О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е   454

 

20.12.2018 г., гр. Кубрат

 

 

 

          Кубратският районен съд, в закрито съдебно заседание на двадесети декември, две хиляди и осемнадесета  година в състав:

 

Районен съдия:  Диана Петрова – Енева

 

при секретаря ........... и в присъствието на прокурора  ..................... като разгледа докладваното от съдията Диана Петрова – Енева  гр.д. № 525 описа за 2018 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

 Производството е по чл. 49 СК.

          Преди даване ход на делото в о.с.з., ищцата с постъпила с вх. № 3397/ 19.12.2018 г. молба заявява оттеглянето на исковата молба за развод, съединена с брачни искове за предоставяне родителски права и за разрешаване спора между нея и ответника, в качеството на родители на малолетни деца, относно пътуванията им в чужбина.

         Поради изчерпване предмета на спора, с оттегляне заявените с молбата претенции, преди приключване на първото по делото заседание, и на основание чл.232 ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

       ПРЕКРАТЯВА  производството по гр.д. № 525 по описа на РС –  Кубрат за 2018 година.

       ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  подлежи на обжалване с частна жалба в 1 – седмичен срок от съобщаването му на страните с връчване на препис пред ОС – Разград.

 

                                                           Районен съдия: /П/