П   Р   И   С   Ъ   Д   А

 

№ 68

                                       

Гр.Кубрат, 09 декември 2015г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

Кубратският районен съд на девети декември две хиляди и петнадесета година в открито съдебно заседание в следния състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА ВЕЛИКОВА

                          СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: Д.Д.

                                                                           В.С.

 

         При секретаря В.Д. и прокурор ПЛАМЕН ПЕНЧЕВ, разгледа докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НОХД № 241 по описа за 2015 година,

 

П  Р  И  С  Ъ  Д  И  :

 

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Е.Н.В. - роден на *** ***, с постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, с българско гражданство, неженен, осъждан, със завършен трети клас, безработен, към момента се намира в Затвора гр.Белене, настанен с разпореждане на РП гр.Кубрат от 23.10.2015г., ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че в периода от 26.08.2015г. до 30.08.2015г. в гр.Завет, обл.Разград, действайки в условията на опасен рецидив и в условията на продължавано престъпление, чрез използване на специален начин - прескачане на прозорец е отнел чужди движими вещи: 1 бр. златен дамски пръстен – 3.5 грама; 1 бр. златен дамски пръстен – 3 грама; 2 бр. сребърни дамски пръстена - 5гр. и 4гр.; 2 бр. златни плочки с форма на сърце с буква „Е” и „Z”- със средно тегло 0.5грама; 1 бр. Дебитна карта издадена от банка ЦКБ на името на Е.С.; 1 бр. обикновен, метален пръстен тип халка (лагерован) със зелен кант от външната страна; 1 бр. медальон във формата на сърце, със сив цвят, неметален, на обща стойност 388.25лева и сумата от 120.00 лева (2 бр. банкноти с номинал от 50 лв. и 1 бр. банкнота с номинал от 20 лв.), всичко на обща стойност 508.25 лева от владението на Е.И.С. от с.гр. и пари сумата от 3 540 евро в банкноти с различен номинал, на стойност (равностойност) 6 923.63 лева, от владението на С.М.Б. от с.гр., всичко на обща стойност 7 431.88 лева, без съгласието на собствениците с намерение противозаконно да ги присвои, с което от обективна и субективна страна е осъществил състава на престъпление по чл.196, ал.1, т.2 във вр. с чл.195, ал.1, т.4, предл.3, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.26, ал.1, във вр. с чл.29, ал.1, б.„а” от НК, за което и на основание чл.54 от НК ОПРЕДЕЛЯ наказание ТРИ ГОДИНИ лишаване от свобода, което на основание чл.373, ал.2 от НПК, във вр. с чл.58а, ал.1 от НК, НАМАЛЯВА с една трета, поради което НАЛАГА на подсъдимия Е.Н.В. наказание лишаване от свобода за срок от ДВЕ ГОДИНИ, което на основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС да изтърпи при първоначален строг режим в затворническо общежитие от закрит тип. 

 

ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.1 от НК времето през което подсъдимият Е.Н.В. е бил с взета мярка за неотклонение „Задържане под стража” съгласно Определение № 266/17.09.2015 год. по ЧНД № 204/2015 год. по описа на РС гр.Кубрат, считано от 16.09.2015 год.

 

ОСЪЖДА Е.Н.В. да заплати на С.М.Б. сумата 2 911.97 (две хиляди деветстотин и единадесет лева, деветдесет и седем стот.) лева, представляваща обезщетение за причинените му от престъплението неимуществени вреди, ведно със законната лихва от датата на увреждането30.08.2015г. до окончателното плащане.

           

ОСЪЖДА Е.Н.В. да заплати в полза на ОД на МВР – гр.Разград сумата 95.88 (деветдесет и пет лева, осемдесет и осем стот.) леваразноски на досъдебното производство и по сметка на Районен съдгр.Кубрат сумата 116.50 (сто и шестнадесет лева, петдесет стот.) левадържавна такса върху уважения граждански иск.

 

На основание чл.301, ал.1, т.11 от НПК веществените доказателства по делото: 2 бр. дискове от банка ЦКБ и АТМ устройство, монтирано в клон на банката в гр.Завет на ул. Освобождение № 101; 1 бр. диск от камери за видео наблюдение и запис, монтирани в хранителен магазин Галатея в гр.Завет (приложени към досъдебното производство), да бъдат УНИЩОЖЕНИ, след влизане в сила на присъдата.

 

На основание чл.301, ал.1, т.11 от НПК веществените доказателства по делото: 1 бр. черна на цвят метална кутия с надпис Mafia; 1 бр. черна кутия със сиви капаци с надпис MERC, да бъдат ВЪРНАТИ на С.М.Б., след влизане в сила на присъдата.

 

          Присъдата подлежи на жалба и протест  в 15-дневен срок от днес пред ОС-Разград.

 

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ Ал. Великова

 

 

 

        Съдебни заседатели:1./П/ Д.Д.        2./П/ В.С.