МОТИВИ  КЪМ ПРИСЪДА ПО НОХД № 249/2016Г. ПО ОПИСА НА РАЙОНЕН СЪД - ГР.КУБРАТ

 

 

 

Наказателното производството е образувано по внесен от Районна прокуратура гр.Кубрат обвинителен акт срещу подсъдимия С.Д.Ф. ***, за това, че на 14.10.2016г. в гр.Завет, Разградска област, по ул. „Плиска” е управлявал моторно превозно средство - мотопед „МК 50”, с рег.табела стар образец № Рз 068-21, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда - 1.72 промила, установено по надлежния ред- престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.

В съдебно заседание представителят на Районна прокуратура гр.Кубрат поддържа обвинението като счита същото безспорно доказано от събраните на досъдебното производство и на съдебното следствие доказателства, както и от самопризнанията на подсъдимия. С оглед на това, че деецът е неосъждан, пледира да му бъде наложено предвиденото за това престъпление наказание „лишаване от свобода” за срок от една година, като се приложи института на условното осъждане и така определеното наказание се отложи за изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК за тригодишен изпитателен срок, както и кумулативно предвиденото наказание глоба ориентирана също на минимума от 200.00 лева.

Подсъдимият С.Д.Ф., както на досъдебното производство, така и в съдебно заседание се признава виновен в извършване на деянието, за което е обвинен, изразява съжаление за стореното и дава обяснения за извършеното.

Съдът, след преценка на основание чл.14 от НПК на събраните по делото доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:

Подсъдимият С.Д.Ф. е 29–годишен, с българско гражданство, неженен, неосъждан, с начално образование, безработен.

Подсъдимият С.Д.Ф. не притежава свидетелство за управление на МПС.

На 14.10.2016 год. свидетелите А. А. и В.В. – полицейски служители при РУ на МВР гр.Кубрат, изпълнявали служебните си задължения във връзка с контрол на пътното движение. Около 23:24 часа се намирали на ул.Плиска в гр.Завет, когато спрели за проверка мотопед „МК 50” с поставена регистрационна табела № Рз 069-21. Изискали от водача  документ за самоличност и документите на автомобила, но той не носел такива. Представил се като С.Ф.. След справка с дежурен ОДЧ в РУ МВР гр.Кубрат било установено, че това действително е подсъдимият Ф..

Водачът бил изпробван от св.А. с техническо средство алкотест „Дрегер” 7510 с фабр. № ARBA 0155. Уредът отчел наличие на 1.72 промила алкохол в издишания въздух, като отчетените стойности били предявени на водача и били възприети от него. На подсъдимия бил съставен АУАН и издаден талон за медицинско изследване на кръвта № 0140868/15.10.2016г. Подсъдимият не се възползвал от предоставената му възможност да даде кръв за изследване.

По доказателствата:

Възприетата от съда фактическа обстановка се доказва по непротиворечив начин от събраните по делото и преценени по реда на чл.14 от НПК, писмени и гласни доказателства: показанията на свидетеля А.,  Акт за установяване на административно нарушение № 379-А/18.10.2016г., талон за медицинско изследване на кръвта № 0140868/15.10.2016г., справка за съдимост, декларация за семейно и материално положение и имотно състояние, справка за нарушител изд. от сектор КАТ при ОД на МВР гр. Разград.

Съдът кредитира изцяло показанията на разпитания свидетел. Същите са логични и безпротиворечиви и съответстват на останалите събрани по делото доказателства.

Съдът кредитира изцяло и останалите събрани по делото писмени доказателства. Същите кореспондират, както помежду си, така и в цялост на установената по делото фактическа обстановка.  

От правна страна:

При така установеното от фактическа страна, съдът намира, че подсъдимият С.Д.Ф. с действията си е осъществил състава на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.

От обективна страна е привел в движение и управлявал МПС - мотопед „МК 50”, с рег.табела стар образец № Рз 068-21 с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда – 1.72 промила. С оглед обстоятелството, че лицето е отказало да му бъде направено медицинско изследване и взета кръвна проба, както и във връзка с чл.6 от Наредба № 30/2001г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства,  съдът намира, че концентрацията на алкохол е доказана, т.е. установена по надлежния ред въз основа на показанията на техническото средство.

От субективна страна престъплението е извършено при пряк умисъл – деецът е съзнавал обективните елементи от състава на престъплението, като е съзнавал и общественоопасния характер на деянието: знаел е, че след употреба на алкохол не следва да се управлява МПС, но въпреки това привел в движение мотопеда.

По наказанието:

Предвид изложеното съдът признава подсъдимият С.Д.Ф. за виновен в извършване на престъплението по чл.343б, ал.1 от НК и му наложи наказание, при индивидуализацията на което отчете смегчаващите отговорността обстоятелства – признанието за виновност,  чисто съдебно минало, изразеното съжаление; отегчаващи отговорността обстоятелства – няма. Предвид   изложеното съдът определи  наказание  на минимума предвиден в закона – една година лишаване от свобода, както и глоба в размер на 200.00 лева.

С оглед чистото съдебно минало на дееца и поради това, че наложеното наказание не е над три години лишаване от свобода, съдът намира, че следва да се приложи института на условното осъждане, като отложи изтърпяването на наложеното наказание на основание чл.66, ал.1 от НК за тригодишен изпитателен срок. 

Поради това, че подсъдимият е неправоспособен водач, не се налага предвиденото в разпоредбата на чл.343Г от НК наказание лишаване от права по чл.37, т.7 от НК.   

Ръководен  от гореизложеното, съдът постанови присъдата си.

 

                                                   Председател: /П/ Ал. Великова