МОТИВИ  КЪМ  ПРИСЪДА ПО НОХД № 129/2016Г. ПО ОПИСА НА  РАЙОНЕН СЪД  – ГР. КУБРАТ

 

 

            Производството е образувано по внесен от Районна прокуратура гр.Кубрат обвинителен акт срещу подсъдимата С.К.Х. *** за това, че през периода - на неустановена дата през месец август 2013 год. до 23 август 2013 год., в Република Чехия, действайки в условията на продължавано престъпление, с цел да набави за себе си имотна облага, чрез уеб сайта „Muslima.com”, чрез електронната си пощенска кутия с адрес: sevgyulkemalhasan@gmail.com и мобилен телефон с № +359892/033291, е възбудила и поддържала заблуждение у Д.Б. - роден на *** год. в Узбекистан, живущ в гр.Прага-Карлин, Република Чехия, ул.Држижикова № 267/9, че иска да отиде при него в Република Чехия, за което е необходимо да и изпрати парични средства за пътуването и застраховка за чужбина:

         На неустановена дата през м.август 2013 год. до 21.08.2013 год.,чрез уеб сайта „Musiima.com", чрез електронната си пощенска кутия с адрес: sevgyulkemalhasan@gmail.com и мобилен телефон с №+359892/033291 е комуникирала с Д.Б. и го въвела в заблуждение, че иска да отиде при него в Република Чехия;

         На 21.08.2013 год. му поискала сумата от 60 евро, за пътуване от къщи до летището, които той изпратил с превод № 952-761-5841 от 21/8/2013, по „Western Union”;

         На 22.08.2013 год. му поискала сумата от 1200 евро, за излизане за три месеца, които той изпратил с превод № 692-556-0913 от 22/8/2013 по „Western Union”;

         На 22.08.2013 год. му поискала сумата от 2400 евро, за излизане за три месеца, които той изпратил с превод 413-734-5856 от 23/8/2013 г. по „Western Union”;

         На 22.08.2013 год. въвела в заблуждение Д.Б., че ще смени полета до Република Чехия и той трябва да и изпрати 50 евро за настаняване в хотел;

         На 23.08.2013 год. въвела в заблуждение Д.Б., че няма пари в наличност, че те са по карта, която не може да се използва в чужбина и трябва да и изпрати още 300 евро, и с това му причинила имотна вреда в размер на 3 660 (три хиляди шестстотин и шестдесет) евро - левова равностойност 7 158.35 (седем хиляди сто петдесет и осем лева, тридесет и пет стот.) - престъпление по чл.209, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 от НК.   

В съдебно заседание представителят на районната прокуратура поддържа обвинението, така както е било възведено с обвинителния акт. Заявява, че събраните по досъдебното производство и на съдебното следствие доказателства, както и самопризнанията на подсъдимата, установяват по безспорен начин авторството й в извършване на инкриминираното деяние. Пледира на подсъдимата да бъде наложено предвиденото за извършеното престъпление наказание ориентирано на минимума – една година лишаване от свобода, което  с оглед разглеждане на делото по реда на съкратеното съдебно следствие следва да бъде намалено с една трета и което следва да бъде отложено при условията на чл.66, ал.1 от НК за тригодишен изпитателен срок.   

Повереникът на пострадалото лице – адв.Христозов пледира за налагане на наказание над минимума предвиден в закона, ориентирано около средния размер, с оглед превеса на отегчаващите отговорността обстоятелства.

Подсъдимата С.К.Х., както на досъдебното производство, така и в съдебно заседание се признава виновна в извършване на деянието, за което е обвинена. Признава изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и не желае събиране на доказателства за установяване на тези факти, като прави искане за разглеждане на делото по реда на съкратеното съдебно следствие. Защитникът й заявява, че събраните на ДП доказателства, както и самопризнанията на подзащитната му установяват извършването на инкриминираното деяние, поради което пледира за постановяване на осъдителна присъда, като размера на наказанието лишаване от свобода, бъде ориентирано на минимума и при приложението на чл.58а, ал.4 от НК.   

Съдът, след преценка на събраните по делото писмени и гласни доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:

Подс.С.К.Х. е 37-годишна, с българско гражданство, неомъжена, неосъждана (има наложено административно наказание по чл.78а от НК), с начално образование, безработна.

Св.Д.Б. е узбекистански гражданин и живее в гр.Прага Карлин, Чешка Република, ул. Крижикова № 267/9.

