О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е 

 

№ 153

 

гр. Кубрат, 18.09.2017 г.

 

       Кубратският районен съд, в закрито заседание на осемнадесети септември, две хиляди и седемнадесета  година в състав:

 

                                                                Районен съдия: Диана Петрова – Енева

 

като разгледа докладваното от съдията ч.н.д. № 179 по описа за 2017 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

       Производството е с правно основание чл.243, ал. 3 от НПК.

       Постъпила е жалба от Д.М.А., ЕГН ********** ***, против Постановление за прекратяване на наказателно производство от 06.07.2017 год. по досъдебно производство № 290ЗМ-87/ 2017 г. по описа на РУМВР – Кубрат, вх. № 299/ 2017 г. на Районна прокуратура – Кубрат, съдържаща оплаквания за необоснованост и незаконосъобразност на атакувания акт.

       По делото е приложено ДП  № 290ЗМ-87/ 2017 г. по описа на РУМВР – Кубрат.

       След проверка на изпратената преписка и съобразяване с доводите по жалбата, съдът приема следното:

        Жалбата е допустима – подадена е пострадалия  в срока по 243, ал.3 от НПК, в изпълнение на Определение № 79/ 07.09.2017 г. по в.ч.н. дело № 290/ 2017 г. по описа на ОС – Разград.

        По същество е неоснователна.

        ДП № 290ЗМ-87/ 2017 г. по описа на РУМВР – Кубрат, образувано на 10.04.2017 г. с първо действие по разследването – съобщение и оглед на местопроизшествие, е образувано и водено срещу Ю.Ю.И., ЕГН ********** ***, за извършено престъпление по чл. 343а, ал.1, б. „а”, във вр. с чл. 343, ал.1, б. „б”, във вр. с чл. 342, ал.1, предл. трето НК, за това, че на 10.04.2017 г. в гр*********пред сграда № 12, при управление на моторно превозно средство - л.а. „Фиат”, модел „Стило”, с рег. № ********, собственост на С.С.И., ЕГН ********** от гр. Кубрат, при нарушение правилата за движение по пътищата – чл. 20, ал.2 ЗДвП, допуснал пътно транспортно произшествие, при което причинил по непредпазливост средна телесна повреда на Д.М.А.,***, изразяваща се в разкъсно контузна рана на носа, охлузна рана на носа и подкожен хематом на челото. 

          Събраните доказателствени източници - показанията на свидетелите Д. А., Г. Г., Ц.И., Ю.И., Ал. Е.; протоколи за оглед на местопроизшествие; съдебномедицинска експертиза и писмени документи - установяват, че на 10.04.2017 г. в гр*********пред сграда № 12, при управление на моторно превозно средство - л.а. „Фиат”, модел „Стило”, с рег. № ********, собственост на С.С.И., ЕГН ********** от гр. Кубрат, при предприета маневра движение на заден ход блъснал преминаващата, стояща зад автомобила свидетелка – Д.А., 79 годишна.  При така възникналото пътнотранспортно произшествие пострадала свид. Д. А., на която били причинени следните травматични увреждания: разкъсно контузна рана на носа, охлузна рана на носа и подкожен хематом на челото. Видно от показанията и на пострадалата и на причинителя на уврежданията, водача на МПС непосредствено след сблъсъка, възприемайки го, е преустановил движението на автомобила, слязъл от него и с помощта на други минувачи качил пострадалата в автомобила си, завел я в центъра за спешна помощ в града, изчакал да бъде прегледана и я върнал в дома й.

 Извършената съдебномедицинска експертиза, изследвайки данните по досъдебното производство и приложените медицински документи, съставени относно пострадалата Д. А., установява вида и характера на травматичните увреждания, които са й причинени, като дава заключение, че същите се дължат на действието на твърди тъпи предмети и могат да се получат по механизма на пътнотранспортно произшествие. По своята медико-биологична характеристика описаните увреждания  обуславят временно разстройство на здравето, неопасно за живота на пострадалата, което изпълва правния признак на лека телесна повреда по смисъла на чл. 130, ал. 1 НК.

Приложения към жалбата медицински документ – Епикриза по ИЗ 7777, КП 197 на името на Д.А., удостоверяващо нейн престой в болнично заведение МБАЛ „Света Ана - Варна” – АД – гр. Варна за периода 10.05.- 17.05.2017 г., не удостоверява наличие на травматични увреждания или промени във връзка с претърпяния пътен инцидент от  10.04.2017 г., посочен по анамнеза, снета от болната и съпровождаща я нейна близка с давност – 5 дни преди приема й в болницата.   

От субективна страна установената лека телесна повреда е била причинена от водача на лекия автомобил - свид. Ю.И., по непредпазливост по смисъла на чл. 11, ал. 3 НК.

         При така установеното образуваното наказателно производство за престъпление по 343а, ал.1, б. „а”, във вр. с чл. 343, ал.1, б. „б”, във вр. с чл. 342, ал.1, предл. трето НК,  подлежи на прекратяване на основанието, посочено от прокурора,  като съображенията за това са следните:

Съставомерно по смисъла на чл. 343, ал. 1, б. "б", пр. 2, вр. чл. 342, ал. 1 НК е онова деяние, свързано с нарушаване на правилата за движение при управляване на МПС, с което по непредпазливост е причинена тежка или средна телесна повреда.

В случая с инкриминираното деяние по непредпазливост е причинена лека телесна повреда на пострадалата Д. А., поради което това деяние не съставлява престъпление по чл. 343, ал. 1, б. "б", пр. 2, вр. чл. 342, ал. 1 НК - липсва обективен съставомерен признак на това престъпление. От друга страна - доколкото леката телесна повреда е причинена при непредпазлива форма на вината, деянието не е наказуемо, и по аргумент от чл. 9, ал. 1 НК то не съставлява престъпление. Тъй като деянието, с което по непредпазливост е причинена лека телесна повреда на жалбоподателя, не съставлява престъпление, е налице основанието по чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1, пр. 2 НПК за прекратяване на образуваното наказателно производство срещу известния извършител.

Приложението на разпоредбата на чл. 24, ал. 1, т. 1, пр. 2 НПК не е обвързано с действия или волеизявления на пострадалата и затова доводите в тази насока, развити в жалбата, са ирелевантни и не следва да се обсъждат.

 

        Предвид изложеното и на основание чл. 243, ал. 5, т.1 от НПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

        ПОТВЪРЖДАВА Постановление за прекратяване на наказателно производство от 06.07.2017 год. по досъдебно производство № 290ЗМ-87/ 2017 г. по описа на РУМВР – Кубрат, вх. № 299/ 2017 г. на Районна прокуратура – Кубрат. 

        Определението може да бъде обжалвано и протестирано пред ОС – гр. Разград в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

                                                                     Районен съдия: /П/ Д. Петрова-Енева