МОТИВИ  КЪМ  ПРИСЪДА  ПО  НОХД № 218/2016Г. ПО ОПИСА НА  РАЙОНЕН СЪД–ГР. КУБРАТ

 

 

Наказателното производство е образувано по внесен от Районна прокуратура гр.Кубрат обвинителен акт срещу подсъдимите:

1/И.С.Д. ***  за това, че  в периода от 16.02.2016г. до 22.02.2016г. в гр.Завет, обл.Разград, като непълнолетен, но като е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, действайки в условията на повторност и в условията на продължавано престъпление - на два пъти, след предварителен сговор с непълнолетния - М.М.Г. ***, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имота - разбиване на механизма на ПВЦ прозорец и патрона на ПВЦ входна врата, е отнел чужди движими вещи: чифт висящи обици с по 3 топчета; 7 бр. гердани (не са от благороден метал); 1 бр. парфюм Деним - мъжки; 3 бр. мъжки парфюми неустановена марката; 2 бр. дамски парфюми; 2 бр. различни гривни, 1 бр. фотоапарат „Касио”, розов на цвят, на обща стойност 170.00 лева от владението на Г.А.А. *** и 2 бр. мобилни апарати марка „Нокия 97”; 1 бр. „Самсунг ВСТ 4239”; 1 бр. „Алкател уантъч”; 1 бр. „Самсунг S 3”; 1 бр. „Нокия 301”; 1 бр. „Самсунг”, сив на цвят плъзгач; 1 бр. „Саджем” 230V; 4 бр. мобилни апарата неустановена марка и модел; 1 бр преносим компютър (лаптоп) марка „Асус”; 1 бр. касетофон за кола с дисплей марка „Кенворт”; 9 бр. секретни ключа; 1 бр. черно кожено портмоне; 1 бр. крем за ръце, 1 бр. парфюм марка „Деним” за бръснене, на обща стойност 1 830.00 лева от владението на Л.Ш.Ю. ***, всичко на обща стойност 2 000.00 лева - немаловажен случай, без съгласието на собствениците, с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.195, ал.1, т.3, т.5 и т.7 във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 във вр. с чл.28, ал.1 във вр. с чл.63, ал.1, т.3 от НК;

2/М.М.Г. ***  за това, че в периода от 16.02.2016г. до 22.02.2016г. в гр.Завет, обл.Разград, като непълнолетен, но като е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, действайки в условията на продължавано престъпление - на два пъти, след предварителен сговор с непълнолетния - И.С.Д. ***, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имота - разбиване на механизма на ПВЦ прозорец и патрона на ПВЦ входна врата, е отнел чужди движими вещи: чифт висящи обици с по 3 топчета; 7 бр. гердани (не са от благороден метал); 1 бр. парфюм Деним - мъжки; 3 бр. мъжки парфюми неустановена марка; 2 бр. дамски парфюми; 2 бр. различни гривни, 1 бр. фотоапарат „Касио”, розов на цвят, на обща стойност 170.00 лева от владението на Г.А.А. *** и 2 бр. мобилни апарати марка „Нокия 97”; 1 бр. „Самсунг ВСТ 4239”; 1 бр. „Алкател уантъч”; 1 бр. „Самсунг S 3”; 1 бр. „Нокия 301"; 1 бр. „Самсунг”, сив на цвят плъзгач; 1 бр. „Саджем” 230V; 4 бр. мобилни апарата неустановена марка и модел; 1 бр преносим компютър (лаптоп) марка „Асус”; 1 бр. касетофон за кола с дисплей марка „Кенворт”; 9 бр. секретни ключа; 1 бр. черно кожено портмоне; 1 бр. крем за ръце, 1 бр. парфюм марка „Деним” за бръснене, на обща стойност 1 830.00 лева от владението на Л.Ш.Ю. ***, всичко на обща стойност 2 000.00 лева - немаловажен случай, без съгласието на собствениците, с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.195, ал.1, т.3 и т.5 във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 във вр. с чл.63, ал.1, т.3 от НК.

В съдебно заседание прокурорът поддържа обвиненията, така както са  били повдигнати с обвинителния акт. Заявява становище, че събраните по делото доказателства в тяхната съвкупност както и самопризнанията на подсъдимите установяват по безспорен начин авторството им в извършване на инкриминираните деяния, за които са обвинени. Пледира на всеки от тях

да бъде наложено предвиденото за извършеното престъпление наказание лишаване от свобода, което за подсъдимия Г. бъде ориентирано в размер на шест месеца и след редукцията по чл.58а, ал.1 от НК – се наложи такова в размер на четири месеца с едногодишен изпитателен срок. По отношение на подсъдимия Д. предлага наказанието да бъде ориентирано около девет месеца и след редукцията по чл.58а, ал.1 от НК бъде наложено такова в размер на шест месеца, което подсъдимият с оглед обремененото съдебно минало следва да изтърпи ефективно. Поради това, че деянието е извършено в изпитателния срок на отложеното наказание по присъда по НОХД № 71/2015г. по описа на РС гр.Кубрат заявява становище, че са налице предпоставките за приложение на чл.68, ал.1 от НК за привеждане в изпълнение на същото.

