П   Р   И   С   Ъ   Д   А

 

№ 49

                                       

Гр.Кубрат, 08 ноември  2018 г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

Кубратският районен съд на осми ноември две хиляди и осемнадесета година в открито съдебно заседание в следния състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА ВЕЛИКОВА

                             

         При секретаря Вера Димова и районен прокурор П.ПЕНЧЕВ, разгледа докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НОХД № 42 по описа за 2018 година,

П  Р  И  С  Ъ  Д  И  :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Д.А. роден на *** ***, с постоянен адрес ***, с българско гражданство, разведен, неосъждан, с основно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 13.09.2017 г. в с. Брестовене, обл. Разград, на ул. Хан Кубрат  № 44, чрез запалване противозаконно е унищожил и повредил чужда недвижима вещ, собственост на Н.А.А. ***, с което и е причинил вреди, всичко на обща стойност от 2 006.00 (две хиляди и шест) лева, както следва:

– унищожил чужди движими вещи – 1 бр. холен ъглов диван, 1 бр. двуместно кухненско канапе, 1 бр. комплект спално обзавеждане, състоящо се от легло, гардероб, 2 бр. нощни шкафчета, дървен скрин, скрин с огледало, 1 бр. матрак за спалня, 2 бр. завивки, 2 бр. възглавници, 2 бр. чаршафи, 1 бр. вентилатор, 2 бр. панталони, 3 бр. детски рокли, 2 бр. детски мъжки костюм, 10 чифта обувки, 2 бр. двукрили прозореца с дървена дограма, 3 бр. пердета, 2 бр. плюшени играчки с размери 10см./15см., 1 бр. лак за коса, 1 бр. ваза за цветя, 3 бр. рамки за снимки, 1 бр. дезодорант, 1 бр. дървена врата за вътрешно помещение, всичко на обща стойност от 1 706.00 лева;

– повредил чужда недвижима вещ – помещение с размери 3 м/3.5м, с обгорени стени, опушен таван и повреден гипсокартон на тавана, всичко на обща стойност от 300.00 лева, с което от обективна и субективна страна е осъществил състава на престъпление по чл. 216, ал. 1, предл. 1 и предл. 2 от НК, за което и на основание чл. 54 от НК му налага наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода.

 

ОТЛАГА, на основание чл. 66, ал. 1 от НК, изтърпяването на наложеното наказание за тригодишен изпитателен срок, считано от влизане в сила на присъдата.

 

ОСЪЖДА подсъдимия Д.Д.А.  да заплати в полза на ОД на МВР – гр. Разград сумата 89.18 (осемдесет и девет лева, осемнадесет стот.) леваразноски на досъдебното производство, както и да ЗАПЛАТИ по сметка на Кубратски районен съд сумата 5.00 (пет) лева, в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

 

         Присъдата подлежи на жалба и протест в 15-дневен срок от днес пред ОС – Разград.

 

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ Ал. Великова