 Подсъдимата С.Х. ***. Х. създала акаунт в сайта „Muslima.com. В началото на м. август 2013г. чрез този сайт подсъдимата се запознала с узбекистанския гражданин - св.Д.Б.. Пред Б.Х. се представила за българска гражданка, която живеела с майка си в с.Ресен, обл.В.Търново, ул. Вазово № 5, а в действителност Х. никога не е живяла в това село и по този начин го заблудила. Подсъдимата имала моб. тел. с № +359892/033291 и ел. поща: sevgulkemalhasan@gmail.com. Телефонният номер на св.Б. бил +420776251434, а електронната му поща е Burikulov@seznam.cz. Двамата контактували през мобилните си телефони-чрез разговори, които се провеждали на турски език, SMS-съобщения и имейли. Подс.Х. била публикувала на този сайт обява за запознанство с цел сериозна връзка. На третата седмица от познанството си, Х. възползвайки се от въведеното преди това у св.Б. заблуждение изявила желание да му гостува в гр.Прага, макар че в действителност тя нямала никакво намерение да напуска страната. Х. заявила, че има желание да отиде при него, но нямала пари за път /самолетен билет/. След като подсъдимата успяла да заблуди Б. и той повярвал на думите й, че тя иска да отиде при него, пострадалият й купил самолетен билет, който  изпратил по електронна поща. Х. следвало да отпътува на 22.08.2013г. от летище София-терминал 2, през Виена до Прага. Х. му се обадила и поискала от Б. сумата от 60 евро, за които обяснила, че и трябвали, за да пътува от дома си до летището в София. С превод № 952-761-5841 от 21.08.2013г. по Western Union  тази сума й била изпратена. На 22.08.2013г., когато вече подс.Х. трябвало да се намира на летището, тя отново се обадила на св.Б. с искане да й изпрати 3 600 евро, за които обяснила, че и били необходими за излизане за три месеца и за застроховка. Мотивиран от неправилните си представи, св.Б. извършил акт на имуществено разпореждане чрез международната система за парични преводи „Уестърн Юнион, като с два превода-№ 692-556-0913 от 22.08.2013г. за сумата 1 200 евро и № 413-734-5856 от 23.08.2013г. за сумата от 2 400 евро изпратил на подсъдимата общо 3 600.00 евро.

Непосредствено след преводите Б. изпращал съобщение на Х. за кодовете на превода. Сумите по трите превода били изтеглени от Х. от бюро на Western Union на ЕТ Колинс К.М. гр.Кубрат. След като й изпратил посочените по-горе суми в общ размер на 3 600.00 евро Б. се обадил на подсъдимата, а тя му обяснила, че е изпуснала самолета. Малко след това на 22.08.2013г. подс.Х. въвела в заблуждение св.Д.Б., че ще смени полета до Република Чехия, но за тази цел той трябва да й изпрати още 50 евро за настаняване в хотел. Б. попитал подсъдимата къде са парите, които й изпратил в размер на 3 600 евро, като Х. го заблудила, че тази сума следвало да внесе по карта, която може да се ползва  само в чужбина. Б. поискал от подсъдимата да му изпрати тази карта, за да може той да изтегли пари от нея в Чешката Република и да и изпрати парите, които иска, за да си плати хотела.

На 23.08.2013г. Х. обяснила на пострадалия, че не може да изпрати тази карта до Чешката република. Б. се усъмнил в коректността на Х. и поискал да и върне парите. Тогава подсъдимата му обяснила чрез SMS-съобщения, че се намирала в банка и искала да му върне /преведе/ парите, но за това поискала още 300 евро като заявила, че ако не и ги прати няма да види и останалите, които преди това й изпратил. Х. му заявила категорично, че няма да му върне никакви пари.

В началото на месец септември св.Б. подал до Полицията на Чешката република съобщение за извършено спрямо него престъпление - измама. Във връзка с това е било образувано наказателно досие KRPA-315836/TC-2013- 001174-1-LEH. Разследването, което е проведено в Чехия е за проява „Измама" според чл.209 от НК на Чешката република. Делото е било изпратено в Република България и е приет трансфера на наказателното производство № KRPA-315836/TC-2013-001174-1-LEN на Районна държавна прокуратура в гр.Прага, Република Чехия.

В действителност С.Х. живеела в България, на семейни начала с Е.Ф.М., като двамата имали и деца. Не е имала намерение да напуска страната и да заминава за Прага. Историите, които разказвала на потърпевшия и изтъкването на различни причини да не пътува, били единствено с цел да набави за себе си имотна облага по незаконен начин.

Подс.С.Х. е потребител на интернет услуги-от IP Adress 77.78.41.198 (който е собственост на Нетуъркс България, но е предоставен за ползване на Нетбокс ЕООД, а то от своя страна е предоставило за ползване на Е.Ф.М.-съжителстващ със С.-справка за клиент на фирмата и договор за доставка на услуги) е достъпвала пощенска кутия с адрес: sevgulkemalhasan@gmail.com, чрез нея е изпращала и получавала имейли от и на пощенска кутия с адрес Burikuiov@seznain.cz, чийто потребител е узбекистанския гражданин Д.Б.. Видно от писмените доказателства, по приетото по силата на трансфера, наказателно производство на Чешката полиция, пострадалият Б. е изпратил на Х. закупеният преди това самолетен билет именно на тази пощенска кутия.

