МОТИВИ  КЪМ  РЕШЕНИЕ ПО АНД № 269/2018 ГОД.  ПО ОПИСА НА  РАЙОНЕН СЪД – КУБРАТ

 

 

Производството е по реда на чл.375 и сл. от НПК.     

Кубратската районна прокуратура е внесла материалите по Досъдебно производство № 290ЗМ - 223/2017 г. по описа на Районно управление *** водено срещу нарушителя С.Н.Х. *** за това, че на 13.08.2017 г., в гр. Завет, обл. Разград, по хулигански подбуди е причинил лека телесна повреда, на И.Ш.Ф-– 40-годишен, изразяваща се в рана, хирургично обработена, на горния клепач на ляво око; разкъсно-контузна рана под основата на носа; травма на устата и зъбите: кръвонасядане на меки тъкани над горна устна и върху видимата й лигавица, подлигавичен кръвоизлив, към предверието на устната кухина, на горна и долна устна, вертикално разкъсване на лигавицата към външната половина на горна устна, травматично разклащане на първи ляв и първи десен резец на долната редица, обуславящи временно разстройство на здравето неопасно за живота на пострадалия, извън случаите на чл. 128 и чл. 129 от НК, кръвонасядания; охлузвания; драскотини, обуславящи болка и страдание, без разстройство на здравето. Внесено е и постановление от същата районна прокуратура, с което се прави предложение за освобождаване от наказателна отговорност на нарушителя С.Н.Х. с налагане на административно наказание за извършеното от него престъпление по  чл. 131, ал. 1, т. 12, пред. „първо“, във вр. с чл. 130, ал. 1 и ал. 2 от НК, предвид наличието на основанията на чл.78а от НК.  

 

В съдебно заседание представителят на районната прокуратура поддържа обвинението. Заявява, че събраните по досъдебното производство и на съдебното следствие доказателства,  установяват по безспорен начин авторството на нарушителя в извършване на инкриминираното деяние. Пледира, че са налице материалноправните предпоставки за приложението на чл.78а от НК, поради което моли съда след като признае нарушителя за виновен по повдигнатото му обвинение, същият да бъде освободен от наказателна отговорност като му бъде наложено административно наказание глоба ориентирано към минималния размер.

Нарушителят С.Н.Х., както на досъдебното производство, така и в съдебно заседание, се признава виновен в извършване на деянието, за което е обвинен. Възползва се от процесуалното право да не дава обяснения във връзка с обвинението. Защитникът му поддържа становището на представителя на държавното обвинение, че са налице всички условия за приложение на чл. 78а, ал. 1 от НК, поради което пледира съдът да постанови съдебен акт, с който освободи подзащитният му от наказателна отговорност и му наложи административно наказание глоба на минимума. 

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства и на доказателствата намиращи се по Досъдебно производство № 290ЗМ - 223/2017 г. по описа на РУ на МВР гр.Кубрат, съгласно чл. 378, ал. 2 от НПК, приема за установено следното:

Подс.С.Н.Х. е 25-годишен, с българско гражданство, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен.

Св.И.Ф. живее в гр.Завет, на ул. „Лудогорие“ № 24.

Вечерта на 12.08.2017 г. подс.С.Х. и св.А.Х., св.А.Р., св.Н.Н., св.Н.Н.и св.Б.Р.се събрали в дома на Н.в с.Прелез, където вечеряли и консумирали алкохол. Около 23:30 часа всички отишли в заведение „Скалата“ в с.Прелез. Св. А.Х., брат на подсъдимия останал около половин час, след което се прибрал в дома си, а останалите свидетели и подсъдимият след полунощ решили да отидат до гр.Завет на дискотека. Потеглили с две коли от с.Прелез към гр. Завет, като в автомобилите били подс.Х., свидетелите Н.Н., С.Б., Б.Р., Н.Н., А.Р., С.Т.. Когато пристигнали в гр.Завет всички отишли в бистро „Нери“, намиращо се на ул.„Лудогорие“ № 50А, собственост на св.А.М.. По това време на смяна в заведението били св.С.Ю. и св.Д.П., присъствал и собственика св.М..

