г.

 

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

        Кубратският районен съд на двадесет и четвърти септември две хиляди и четиринадесета година в открито съдебно заседание в следния състав:

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  АЛБЕНА ВЕЛИКОВА

                                                     

         При секретаря В.Д. и прокурор ПЛАМЕН ПЕНЧЕВ, като разгледа докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АНД № 224 по описа за 2014г.

 

 

Р  Е  Ш  И  :

 

 

ПРИЗНАВА нарушителя Л.Г.Д. – роден на *** ***, с постоянен адрес ***, български гражданин, женен, неосъждан, с висше образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 02.04.2014 год. в гр.Завет, обл.Разградска, по хулигански подбуди нанесъл побой и е причинил лека телесна повреда на Н.Д.Г. от гр.Завет, изразяваща се в травма на устата: кръвонасядане на прехода на видимата лигавица и навътре към предверието на устната кухина; оток и кръвонасядане на венечната лигавица на първите десни зъби; травматично избиване на 1-ви горен десен резец; разклащане с неизбежна екстракция на горните десни 4-ти и 5-ти зъби; разклащане на 1-ви и 2-ри леви зъби, довели до временно разстройство на здравето, неопасно за живота на пострадалия, представляващо разстройство на здравето извън случаите на чл.128 и чл.129 от НК – престъпление по чл.131, ал.1,т.12, предл. първо, във вр. с чл.130, ал.1 от НК, за което и на основание  чл.378, ал.4, т.1 от НПК, във вр. с чл.78а, ал.5 от НК, го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказаниеГЛОБА” в размер на 1000.00 (хиляда) лева.

 

 

Решението подлежи на жалба и протест в 15-дневен срок от днес пред ОС- гр.Разград.

 

 

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ Ал. Великова