Подсъдимата С.Х. е ползвала SIM карта с моб. №+359892/033291, за периода от 29.05.2013-13.01.2015г., която е собственост на ОРТО-БАЛКАН ЕООД. От този мобилен номер тя е провела редица разговори с пострадалия - св.Б. и обменяла SMS кореспонденция. Обстоятелствата, при които е предоставен този номер за ползване от обвиняемата са останали неизяснени поради обективни причини-собственикът на фирмата е починал.

Всички разписки за направените преводи са събрани и приложени по делото в оригинал.

От заключението на изготвена съдебноикономическа и валутна експертиза е видно, че общият размер на изпратените от св.Д.Б. суми в размер на 3 660.00 евро, възлизат на левова равностойност 7 158,35 лева.

От заключението на изготвената съдебно-почеркова експертиза е видно, че подписите в титула за „подпис на клиента в оригинални екземпляри на бланки за получаване на преводи с номера MTCN 952-761-5841 от 21.08.2013г., MTCN 692-556-0913 от 22.08.2013г. и MTCN 413-734-5856 от 23.08.2013г. са изпълнени от С.К.Х..

От заключението на изготвената техническа експертиза на иззетите с протокол за претърсване и изземване вещи: ВД № 1 - Мобилен телефон, марка М 100, черен на цвят, с имей: 355264060953711, със сим-карта № 89359030000007355074; ВД № 2- Мобилен телефон, марка "SAMSUNG", червен на цвят, с имей: 356402/05/132857/1, със сим-карта № 89359032200032600886. ВД № 3 - Мобилен телефон, марка "ALKATEL" - бял на цвят, с имей: 862643024290979, със сим карта № 89359050000308237307; ВД № 4 - Мобилен телефон, марка "SAMSUNG", черен на цвят, с имей: 355054/04/614108/9/; ВД № 5 - Преносим компютър, марка ACER - SN/D № 30901481216, със зарядно устройство; ВД № 6 - Мрежово устройство - Рутер, MAC 940С 6DA26724, със зарядно устройство; е установено, че в паметта на ВД 5 са открити следи от посещение на сайта „muslima.com". Този сайт е достъпван от ВД № 5 - преносим компютър, марка ACER - SN/D № 30901481216, със зарядно устройство. От анализа на ВД № 6 се установява, че е идентифицирано пред интернет доставчика с потребителското име ,,sevgul_br". В нито един от мобилните телефони не е открита информация за вербална или текстова комуникация, както и запис в телефонната книга за номер +420776251434.

         По доказателствата:

С оглед направените от подсъдимата самопризнания относно фактите изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и одобреното от съда съгласие да не се събират доказателства за тези факти, съдът приема за безспорно установена изложената фактическа обстановка. Това е така, защото самопризнанията на подсъдимата се подкрепят от доказателствата събрани на досъдебното производство, а именно – показанията на свидетеля Д.Б. и И.С., протокол за претърсване и изземване, фотоалбуми, справка за съдимост, съдебно-икономическа и валутна експертиза, съдебно-почеркова експертиза, техническа експертиза,  оригинали на бланки за получаване на пари, писма и справки от централа на „Уестърн Юниън,  справки от мобилни оператори, веществени доказателства:  Мобилен телефон, марка М 100, черен на цвят, с имей: 355264060953711, със сим-карта № 89359030000007355074; Мобилен телефон, марка „SAMSUNG”, червен на цвят, с имей: 356402/05/132857/1, със сим-карта № 89359032200032600886; Мобилен телефон, марка „ALKATEL” - бял на цвят, с имей: 862643024290979, със сим карта № 89359050000308237307; Мобилен телефон, марка „SAMSUNG”, черен на цвят, с имей: 355054/04/614108/9/; Преносим компютър, марка ACER - SN/D № 30901481216, със зарядно устройство; Мрежово устройство - Рутер, MAC 940С 6DA26724, със зарядно устройство. Тези доказателства са събрани по реда предвиден в НПК, поради което представляват годни доказателства, установяващи по несъмнен начин извършването на инкриминираното деяние от подсъдимата.    

От правна страна:

С действията си подсъдимата С.К.Х. е осъществила състава на престъпление по чл.209, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 от НК, тъй като през периода – от неустановена дата на месец август 2013 год. до 23 август 2013 год., в Република Чехия, действайки в условията на продължавано престъпление, с цел да набави за себе си имотна облага,   е възбудила и поддържала заблуждение у Д.Б. и с това му причинила имотна вреда в размер на 3 660 евро - левова равностойност 7 158.35 лева.

