П   Р   И   С   Ъ   Д   А

 

  61

                                       

Гр.Кубрат, 17 декември 2014г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

Кубратският районен съд на седемнадесети декември две хиляди и четиринадесета година в открито съдебно заседание в следния състав:

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА ВЕЛИКОВА

                                СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: И.Н.

                                                                                 Й.А.

 

         При секретаря В.Д. и прокурор БРАНИМИРА СТОЯНОВА, разгледа докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НОХД № 96 по описа за 2014 година,

 

П  Р  И  С  Ъ  Д  И  :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия М.Р.М. - роден на *** ***, с постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, български гражданин, неженен, осъждан, с начално образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 18.10.2013 год. в гр.Завет, обл.Разград, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното и можещ да ръководи постъпките си, умишлено е причинил лека телесна повреда на старши учител във ВУИ „Н. Й. Вапцаров” – гр.Завет – П.И.П. от с.гр., при изпълнение на службата му, изразяваща се в травма на дясната орбита: цепковидна рана под средната част на дясната вежда с оток на меките тъкани по съседство и кръвонасядане на горния клепач на дясното око, довели до временно разстройство на здравето, неопасно за живота на П., представляващи разстройство на здравето извън случаите на чл.128 и чл.129 от НК, с което от обективна и субективна страна е осъществил състава на престъпление по чл.131, ал.2, пр.14, т.3, във вр. с чл.130, ал.1, във вр. с чл.63, ал.1, т.4 от НК и на основание чл.54 от НК, го осъжда на ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален общ режим в затворническо общежитие от открит тип. 

 

ПРИЗНАВА подсъдимия М.Р.М. - роден на *** ***, с постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, български гражданин, неженен, осъждан, с начално образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че в периода от 28.09.2013 год. до 22.10.2013 год. в гр.Завет, обл.Разград, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното и можещ да ръководи постъпките си, действайки в условията на повторност и на продължавано престъпление, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот – счупване на стъкло е отнел чужди движими вещи – 15 кг. орехи и 1 бр. сак, на обща стойност 42.00 лева, от владението на Р.Г.М. ***; 1 бр. мобилен телефон „ LGмод. С-1100, 1 бр. мобилен телефон „Самсунг  SCH-x660”, на обща стойност 50.00 лева, от владението на М.С.М. ***; 1 бр. мобилен телефон „Нокия С1-01”, 1 бр. мобилен телефон „Нокия С100”, 1 бр. зарядно устройство, на обща стойност 77.00 лева, от владението на Н.М. ***, всичко на обща стойност 169.00 лв. – немаловажен случай, без тяхно съгласие, с намерението противозаконно да ги присвои, с което от обективна и субективна страна е осъществил състава на престъпление по чл.195, ал.1, т.3и т.7, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.26, ал.1, във вр. с чл.28, ал.1, във вр. с чл.63, ал.1, т.3 от НК и на основание чл.54 от НК, го осъжда на ДЕВЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален общ режим в затворническо общежитие от открит тип. 

 

ОПРЕДЕЛЯ,  на основание чл.23, ал.1 от НК, едно общо наказание между наложените на подсъдимия М.Р.М. с настоящата присъда, най-тежкото, а именно -  ДЕВЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален общ режим в затворническо общежитие от открит тип. 

 

ПРИВЕЖДА в изпълнение, на основание чл.68, ал.1 от НК, наказанието наложено на подсъдимия М.Р.М. с присъда по НОХД № 1005/2012 год. по описа на РС гр.Петрич – ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което подсъдимият М.Р.М. да изтърпи, отделно от наказанието по настоящата присъда, при първоначален общ режим в затворническо общежитие от открит тип. 

 

ОСЪЖДА М.Р.М. да заплати в полза на ОД на МВР – гр. Разград сумата 250.00 (двеста и петдесет) лева – разноски на досъдебното производство, по сметка на Районен съд – гр. Кубрат сумата 116.00 (сто и шестнадесет) лева – разноски на съдебното следствие.

 

          Присъдата подлежи на жалба и протест  в 15-дневен срок от днес пред ОС-Разград.

 

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ Ал.Великова

 

 

 

        Съдебни заседатели:1. /П/ Ив. Н.         2. /П/ Й. А.