П   Р   И   С   Ъ   Д   А

 

 41

                                       

Гр.Кубрат, 25 октомври 2016 г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

Кубратският районен съд на двадесет и пети октомври две хиляди и шестнадесета година в открито съдебно заседание в следния състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА ВЕЛИКОВА

                          СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: Д.Д.

                                                                           А.Я.     

 

         При секретаря В.Д. и прокурор ПЛАМЕН ПЕНЧЕВ, разгледа докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НОХД № 142 по описа за 2016 година,

П  Р  И  С  Ъ  Д  И  :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Г.И.К. - роден на ***г***, с постоянен адрес ***, с българско гражданство, неженен, неосъждан, с основно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 15.02.2015г. в с.Беловец, обл.Разград, след предварителен сговор с Б.В.Г. *** и чрез използване на моторно превозно средство  - лек автомобилПежо 307" с peг. № РР 8027 АТ, е отнел чужди движими вещи: 5 броя алуминиеви деветнадесет цолови джанти марка „STILE М6” за лек автомобил „BMW” - употребявани, на стойност 725.00 лева и 4 броя гуми, деветнадесет цолови, маркаФалкен” - употребявани на стойност 240.00 лв., всичко на обща стойност 965.00 лв. - немаловажен случай, като откраднатите вещи не са под постоянен надзор, от владението на Б.М.Е. от с.с. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, с което от обективна и субективна страна е осъществил състава на престъпление по чл.195, ал.1, т.2, т.4, предл.1 и т.5 във вр. с чл.194, ал.1 от НК, за което и на основание чл.54 от НК го осъжда на ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода.

 

ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изтърпяването на наложеното наказание за тригодишен изпитателен срок, считано от влизане в сила на присъдата.

ПРИЗНАВА подсъдимия Б.В.Г. - роден на ***г***, с постоянен адрес ***, с българско гражданство, неженен, неосъждан, с основно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 15.02.2015г. в с.Беловец, обл.Разград, след предварителен сговор с Г.И.К. и чрез използване на моторно превозно средство  - лек автомобилПежо 307” с peг. № РР 8027 АТ, е отнел чужди движими вещи: 5 броя алуминиеви деветнадесет цолови джанти марка „STILE М6” за лек автомобил „BMW” - употребявани, на стойност 725.00 лева и 4 броя гуми, деветнадесет цолови, маркаФалкен” - употребявани на стойност 240.00 лева, всичко на обща стойност 965.00 лева - немаловажен случай, като откраднатите вещи не са под постоянен надзор, от владението на Б.М.Е. от с.с. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, с което от обективна и субективна страна е осъществил състава на престъпление по чл.195, ал.1, т.2, т.4, предл.1 и т.5 във вр. с чл. 194 ал.1, от НК, за което и на основание чл.54 от НК го осъжда на ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода.

 

ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изтърпяването на наложеното наказание за тригодишен изпитателен срок, считано от влизане в сила на присъдата.

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Б.В.Г. - роден на ***г***, с постоянен адрес ***, с българско гражданство, неженен, неосъждан, с основно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 20.02.2015г. в с.Беловец, обл.Разград на задна седалка на лек автомобилПежо 307” с peг. № РР 8027 АТ, е намерил чужда движима вещ - 1 бр. мобилен апаратСамсунг тренд петна обща стойност 220.00 лева, собственост на К.Г. *** и в продължение на една седмица не е съобщил за нея на собственика, на властта или на този, който я е загубил, с което от обективна и субективна страна е осъществил състава на престъпление по чл.207, ал.1 от НК, за което и на основание чл.54 от НК му НАЛАГА наказание „ГЛОБА” в размер на 100.00 (сто) лева.

 

ОПРЕДЕЛЯ,  на основание чл.23, ал.1 и ал.3 от НК, едно общо наказание между наложените на подсъдимия Б.В.Г. с настоящата присъда, най-тежкото, а именно -  ЕДНА ГОДИНА  лишаване от свобода, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК отлага за тригодишен изпитателен срок, както и „ГЛОБА” в размер на 100.00 (сто) лева, считано от влизане в сила на присъдата. 

 

ОСЪЖДА Г.И.К. да заплати в полза на ОД на МВР – гр. Разград сумата 20.00 (двадесет) леваразноски на досъдебното производство и по сметка на Районен съд гр.Кубрат сумата 10.00 (десет) лева – разноски на съдебното следствие.

 

ОСЪЖДА Б.В.Г. да заплати в полза на ОД на МВР – гр. Разград сумата 20.00 (двадесет) леваразноски на досъдебното производство и по сметка на Районен съд гр.Кубрат сумата 10.00 (десет) лева – разноски на съдебното следствие.

 

          Присъдата подлежи на жалба и протест в 15-дневен срок от днес пред ОС-Разград.

 

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ Ал. Великова

 

 

 

        Съдебни заседатели:1./П/ Д. Д.            2./П/ Ад. Я.