П   Р   И   С   Ъ   Д   А

 

 3

                                       

Гр.Кубрат, 15 февруари 2018 г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

Кубратският районен съд на петнадесети февруари две хиляди и осемнадесета година в открито съдебно заседание в следния състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА ВЕЛИКОВА

        

         При секретаря Вера Димова и районен прокурор П. ПЕНЧЕВ, разгледа докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НОХД № 39 по описа за 2018 година,

 

П  Р  И  С  Ъ  Д  И  :

 

 

ПРИЗНАВА подсъдимия С.М.Х. роден на *** ***, с постоянен адрес ***, с българско гражданство, женен, неосъждан, със средно-специално образование, безработен, ЕГН **********., за ВИНОВЕН в това, че на 03.02.2018 г. в гр. Завет, обл. Разград, по ул. „Цар Симеон“ си служи с контролни знаци – 2 бр. табели с регистрационен номер РР 3195 АТ, поставени върху лек автомобил „Нисан Примера“, с рама № SJNBAAP10U0502507, издадени за друго моторно превозно средство – лек автомобил „Мазда 323“ с рама № JMZBG12C200616686, собственост на С.М.Х., ЕГН ********** ***, с което от обективна и субективна страна е осъществил състава на престъпление по чл. 345, ал. 1 от НК, за което и на основание чл. 57 от НК му налага наказание ГЛОБА в размер на 500.00 (петстотин) лева.

 

ПРИЗНАВА подсъдимия С.М.Х. роден на *** ***, с постоянен адрес ***, с българско гражданство, женен, неосъждан, със средно-специално образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 03.02.2018 г. в гр. Завет, обл. Разград, по ул. „Цар Симеон“ е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Нисан Примера“, с рама № SJNBAAP10U0502507, с peг. № РР 3195 АТ, което не е регистрирано по надлежния ред, с което от обективна и субективна страна е осъществил състава на престъпление по чл. 345, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК, за което и на основание чл. 57 от НК му налага наказание ГЛОБА в размер на 500.00 (петстотин) лева.

 

ОПРЕДЕЛЯ,  на основание чл. 23, ал. 1 от НК, едно общо наказание между наложените на подсъдимия С.М.Х. с настоящата присъда, най-тежкото, а именно ГЛОБА в размер на 500.00 (петстотин) лева.

 

         На основание чл. 301, ал. 1 т. 11 от НПК веществените доказателства по делото: 2 бр. регистрационни табели № РР 3195 АТ, да бъдат изпратени в секторПътна полиция при ОД на МВР гр. Разград за унищожаване след влизане в сила на присъдата.

 

На основание чл. 301, ал. 1 т. 11 от НПК вещественото доказателство по делото: свидетелство за регистрация част II № 004746722, да бъде ВЪРНАТО на С.М.Х., след влизане в сила на присъдата.

 

          Присъдата подлежи на жалба и протест в 15-дневен срок от днес пред ОС – Разград.

 

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ Ал. Великова