П   Р   И   С   Ъ   Д   А

 

№ 53

                                       

Гр.Кубрат, 18 декември  2018 г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

Кубратският районен съд на осемнадесети декември две хиляди и осемнадесета година в открито съдебно заседание в следния състав:

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА ВЕЛИКОВА

                          СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: Т.Т.

                                                                           Д.Д.

 

         При секретаря Вера Димова и районен прокурор ПЛАМЕН ПЕНЧЕВ, разгледа докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НОХД № 129 по описа за 2018 година,

П  Р  И  С  Ъ  Д  И  :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия С.Г.Р.  – роден на *** г. в гр. Русе, с постоянен адрес ***, с българско гражданство, неженен, осъждан, с начално образование, към момента в Затвора гр. Враца,  ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че в периода от 03.11.2015 г. до 04.11.2015 г. в гр. Завет и с. Острово, обл. Разград, като непълнолетен, но като е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, действайки в условията на продължавано престъпление – на два пъти, след предварителен сговор с непълнолетния М.М.Г. ***, е отнел чужди движими вещи: 1бр. мобилен телефон марка „Леново“ А536, с тъчскрийн, с поставена сим карта М- тел и 1 бр. мобилен апарат марка „Самсунг“ модел GT-E-1200, с поставена сим карата М-тел на обща стойност 196.00 лева от владението на С.К.С. *** и пари – сумата от 20.00 лева, 10 бр. кутии цигари марка „Малборо“ късо бяло и червено, 10 бр. кутии цигари „Малборо“ тъч; 10 бр. кутии цигари марка „Виктори“, 10 бр. кутии цигари марка „Горна Джумая“ 100, 5 бр. кутии цигари марка „Мерлин“, 5 бр. кутии цигари марка „ММ“ 100, 4 бр. кутии цигари марка „Карелия ОМЕ“, 3 бр. закуски „Джоб“, 3 бр. шпек салам марка „Народен"“ (грамаж около 250/300 гр.), 3 бр. нарязан вакуумиран салам на фирма „ЕКО МЕС“ – по 150 гр., на обща стойност 270.25 лв. от владението на фирма ЕООД „Нова ЕРА“ с. Острово, с управител Г.А.К., всичко на обща стойност 486.25 лева – немаловажен случай, без съгласието на собствениците, с намерение противозаконно да ги присвои, с което от обективна и субективна страна е осъществил състава на престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 5, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1, във вр. с чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК, за което и на основание чл. 58а, ал. 4 във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б“ от НК му налага наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да се изпълни чрез обявяване на присъдата на информационното табло на Кметство с. Долна бяла речка, обл. Монтана.

 

ПРИЗНАВА подсъдимия М.М.Г. роден на *** ***, с постоянен адрес ***, с българско гражданство, неженен, неосъждан към момента на извършване на деянията, с начално образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че в периода от 03.11.2015 г. до 04.11.2015 г. в гр. Завет и с. Острово, обл. Разград, като непълнолетен, но като е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, действайки в условията на продължавано престъпление – на два пъти, след предварителен сговор с непълнолетния С.Г.Р. ***, е отнел чужди движими вещи: 1бр. мобилен телефон марка „Леново“ А536, с тъчскрийн, с поставена сим карта М- тел и 1 бр. мобилен апарат марка „Самсунг“ модел GT-E-1200, с поставена сим карата М-тел на обща стойност 196.00 лева от владението на С.К.С. *** и пари – сумата от 20.00 лева, 10 бр. кутии цигари марка „Малборо“ късо бяло и червено, 10 бр. кутии цигари „Малборо“ тъч; 10 бр. кутии цигари марка „Виктори“, 10 бр. кутии цигари марка „Горна Джумая“ 100, 5 бр. кутии цигари марка „Мерлин“, 5 бр. кутии цигари марка „ММ“ 100, 4 бр. кутии цигари марка „Карелия ОМЕ“, 3 бр. закуски „Джоб“, 3 бр. шпек салам марка „Народен“ (грамаж около 250/300 гр.), 3 бр. нарязан вакуумиран салам на фирма „ЕКО МЕС“ – по 150 гр., на обща стойност 270.25 лв. от владението на фирма ЕООД „Нова ЕРА“ с. Острово, с управител Г.А.К., всичко на обща стойност 486.25 лева – немаловажен случай, без съгласието на собствениците, с намерение противозаконно да ги присвои, с което от обективна и субективна страна е осъществил състава на престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 5, във вр. с чл, 194, ал. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1, във вр. с чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК, за което и на основание чл. 58а, ал. 4 във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б“ от НК му налага наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да се изпълни чрез обявяване на присъдата на информационното табло на Община гр. Пловдив.

 

ОСЪЖДА бащата на непълнолетния подсъдим С.Г.Р. – Г.Н.Р., ЕГН **********, с адрес ***, да заплати в полза на ОД на МВР –  Разград сумата 255.64 (двеста петдесет и пет лева, шестдесет и четири стот.) лева – разноски на досъдебното производство, както и да ЗАПЛАТИ по сметка на Кубратски районен съд сумата 5.00 (пет) лева, в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

 

ОСЪЖДА подсъдимия М.М.Г. да заплати в полза на ОД на МВР – гр. Разград сумата 255.64 (двеста петдесет и пет лева, шестдесет и четири стот.) леваразноски на досъдебното производство, както и да ЗАПЛАТИ по сметка на Кубратски районен съд сумата 5.00 (пет) лева, в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

 

         Присъдата подлежи на жалба и протест в 15-дневен срок от днес пред ОС – Разград.

 

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ Ал. Великова

 

 

 

        Съдебни заседатели:1. /П/ Т. Т.             2. /П/ Д. Д.