От обективна страна: Подсъдимата С.К.Х. при разговорите през социалните мрежи и по телефон, е създала неправилна представа у св.Д.Б., че живее в населено място в област Велико Търново, че желае да отиде при него, но няма пари за самолетен билет; впоследствие го заблудила, че е на летището, но следва да плати сума 3600 евро за тримесеца извън страната и застраховка, която няма у себе си; после, че е изпуснала самолета и трябва да се настани в хотел и за това са й необходими 50 евро.Освен, че създала тези неправилни представи, подсъдимата и поддържала заблуждението, като посочила къде да й бъдат преведени парите. Формираните в съзнанието на свидетеля невярни представи, са повлияли на волята му да извърши разпоредителни действия, причиняващи му имотна вреда. Същият не би ги извършил без заблуждението, в което е бил въведен, поради което предоставил на подсъдимата исканите средства, в резултат на което С.К.Х. установила фактическа власт върху движимите вещи - пари. В резултат на тези разпореждания, вследствие на неправилните представи, е настъпила и имотната вреда за пострадалия, която всъщност е била целта на подсъдимата, тъй като има характер на облага за нея и с това е и довършено престъплението. Установява се, че в инкриминирания период  -  от неустановена дата на месец август 2013г. до 23.08.2013 год. е извършила няколко деяния, които осъществяват поотделно един и същ състав на  престъплението по чл.209, ал.1 от НК, извършени са през непродължителен период от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващото се явява от обективна и субективна страна продължение на предшестващото. Ето защо  извършеното от нея деяние следва да се квалифицира в условията на продължавано престъпление – чл.26 ал.1 от НК.

         От субективна страна подсъдимата е действала при пряк умисъл – съзнавали е общественоопасния характер на деянието, предвиждала е настъпването на общественоопасните последици и видно от действията й, водена от користни мотиви е искала настъпването на тези последици.

         По наказанието:

Предвид изложеното съдът призна подс.С.К.Х. за виновна в извършване на престъплението по чл.209, ал.1, във вр. с чл.26, ал.1 от НК и й наложи наказание при индивидуализацията на което съобрази: смекчаващи отговорността обстоятелства: признание за виновност, чисто съдебно минало, съдействие за разкриване на обективната истина и отегчаващи – няма. Отчитайки предходното съдът определи наказание при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства, като отмери наказание на минимума   една година  лишаване от свобода, което на основание чл.58а от НК, предвид разглеждане на делото по реда на съкратеното съдебно следствие намали с 1/3, поради което наложи на подсъдимата наказание осем месеца лишаване от свобода.

С оглед чистото съдебно минало на дееца и поради това, че наказанието не е над три години лишаване от свобода, съдът отчете, че целите на личната и генералната превенция ще се постигнат с приложението на института на условното осъждане, поради което на основание чл.66, ал.1 от НК отложи изтърпяването на определеното наказание за тригодишен изпитателен срок.   

С оглед този изход на делото – осъдителна присъда, подсъдимата С.К.Х. следва да заплати, на основание чл.189 ал.3 от НПК, направените по делото разноски: в полза на ОД на МВР – гр. Разград сумата 503.86 лева – разноски на досъдебното производство и по сметка на Районен съд – гр.Кубрат сумата 297.00 лева – разноски на съдебното следствие.

С присъдата съдът постанови, на основание чл.53, ал.1, б.„а” от НК веществените доказателства по делото: Мобилен телефон, марка М 100, черен на цвят, с имей: 355264060953711, със сим-карта № 89359030000007355074; Мобилен телефон, марка „SAMSUNG”, червен на цвят, с имей: 356402/05/132857/1, със сим-карта № 89359032200032600886; Мобилен телефон, марка „ALKATEL” - бял на цвят, с имей: 862643024290979, със сим карта № 89359050000308237307; Мобилен телефон, марка „SAMSUNG”, черен на цвят, с имей: 355054/04/614108/9/; Преносим компютър, марка ACER - SN/D № 30901481216, със зарядно устройство; Мрежово устройство - Рутер, MAC 940С 6DA26724, със зарядно устройств, да се отнемат в полза на държавата, след влизане в сила на присъдата.

Веществените доказателства по делото, представляващи оригинали на бланки за получаване на пари с номера MTCN 952-761-5841 от 21.08.2013г., MTCN 692- 556-0913 от 22.08.2013г. и MTCN 413-734-5856 от 23.08.2013г., съдът разпореди да бъдат върнати на на ЕТ „Колинс – К.М.” гр.Кубрат, след влизане в сила на присъдата.

В този смисъл съдът постанови съдебния си акт.

                                                  Председател: /П/ Ал. Великова