В бистрото момчетата от с.Прелез седнали на две маси, като св.Б.Р., Н.Н., Н.Нподс. С.Х. си поръчали бира, а само св.А.Р. си поръчал кафе и кола, а малко след това  излязъл от заведението. В бистрото останали свидетелите Р., Н. и Н.Н.и и подс.Х..

Около 02:00 часа на 13.08.2017 гад. в заведението влязъл св.И.Ф., който носел чанта с празни бутилки от бира. Поръчал си уиски и седнал на бара. Докато седял на бара Ф. се заговорил с момчетата от с.Прелез и заедно играли на дансинга. След около половин час св.И.Ф. изпил уискито и си тръгнал от заведението. На входа на бистрото в този момент бил подс.С.Х.. При разминаването с подсъдимия св.Ф. неволно закачил с тялото си подсъдимия. Последният се ядосал от това и се насочил към свидетеля Ф. и без какъвто и да е било повод и причина, без да е провокиран от пострадалия, Х. започнал да нанася удари с юмруци по лицето и главата на Ф.. От ударите свидетелят паднал на земята, а подсъдимият продължил да нанася удари с крака в областта на тялото и главата му. Приятелите на подс.Х. се притекли на помощ и отдръпнали подсъдимия от св.И.Ф.. Малко след това св.А.М. извел всички от заведението и затворил същото. Св.Ф. успял да се прибере до дома си, който бил на 150 метра от заведението. Чувствал се  зле, с болки в областта на главата. Съпругата му се събудила и се обадила на брат му - св.М.Ф., който го откарал до болницата в гр.Кубрат. а оттам бил транспортиран до МБАЛ в гр.Разград, където бил приет на лечение.

Видно от заключението на изготвената съдебно-медицинска експертиза, в резултат на нанесените удари от подсъдимия на 13.08.2017 г. св.И.Ш.Ф-е получил: рана, хирургично обработена, на горния клепач на ляво око; разкъсно-контузна рана под основата на носа; травма на устата и зъбите: кръвонасядане на меки тъкани над горна устна и върху видимата й лигавица, подлигавичен кръвоизлив, към предверието на устната кухина, на горна и долна устна, вертикално разкъсване на лигавицата към външната половина на горна устна, травматично разклащане на първи ляв и първи десен резец на долната редица, обуславящи временно разстройство на здравето неопасно за живота на пострадалия, извън случаите на чл. 128 и чл. 129 от НК - лека телесна повреда по чл. 130, ал. 1 от НК, както и кръвонасядания; охлузвания; драскотини - обуславящи болка и страдание, без разстройство на здравето - лека телесна повреда по чл. 130, ал. 2 от НК. Уврежданията са причинени по общия механизъм на удари с/върху твърди тъп/и и тъпоръбест/и предмети.

По ДП е назначена и изготвена техническа експертиза на предоставените записи от камери намиращи се в бистро „Нери“ в гр.Завет, собственост на св. А.М..

По доказателствата:

Възприетата от съда фактическа обстановка се доказва по непротиворечив начин от събраните по делото и преценени по реда на чл. 378, ал. 2 от НПК, писмени доказателства: показания на свидетелите Ф., Н.Н., А.Х., Н.Н., Б. Р., Ю., П., А. Р., Б., Ф., А., Е., Е., А. М., Н. М.,  съдебно-медицинска експертиза, техническа експертиза, справка за съдимост, протокол за оглед на местопроизшествие и фотоалбум.

Съдът кредитира изцяло показанията на свидетелите, дадени на БП. Същите са логични и безпротиворечиви и съответстват на останалите събрани по делото доказателства.

Съдът кредитира изцяло и останалите събрани по делото писмени доказателства. Същите кореспондират, както помежду си, така и в цялост на установената по делото фактическа обстановка.