Подсъдимите  И.С.Д. и М.М.Г. както на досъдебното производство така и в съдебно заседание  се признават виновни по така повдигнатото им обвинение. Назначените им служебни защитници пледират за постановяване на осъдителна присъда, при която наказанието да се определи при условията на чл.58а, ал.1 от НК, като се съобразят смекчаващите и отегчаващите отговорността им обстоятелства.

Съдът, след преценка на събраните по делото писмени и гласни доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:

Подс.И.С.Д. е 17-годишен, с българско гражданство, неженен, неосъждан, с начално образование, ученик във ВУИ „Н.Й.Вапцаров” гр.Завет.

Подс.М.М.Г. е 17-годишен, с българско гражданство, неженен, неосъждан, с начално образование, не учи и не работи.

През учебната 2015/2016 год. и двамата непълнолетните подсъдими И.С.Д. и М.М.Г. са били ученици във ВУИ „Н. Й. Вапцаров” гр.Завет, обл.Разград.

Св.Г.А.А. ***. А. от дълги години живеела и работела в чужбина, като през това време къщата й била заключена и необитаема.

Св.Л.Ш.Ш. ***. Ш. също от дълги години живеел и работел в чужбина, като през това време къщата му била заключена и необитаема.

И двамата свидетели А. и Ш. се прибирали за кратко през летните месеци и тогава се установявали в домовете си в гр.Завет.

На неустановен ден и дата в периода от 16.02.2016г. до 22.02.2016г. подсъдимите И.Д. и М.Г. избягали от училище и отишли до центъра на гр.Завет. По-късно вечерта двамата отишли до къщата на св.Г.А. ***. Домът бил необитаем и подсъдимите Д. и Г. се сговорили да влязат и да извършат кражба на вещи. Тъй като вратата била заключена, двамата подсъдими успели да разбият механизма на един от ПВЦ прозорците, отворили прозореца и през него влезли в жилището на А. и започнали да ровят из стаите. От къщата двамата подсъдими извършили кражба на чифт висящи обици с по 3 топчета; 7 бр. гердани/не са от благороден метал/; 1 бр. парфюм Деним - мъжки; 3 бр. мъжки парфюми не установена марката; 2 бр. дамски парфюми; 2 бр. различни гривни, 1 бр. фотоапарат „Касио”. След кражбата подсъдимите напуснали къщата на св.А. отново през прозореца. С откраднатите вещи се прибрали във ВУИ „Н.Вапцаров”. В училището двамата подсъдими подарили част от откраднатите вещи на свои съученици, като св.К. Д. получил фотоапарат „Касио”, а св.А. 7 бр. гердани /не са от благороден метал/. Останалите вещи подсъдимите използвали за лични нужди. По-късно след като били установени извършителите на кражбата с протокол за доброволно предаване св.К. Д. предал фотоапарата „Касио”, а св.А. предал 7 бр. накити –гердани /не са от благороден метал/ и други 2 накита. Същите срещу разписка са върнати на собственика - св.А..

На неустановен ден и дата в периода от 16.02.2016г. до 22.02.2016г. след първата кражба от къщата на св.А., подсъдимите И.Д. и М.Г. отново избягали една вечер от училище. Двама тръгнали по главната улица в посока гр.Исперих и стигнали до къщата на св.Л.Ш. ***. Забелязали, че в къщата е тъмно и няма обитатели, след което се сговорили да влязат в жилището и да извършат кражба на вещи. Входната врата на дома била заключена, но Д. и Г. успели да разбият патрона на ПВЦ входната врата, след което влезли в къщата. От стаи в жилището подсъдимите извършили кражба на: 2 бр. мобилни апарати марка „Нокия 97”; 1 бр. „Самсунг ВСТ 4239”; 1 бр. „Апкател уантъч”; 1 бр. „Самсунг S 3”Е; 1 бр. „Нокия 301”; 1 бр. „Самснуг”, сив на цвят плъзгач; 1 бр. „Саджем” 230V; 4 бр. мобилни апарата неустановена марка и модел; 1 бр преносим компютър /лаптоп/ марка „Асус”; 1 бр. касетофон за кола с дисплей марка „Кенворт”; 9 бр. секретни ключа; 1 бр. черно кожено портмоне; 1 бр. крем за ръце и 1 бр. парфюм марка „Деним” за след бръснене. След кражбата подсъдимите напуснали жилището на свидетеля и с откраднатото се прибрали в училището. Част от отнетите вещи подсъдимите отново подарили на свои съученици. Така св.Й. получил мобилен телефон „Алкател уантъч”. Св.А. получил мобилен апарат „Саджем”, парфюм „Деним” и черен кожен портфейл. Св.К. Д. - брат на подс.Д. получил мобилен апарат „Самсунг” модел SGH-X640, сив на цвят. Св.В.П. от гр.Завет разменил свой смартфон срещу мобилен апарат „Нокия” модел 301, черен на цвят и 1 бр. мобилен апарат „Самсунг” модел SGH- G 800. За двата телефона, които взел срещу размяна св.П. разбрал от подсъдимите, че били техни и не знаел, че са крадени. Час от останалите вещи подсъдимите продали на неизвестни лица. По- късно след като били установени извършителите на кражбата с протоколи за доброволно предаване св.К. Д., св.Й., св.А. и св.П. предали на служители от УМВР-Завет вещите, които получили от подсъдимите. Същите вещи срещу разписка са върнати на собственика - св.Ш..

