ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от  СПОРАЗУМЕНИЕ  № 7/ 07.02.2018 г.

по НОХД № 30 по описа на Районен съд – гр.Кубрат за 2018 г.

 

КУБРАТСКИЯТ районен съд, ВТОРИ СЪСТАВ,  в публично съдебно заседание на седми февруари две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ПЕТРОВА - ЕНЕВА

                                                                                                                    

при секретаря П.П.и районен прокурор на РП-Кубрат ПЛАМЕН ПЕНЧЕВ, като разгледа докладваното от съдия ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, НОХД № 30 по описа за 2018 год., като взе предвид, че така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала на основание чл.382, във вр. с чл.381 от НПК,

 

ОПРЕДЕЛИ

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Районна прокуратура – гр. Кубрат, представлявана от  прокурор  ПЛАМЕН ПЕНЧЕВ и К.Н.К., представляван от адв. Елена Кралева  от АК гр. Силистра, за прекратяване на наказателното производство по НОХД № 30/ 2018 г. по описа на РС  Кубрат, по силата на което:

  Подсъдимият К.Н.К. - род. на *** ***, с постоянен адрес ***, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, безработен, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за виновен в това, че:

-   на 28.01.2018 г. в гр.Кубрат, обл.Разград по ул.„Витоша", при управление на лек автомобил „Форд Галакси", с номер на рама WFOGXXPSWGTG39856, си служи с контролни знаци - 2 бр. регистрационни табели per. № СС 0875 АК издадени за друго МПС, лек автомобил „Рено Рапид" с номер на рама VF1F407M506619113, с което е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл. 345, ал.1 от НК,  за което и на основание
чл. 345, ал. 1 от НК и при приложението на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б" от НК
 приема да му бъде наложено наказание пробация, включваща следните пробационни мерки:

-   Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично.

-   Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година.

-   Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа за срок от една година.

 

-   на 28.01.2018 г. в гр.Кубрат, обл.Разград по ул.„Витоша", е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „Форд Галакси", с номер на рама WFOGXXPSWGTG39856, което не е регистрирано по надлежния ред, с което е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл. 345, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК, за което и на основание чл. 345, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК и при приложението на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б"
от НК,
приема да му бъде наложено наказание пробация, включваща следните пробационни мерки:

-   Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от девет месеца, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично.

-   Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от девет месеца.

 

          ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.23 от НК, едно общо наказание на подсъдимия К.Н.К. между наложените с настоящото споразумение, а именно пробация, включваща следните пробациони мерки:

 

-   Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично.

-   Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година.

-   Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа за срок от една година.

 

 

  ПОСТАНОВЯВА, на основание чл.301, ал.1, т.11 от НПК, вещественото  доказателство по делото:  2 бр. регистрационни табели с № 999 СС 0875 АК да бъдат отнети в полза на държавата и изпратени на сектор „Пътна полиция" при ОДМВР-Разград, да бъде унищожено след влизане в сила на определението. 

         

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 30/ 2018 г. по описа на РС Кубрат.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:  /п/ - Д.Петрова-Енева