МОТИВИ към Присъда № 33 от 01.08.2018 год. по НОХД  № 191/2018 год. по описа на РС – Кубрат

 

 

          Кубратска районна прокуратура е обвинила подсъдимия И. ***, в това, че на 21.07.2018 г. в с. Острово, обл. Разград, по ул. „Лудогорие“ е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Фолксваген голф“, с peг. РР 2758 ВК, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда – 1.84 на хиляда, установено по надлежния ред – престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК

Представителят на държавното обвинение –  прокурорът от РП – Кубрат в открито съдебно заседание поддържа предявеното обвинение, като посочва, че то е доказано по безспорен и несъмнен начин, от всички събрани в хода на разследването и в съдебното следствие доказателства. Пледира за налагане на наказание на подс. И. лишаване от свобода  за срок от една година и шест месеца, което подсъдимият И. да изтърпи ефективно при строг режим  и глоба в размер на 500.00 лева.

Подсъдимият И.И.И. на досъдебното производство изразява съжаление за стореното. За насроченото на 01.08.2018 г. съдебно заседание е редовно уведомен, но не се явява.

Съдът разгледа делото по реда на задочното производство, като отчете, че неявяването му няма да попречи за разкриване на обективната истина. Защитникът му пледира за постановяване на осъдителна присъда, с оглед събраните безспорни и категорични доказателства, установяващи авторството му. Споделя становището на представителя на държавното обвинение, а именно подсъдимият И.И.И. да изтърпи ефективно наказанието лишаване от свобода.

Съдът, след като взе предвид събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност и анализирайки ги, намери от фактическа страна за установено следното: 

Подс. И.И.И. е 24-годишен, български гражданин, неженен, осъждан, с начално образование, безработен.

Подс. И.И.И. е неправоспособен водач и не притежава валидно свидетелство за управление на МПС – справка за нарушител – л. 26 от делото.

На 21.07.2018 г. за времето от 20:30 часа до 08:30 часа на 22.07.2018 г. св. С.С. и св. Н.Н. ***, били назначени в наряд на територията на община гр.Кубрат. На 21.07.2018 г. около 21:30 часа обв. И. въпреки, че бил употребил алкохол седнал да управлява лек автомобил „Фолксваген голф“, с peг. РР 2758 ВК, собственост И.Б.И.от с. Острово. Около 21:40 часа при движение на заден ход обв. И. не се убедил, че пътят зад него е свободен и с управляваният от него лек автомобил се блъснал в паркираният на ул. „Лудогорие“ в с. Острово лек автомобил „Хюндай Матрикс“ с peг. № РР 4411 ВА, собственост на А.М.Х.от с. Острово. Около 22:00 часа св. С. и св. Н. били изпратени от дежурния при РУ на МВР – Кубрат във връзка с настъпилото ПТП на ул. „Лудогорие“ в с. Острово. При пристигането на местопроизшествието полицейските служители установили обв. И.. Поискали от водача свидетелството му за управление на МПС и документите на автомобила, като обвиняемият не представил такива документи. Полицейските служители установили самоличността на обв.И. и след справка се установило, че същият е неправоспособен водач. При проверката св. Н. изпробвал обв. И. за употреба на алкохол с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510“, с фабричен № ARDN-0056, цифровата индикация на който отчела 1.66 на хиляда концентрация на алкохол в издишания въздух. За констатираното нарушение св. Н. в присъствието на св. С. съставил на обв.И. АУАН № 085982/21.07.2018 г. Св. Н. издал на обвиняемия талон за изпращане на медицинско изследване № 033099/21.07.2018 г., като обвиняемият не е давал кръв за изследване. Екземпляр от акта бил връчен на обвиняемия, който го подписал без възражения.

По доказателствата: Възприетата от съда фактическа обстановка се доказва по несъмнен начин от събраните по делото писмени доказателства: протоколи за разпит на свидетелите Н.Р.Н. и С.П.С., справка за съдимост, справка нарушител, писма от РУ на МВР-Кубрат, АУАН № 085982/21.07.2018 г., талон за изпращане на медицинско изследване и карта за обв.лице

Съдът кредитира изцяло показанията на свидетелите, дадени на БП. Същите са логични и безпротиворечиви и съответстват на останалите събрани по делото доказателства.

Съдът кредитира изцяло и останалите събрани по делото писмени доказателства. Същите кореспондират, както помежду си, така и в цялост на установената по делото фактическа обстановка.

От правна страна:  При така установеното от фактическа страна, съдът намира, че подсъдимият И.И.И. е осъществил състава на престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК.

От обективна страна изпълнителното деяние е осъществено чрез действия – привел е в движение и управлявал МПС лек автомобил „Фолксваген Голф“ с рег. № РР 2758 ВК с концентрация на алкохол над 1.2 на хиляда – 1.84 на хиляда. С оглед обстоятелството, че лицето е признало показанията на техническото средство и е отказало да му бъде направено медицинско изследване и взета кръвна проба, на основание чл. 6, ал. 3 от Наредба № 1/2017 г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, съдът намира, че концентрацията на алкохол е доказана, т.е. установена по надлежния ред въз основа на показанията на техническото средство.

От субективна страна подс. И.И.И. е действал при пряк умисъл – съзнавал е общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите общественоопасни последици, и допускал настъпването им, което се потвърждава от поведението му: знаел е, че след употреба на алкохол не следва да се управлява МПС, но въпреки това привел в движение автомобила.

Съставомерността на деянието от обективна и субективна страна обуславя и ангажирането на наказателната отговорност на подсъдимият, тъй като същият е наказателноотговорно лице, можещо да разбира свойството и значението на извършеното от него и да ръководи  постъпките си.

 По наказанието: Предвид изложеното съдът призна подс.И.И.И. за виновен в извършване на престъплението по чл. 343б, ал. 1 от НК и му наложи наказание, при индивидуализацията на което отчете: смекчаващите отговорността обстоятелства – признанието за виновност на предварителното производство; отегчаващи отговорността обстоятелства: престъпна упоритост. Въз основа на изложеното, съдът намира, че на подсъдимият следва да бъде  наложено наказание над минималния размер, предвиден от закона, а именно - една година и четири месеца лишаване от свобода, което с оглед обремененото съдебно минало на подсъдимия следва да изтърпи при строг режим и глоба в размер на 500.00 лева. 

 Съдът може да се надява, че така определеното по вид и размер наказание ще въздейства предупредително върху  подсъдимия и ще му отнеме възможността да върши други престъпления. Неизбежното му наказване ще подейства възпитателно и предупредително и върху другите членове на обществото, ще допринесе за удовлетворяване на общественото чувство за справедливост, еквивалент на възмездието като обществена оценъчна категория.

С оглед този изход на делото – осъдителна присъда, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият И.И.И., следва да заплати в полза на ОД на МВР – Разград по 58.65 лева – разноски на досъдебното производство

  Воден от изложеното съдът постанови присъдата си.

 

 

                                   Районен съдия: /П/ Д. Петрова - Енева