ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от  СПОРАЗУМЕНИЕ № 36/17.09.2014 г.

по НОХД. № 145 по описа на Районен съд – гр.Кубрат за 2014 г.

 

 

        Кубратският районен съд на седемнадесети септември две хиляди и четиринадесета година в открито съдебно заседание в следния състав:

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА ВЕЛИКОВА

                                                                                                                    

        При секретаря В.Д. и районен прокурор АНЕЛИЯ НЕДЕЛЧЕВА, като разгледа, докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, НОХД № 145 по описа за 2014 год., като взе предвид, че така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала на основание чл.384, ал.3, във вр. с чл.381 от НПК,

 

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Районна прокуратура – гр. Кубрат, представлявана от районен прокурор Анелия Неделчева и подсъдимите Н.М.Й. и М.С.М., двамата представлявани от служебния защитник адв. Сезгин Вели от АК - гр.Разград, за прекратяване на наказателното производство по НОХД № 145/2014 г. по описа на РС – Кубрат, по силата на което:

Подсъдимият Н.М.Й. – роден на *** ***, с постоянен адрес ***, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, не учи и не работи, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за виновен в това, че през периода от 16.03.2014 год. до 17.03.2014 год. в гр.Завет, обл.Разград, като непълнолетен, но като е разбирал свойството и значението на деянието и като е могъл да ръководи постъпките си, действайки в условията на повторност и продължавано престъпление – на два пъти, след предварителен сговор с М.С.М., чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот – прозорци, е отнел чужди движими вещи – 1 брой декодер, марка „Paco star” PST4040; 1 брой Scart кабел и 1 брой дистанционно управление „Paco star”; 2 пакета обикновени бисквити „Закуска”; 1 брой замразено пиле; 1 пакет замразен пилешки дроб, с тегло 0.600 кг.; 1 литър кутия прясно мляко; 2 броя краве масло; 10 броя замразени кебапчета; 3 хляба; 2 броя пастет в разфасовка от 300 гр. и 1 бр. краве кисело мляко в разфасовка от 370 гр., всичко на обща стойност 74.10 лева, немаловажен случай, от владението на Я.А.Ц. и ВУИ „Н.Й.Вапцаров” с МОЛ К.Д.П. ***, без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, с което е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.195, ал.1, т.3, т.5 и т.7, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.28, ал.1, във вр. с чл.26, ал.1, във вр. с чл.63, ал.1, т.3 от НК и на основание чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК, ПРИЕМА да му бъде наложено наказание ПРОБАЦИЯ, включващо следните пробационни мерки:

1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично.

2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.

 

Подсъдимият М.С.М. – роден на *** ***, с постоянен адрес ***, български гражданин, неженен, неосъждан, без образование, ученик във ВУИ „Н.Й.Вапцаров” гр.Завет, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за виновен в това, че през периода от 16.03.2014 год. до 17.03.2014 год. в гр.Завет, обл.Разград, като непълнолетен, но като е разбирал свойството и значението на деянието и като е могъл да ръководи постъпките си, действайки в условията на продължавано престъпление – на два пъти, след предварителен сговор с Н.М.Й., чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот – прозорци, е отнел чужди движими вещи – 1 брой декодер, марка „Paco star” PST4040; 1 брой Scart кабел и 1 брой дистанционно управление „Paco star”; 2 пакета обикновени бисквити „Закуска”; 1 брой замразено пиле; 1 пакет замразен пилешки дроб, с тегло 0.600 кг.; 1 литър кутия прясно мляко; 2 броя краве масло; 10 броя замразени кебапчета; 3 хляба; 2 броя пастет в разфасовка от 300 гр. и 1 бр. краве кисело мляко в разфасовка от 370 гр., всичко на обща стойност 74.10 лева, немаловажен случай, от владението на Я.А.Ц. и ВУИ „Н.Й.Вапцаров” с МОЛ К.Д.П. ***, без тяхно съгласие, с което е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.195, ал.1, т.3, т.5, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.26, ал.1, във вр. с чл.63, ал.1, т.3 от НК и на основание чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК, ПРИЕМА да му бъде наложено наказание ПРОБАЦИЯ, включващо следните пробационни мерки:

1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично.

2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

 

         РАЗНОСКИТЕ по делото в размер на 87.50 (осемдесет и седем  лева, петдесет стот.) лева се възлагат на майката на непълнолетния подсъдим Н.М.Й. – Минка Юриева Йорданова, род. на *** ***, която следва да ги заплати по сметка на ОД на МВР – гр. Разград.

 

         РАЗНОСКИТЕ по делото в размер на 87.50 (осемдесет и седем  лева, петдесет стот.) лева се възлагат на майката на непълнолетния подсъдим М.С.М. – Галя Милчева Йовчева, род. на *** ***, който следва да ги заплати по сметка на ОД на МВР – гр. Разград.

 

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 145/2014 г. по описа на РС-Кубрат.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КРС: /П/ Ал. Великова