От правна страна:      

При така установеното от фактическа страна, съдът намира, че подсъдимият С.Н.Х. с действията си е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 12, пред. „първо“, във вр. с чл. 130, ал. 1 и ал. 2 от НК, тъй като на 13.08.2017 г., в гр. Завет, обл. Разград, по хулигански подбуди е причинил лека телесна повреда, на И.Ш.Ф-– 40-годишен, телесни увреждания, обуславящи временно разстройство на здравето неопасно за живота на пострадалия, извън случаите на чл. 128 и чл. 129 от НК, както и телесни увреждания, обуславящи болка и страдание, без разстройство на здравето.

От обективна страна деянието е извършено от нарушителя чрез действие - чрез нанасяне на удари с юмруци и крака в областта на тялото на св.И.Ф.. По своите медикобиологични признаци получените от пострадалото лице увреждания представляват лека телесна повреда по смисъла на чл.130, ал.1 от НК – довело е до временно разстройство на здравето, неопасно за живота му и по чл. 130, ал. 2 от НК – причинило болки и страдание. Налице е пряка причинноследствена връзка между действията на  нарушителя С.Х. - нанесените удари на пострадалия и получените от него наранявания. Действията на нарушителя при причиняване на телесните увреждания на св.Ф. са били съпроводени и с изразяване в присъствието на други лица на явно неуважение към обществото, към установените порядки и ред за общуване, както и открито пренебрежение към телесната неприкосновеност и достойнство на пострадалия. Поведението на св.Ф. не е било укоримо и агресивно и по никакъв начин не е предизвикало ответната реакция от страна на нарушителя. Действията на С.Х. целели единствено грубо и агресивно демонстриране на физическо надмощие над св.Ф. и незачитане на достойнството му. По тези съображения деянието на нарушителя следва да се квалифицира като извършено по хулигански подбуди по смисъла на чл. 131, ал. 1, т. 12 на НК.

От субективна страна нарушителят е извършил престъплението при пряк умисъл с ясното съзнание за неговата противоправност. Той е съзнавал, че с действията си накърнява телесната неприкосновеност и достойнство на пострадалото лице, предвиждал е общественоопасните последици - причиняването на наранявания, и искал тяхното настъпване. Тези действия на нарушителя са били извършени по мотиви, изразяващи явно неуважение към обществото, пренебрежение към обществените правила и личността на пострадалия.

По наказанията:

Съдът намери, че по отношение на нарушителя С.Н.Х. са налице  всички законови предпоставки за приложението на чл.78а от НК: към момента на извършване на деянието са пълнолетни, за извършеното престъпление се предвижда наказание до една година лишаване от свобода, към момента на извършване на престъплението не са освобождавани от наказателна отговорност по реда на раздел ІV и глава VІІІ от НК, от престъплението няма причинени имуществени вреди, нарушителите не са били в пияно състояние.

Предвид горното съдът освободи Х. от наказателна отговорност за престъплението чл. 131, ал. 1, т. 12, пред. „първо“, във вр. с чл. 130, ал. 1 и ал. 2 от НК и на основание чл.78а, ал.1 от НК, му наложи административно наказание глоба в полза на държавата в размер на  1 000.00  лева. 

При индивидуализацията на наложеното наказание съдът отчете, че отегчаващи вината обстоятелства няма. Като смекчаващи отговорността обстоятелства съдът отчете чистото съдебно минало, съдействието за разкриване на обективната истина, признание за виновност, поради което наложи наказанието при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства, на минимума.

Така определеното наказание в максимална степен би постигнало целите по чл.36, ал.1 и чл.35, ал.3 от НК, същото съответства на конкретния вид престъпление и съобразено както с цел да се поправи и превъзпита нарушителя към спазване на законите и добрите нрави, така и да въздейства възпитателно и предупредително върху другите членове на обществото.

С решението съдът постанови веществените доказателства по делото обект № 1    от плочките пред входа на пощата – натривки от червеникаво-кафяви петна; обект № 2 – от плочките на входа на градинката срещу заведение „Нери“ гр. Завет на отсрещния тротоар –натривки от червеникаво-кафяви петна; 1 бр. диск – видеозаписи от камери за видеонаблюдение от бистро „Нери“ гр.Завет, да бъдат унищожени след влизане в сила на решението.

В този смисъл съдът постанови решението си.

 

                                               Председател: