П   Р   И   С   Ъ   Д   А

 

№ 40

                                       

Гр.Кубрат, 25 октомври  2016 г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

Кубратският  районен съд на двадесет и пети октомври две хиляди и шестнадесета година в открито съдебно заседание в следния състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА ВЕЛИКОВА

                          СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: Д.Д.

                                                                           А. ЯКУБ

 

         При секретаря В.Д. и прокурор ПЛАМЕН ПЕНЧЕВ, разгледа докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НОХД № 218 по описа за 2016 година,

П  Р  И  С  Ъ  Д  И  :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия И.С.Д. - роден на ***г***,  с постоянен адрес ***, с българско гражданство, неженен, неосъждан, с начално образование, ученик във ВУИ „Н.Й.Вапцаров” гр.Завет, към момента се намира в ОЗ „ИН” - Сектор „Арести” гр.Пловдив, с взета мярка за неотклонение „Задържане под стража" по ДП № 65/2016г. по описа на РПУ-Труд, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че в периода от 16.02.2016г. до 22.02.2016г. в гр.Завет, обл.Разград, като непълнолетен, но като е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, действайки в условията на повторност и в условията на продължавано престъпление - на два пъти, след предварителен сговор с непълнолетния - М.М.Г. ***, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имота - разбиване на механизма на ПВЦ прозорец и патрона на ПВЦ входна врата, е отнел чужди движими вещи: чифт висящи обици с по 3 топчета; 7 бр. гердани (не са от благороден метал); 1 бр. парфюм Деним - мъжки; 3 бр. мъжки парфюми неустановена марката; 2 бр. дамски парфюми; 2 бр. различни гривни, 1 бр. фотоапарат „Касио”, розов на цвят, на обща стойност 170.00 лева от владението на Г.А.А. *** и 2 бр. мобилни апарати марка „Нокия 97”; 1 бр. „Самсунг ВСТ 4239”; 1 бр. „Алкател уантъч”; 1 бр. „Самсунг S 3”; 1 бр. „Нокия 301”; 1 бр. „Самсунг”, сив на цвят плъзгач; 1 бр. „Саджем” 230V; 4 бр. мобилни апарата неустановена марка и модел; 1 бр преносим компютър (лаптоп) марка „Асус”; 1 бр. касетофон за кола с дисплей марка „Кенворт”; 9 бр. секретни ключа; 1 бр. черно кожено портмоне; 1 бр. крем за ръце, 1 бр. парфюм марка „Деним” за бръснене, на обща стойност 1 830.00 лева от владението на Л.Ш.Ю. ***, всичко на обща стойност 2 000.00 лева - немаловажен случай, без съгласието на собствениците, с намерение противозаконно да ги присвои, с което от обективна и субективна страна е осъществил състава на престъпление по чл.195, ал.1, т.3, т.5 и т.7 във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 във вр. с чл.28, ал.1 във вр. с чл.63, ал.1, т.3 от НК, за което и на основание чл.54 от НК ОПРЕДЕЛЯ наказание ДЕВЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което на основание чл.373, ал.2 от НПК, във вр. с чл.58а, ал.1 от НК, НАМАЛЯВА с една трета, поради което НАЛАГА на подсъдимия И.С.Д. наказание лишаване от свобода за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, което да изтърпи ефективно при общ режим в Поправителен дом гр.Бойчиновци. 

 

ПРИВЕЖДА в изпълнение на основание чл.68, ал.1 от НК наказанието наложено на подсъдимия И.С.Д. с Присъда № 22/12.05.2015 год. по НОХД № 71/2015 год. по описа на Районен съд гр.Кубрат, а именно – ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което подсъдимият следва да изтърпи отделно от наказанието по настоящата присъда ефективно при общ режим в Поправителен дом гр.Бойчиновци. 

 

ПРИЗНАВА подсъдимия М.М.Г. - роден на ***г***, с постоянен адрес ***, с българско гражданство, неженен, неосъждан, с начално образование, в момента се намира в Поправителен дом гр.Бойчиновци, с взета мярка за неотклонение „Задържане под стража” по НОХД № 7732/2015г. по описа на РС- гр.Пловдив, VІ-ти състав, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че в периода от 16.02.2016г. до 22.02.2016г. в гр.Завет, обл.Разград, като непълнолетен, но като е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, действайки в условията на продължавано престъпление - на два пъти, след предварителен сговор с непълнолетния - И.С.Д. ***, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имота - разбиване на механизма на ПВЦ прозорец и патрона на ПВЦ входна врата, е отнел чужди движими вещи: чифт висящи обици с по 3 топчета; 7 бр. гердани (не са от благороден метал); 1 бр. парфюм Деним - мъжки; 3 бр. мъжки парфюми неустановена марка; 2 бр. дамски парфюми; 2 бр. различни гривни, 1 бр. фотоапарат „Касио”, розов на цвят, на обща стойност 170.00 лева от владението на Г.А.А. *** и 2 бр. мобилни апарати марка „Нокия 97”; 1 бр. „Самсунг ВСТ 4239”; 1 бр. „Алкател уантъч”; 1 бр. „Самсунг S 3”; 1 бр. „Нокия 301"; 1 бр. „Самсунг”, сив на цвят плъзгач; 1 бр. „Саджем” 230V; 4 бр. мобилни апарата неустановена марка и модел; 1 бр преносим компютър (лаптоп) марка „Асус”; 1 бр. касетофон за кола с дисплей марка „Кенворт”; 9 бр. секретни ключа; 1 бр. черно кожено портмоне; 1 бр. крем за ръце, 1 бр. парфюм марка „Деним” за бръснене, на обща стойност 1 830.00 лева от владението на Л.Ш.Ю. ***, всичко на обща стойност 2 000.00 лева - немаловажен случай, без съгласието на собствениците, с намерение противозаконно да ги присвои, с което от обективна и субективна страна е осъществил състава на престъпление по чл.195, ал.1, т.3 и т.5 във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 във вр. с чл.63, ал.1, т.3 от НК, за което и на основание чл.54 от НК ОПРЕДЕЛЯ наказание ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което на основание чл.373, ал.2 от НПК, във вр. с чл.58а, ал.1 от НК, НАМАЛЯВА с една трета, поради което НАЛАГА на подсъдимия М.М.Г. наказание лишаване от свобода за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.

ОТЛАГА, на основание чл.69, ал.1 във вр. с чл.66, ал.1 от НК, изтърпяването на наложеното наказание за едногодишен изпитателен срок, считано от влизане в сила на присъдата.

 

ОСЪЖДА бащата на непълнолетния подсъдим И.С.Д.С.К.Д., ЕГН **********,***, да заплати в полза на ОД на МВР – гр.Разград сумата 101.94 (сто и един лева, деветдесет и четири стот.) леваразноски на досъдебното производство.

 

ОСЪЖДА майката на непълнолетния подсъдим М.М.Г. – М.И.Г., ЕГН **********, с адрес *** да заплати в полза на ОД на МВР – гр.Разград сумата 101.94 (сто и един лева, деветдесет и четири стот.) леваразноски на досъдебното производство.

 

На основание чл.301, ал.1, т.11 от НПК веществените доказателства по делото: 1 бр. флаш памет бял корпус, надпис РС Maus - 247893; 1 бр. вакса за коса WAX - 100 мл.; преносимо радио WAXIBA с кафяв корпус с 4 бр. батерии., да бъдат УНИЩОЖЕНИ след влизане в сила на присъдата.

 

          Присъдата подлежи на жалба и протест в 15-дневен срок от днес пред ОС-Разград.

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ Ал. Великова

 

 

        Съдебни заседатели:1./П/ Д. Д.     2./П/ Ад. Я.