От заключението на изготвената съдебно-оценъчна експертиза е видно, че стойността на откраднатите вещи възлиза на общо 2 000.00 лева /вещи на св.Г.А. - 170,00 лева; вещи на св.Л.Ш. - 1 830,00 лева.  

По делото са изготвени съдебно-психиатрчини експертизи, които дават заключение, че подсъдимите И.С.Д. и М.М.Г. макар и непълнолетни са могли да разбират свойството и значението на извършените деяния и да ръководят постъпките си.

По доказателствата:

С оглед направените от подсъдимите И.С.Д. и М.М.Г. самопризнания относно фактите изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и одобреното от съда съгласие да не се събират доказателства за тези факти, съдът приема за безспорно установена изложената фактическа обстановка. Това е така, защото самопризнанията на подсъдимите се подкрепят от доказателствата събрани на досъдебното производство, а именно – обяснения на подсъдимите, показания на свидетелите А., Ш., К.Д., Й., А., Т. и П., оценъчна експертиза, съдебно-психиатрични експертизи, протоколи за доброволно предаване, разписки, протоколи за оглед на местопроизшествие и фотоалбуми, характеристични справки от ИДПС, справки за съдимост. Тези доказателства са събрани по реда предвиден в НПК, поради което представляват годни доказателства, установяващи по несъмнен начин извършването на инкриминираното деяние от подсъдимите.                                         

От правна страна:

При така установеното от фактическа страна, съдът намира, че с действията си подсъдимите  И.С.Д. и М.М.Г. са осъществили състава на престъпление по  чл.195, ал.1, т.3, предл.1 и т.5 във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.63, ал.1, т.3 от НК, а подс.Д. и по чл.195, ал.1, т.7 във вр. с чл.28, ал.1 от НК.

Изпълнителното деяние на кражбата е отнемане на вещта обхващащо два акта: прекъсване на чуждото владение и възможност деецът безпрепятствено да се разпорежда с нея, което подсъдимите осъществили, установявайки владение върху вещите.

От обективна страна предмет на посегателство са чужди движими вещи – мобилни телефони, фотоапарат и др. на стойност 2 000.00 лева, които  били собственост на свидетелите Г.А. и Л.Ш.. Описаните вещи са годен предмет на престъплението с оглед факта, че същите имат определена стойност изчислена в пари към момента на посегателството, видно от приложената по ДП оценителна експертиза. Налице е и втората особеност на деянието – установяване на владение върху отнетите вещи. До момента на осъществяване на изпълнителното деяние те са се намирали във фактическата власт на свидетелите като след  извършването, е осъществен и престъпния резултат, като вещите са преминали във владение на извършителите и те се разпоредили с тях като със свои.  

Деянията са извършени от две лица, след като предварително се сговорили, при което с оглед стойността на откраднатите вещи и останалите квалифициращи обстоятелства, деянието не представлява маловажен случай – чл.195, ал.1, т.5 от НК.  

Деянията, извършени подсъдимите Д. и Г. следва да се квалифицират по чл.195, ал.1, т.3 от НК, тъй като за да проникнат в жилищата на свидетелите те са разбили съответно механизъм за прозорец и ПВЦ врата, т. е. разрушили прегради, здраво направени за защита на имотите.

Двете деяния са извършени при условията на продължавано престъпление по смисъла на чл.26 от НК, тъй като осъществяват поотделно състава на едно и също престъпление, извършени са през непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, като второто от тях се явява продължение на предшестващото както от обективна, така и от субективна страна.

Видно от справката за съдимост на подс.И.С.Д., същият  е осъждан към момента на извършване на деянието с присъда № 22/12.05.2015г. по НОХД № 71/2015г. на Районен съд Кубрат, в сила от 28.05.2015г.  за престъпление по чл.143, ал.1 във вр. с чл.63, ал.1, т.3 от НК му е наложено наказание осем месеца лишаване от свобода, като изтърпяването на наказанието е отложено на основание чл.69, ал.1 във вр. с чл.66, ал.1 НК за срок от 1 година; с присъда № 48/30.09.2015г. по НОХД № 57/2015г. на Районен съд Кубрат, в сила от 16.10.2015г. за престъпление по чл.195, ал.1, т.5 във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.63, ал.1, т.3 от НК му е наложено наказание обществено порицание. От изложеното следва, че срокът по чл.30, ал.1 от НК към датата на извършване на престъплението по настоящата присъда не е изтекъл, поради което и с оглед на останалите квалифициращи признаци деянието на подс.Д. следва да се квалифицира и като извършено в условията на повторност и представлява немаловажен случай – чл.195, ал.1, т.7 във вр. с чл.28, ал.1 от НК. 

 При  извършване на деянията подсъдимите И.С.Д. и М.М.Г. са действали при пряк умисъл: съзнавали общественоопасния характер на извършеното и неговите общественоопасни последици и целели настъпването на вредоносния резултат, което е обективирано в поведението им: съзнавали, че вещите са чужда собственост, че нямат разрешение от собствениците да ги своят, но въпреки  това, преследвайки това си намерение ги отнели с цел да се обогатят. И двамата подсъдими са извършили деянията като непълнолетни, но като са могли да разбират свойството и значението на извършеното и да ръководят постъпките си, видно от изготвената съдебнопсихиатрични експертизи, което ги прави годни субекти на наказателна отговорност. 

По наказанието:

Предвид изложеното съдът призна подс.И.С.Д. за виновен в извършване на престъплението по  чл.195, ал.1, т.3, т.5 и т.7 във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 във вр. с чл.28, ал.1 във вр. с чл.63, ал.1, т.3 от НК, като при индивидуализацията на наказанието съобрази смекчаващи отговорността обстоятелства: връщане на част от отнетите  вещи; млада възраст; съдействие за разкриване на обективната истина; отегчаващи отговорността обстоятелства: престъпна упоритост. С оглед изложеното и предвид разглеждане на делото по реда на съкратеното съдебно следствие съдът определи наказание девет месеца лишаване от свобода, което на основание чл.58а, ал.1 от НК намали с една трета, поради което наложи на подс.Д. наказание шест месеца лишаване от свобода, което същият следва да изтърпи при общ режим в Поправителен дом гр.Бойчиновци.

 Поради това, че деянието предмет на настоящата присъда е извършено в изпитателния срок на отложеното наказание по присъда по НОХД № 71/2015г. по описа на РС гр.Кубрат, на основание чл.68, ал.1 от НК съдът с присъдата приведе в изпълнение същото в размер на осем месеца лишаване от свобода, като разпореди изтърпяването му отделно от наказанието по настоящата присъда при общ режим в Поправителен дом гр.Бойчиновци.

 Предвид изложеното съдът призна подс.М.М.Г. за виновен в извършване на престъплението чл.195, ал.1, т.3 и т.5 във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 във вр. с чл.63, ал.1, т.3 от НК, като при индивидуализацията на наказанието съобрази смекчаващи отговорността обстоятелства: признанието за виновност; връщане на по-голямата част от отнетите  вещи; млада възраст; съдействие за разкриване на обективната истина; отегчаващи отговорността обстоятелства: предишно осъждане. С оглед изложеното и предвид разглеждане на делото по реда на съкратеното съдебно следствие съдът определи наказание шест месеца лишаване от свобода, което на основание чл.58а, ал.1 от НК намали с една трета, поради което наложи на подс.Г. наказание четири месеца лишаване от свобода.

Съдът намери, че целите на наказанието визирани в  разпоредбата на чл.36 от НК ще бъдат постигнати с приложението на института на условното осъждане, поради което отложи изтърпяването на наложеното на подс.Г. наказание за едногодишен изпитателен срок на основание чл.69, ал.1 от НК.

При определяне вида и размера на наказанията съдът взе предвид разпоредбата на чл.60 от НК, според която наказанието на непълнолетните се налага преди всичко с цел те да бъдат превъзпитани и подготвени за общественополезен труд.

При този изход на делото – осъдителна присъда, на основание чл.189, ал.3 от НПК родителите на непълнолетните подсъдими И.С.Д. и М.М.Г., следва да заплатят в полза на ОДМВР гр. Разград по 101.94 лева – разноски на досъдебното производство.

С присъдата съдът постанови веществените доказателства по делото да бъдат унищожени след вризане в сила на присъдата.

В този смисъл съдът постанови присъдата си.

 

                               Председател: /П/ Ал. Великова