МОТИВИ  КЪМ  ПРИСЪДА  ПО  НОХД № 44/2018 Г. ПО ОПИСА НА  РАЙОНЕН СЪД – КУБРАТ

 

Наказателното производство е образувано по внесен от Районна прокуратура гр. Кубрат обвинителен акт срещу:

1/ Подсъдимия Г.М. ***, за това, че за времето от 02.02.2017 г. до 26.10.2017 г. в землището на с. Брестовене, общ. Завет, обл. Разград, действайки в условията на продължавано престъпление, сам и в съучастие с М.С.Ю. и непълнолетните Б.Г.М., Г.Г.М. и Я.С.Ю., като извършител, без редовно писмено позволително изсякъл, събрал, добил и извозил от горския фонд дървета или части от тях, включително отсечени и паднали – 4.5 пространствени кубични метра дърва за огрев от вид „Акация“ на стойност от 162.00 лева и 15.0 пространствени кубични метра средна строителна дървесина от вид „Цер“ и „Акация“ на стойност 829.60 лева, всичко на обща стойност от 991.60 лева (деветстотин деветдесет и един лева и шестдесет стотинки) от териториално поделение на „Кубратска гора" ЕООД гр. Кубрат, собственост на О.К. - престъпление по чл. 235, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2, във вр. с чл. 26, ал.1 от НК.

 2/ Подсъдимия М.С.Ю. ***, за това, че в периода от 06.01.2017 г. до 26.05.2017 г. в землището на с. Брестовене, общ. Завет, обл. Разград, действайки в условията на продължавано престъпление, сам и в съучастие с непълнолетните Б.Г.М., Г.Г.М. и Я.С.Ю., като извършител, без редовно писмено позволително изсякъл, събрал, добил и извозил от горския фонд дървета или части от тях, включително отсечени и паднали – 2.0 пространствени кубични метра дърва за огрев от вид „Цер“ и „Дъб“ на стойност от 81.60 лева и 5.5 пространствени кубични метра средна строителна дървесина от вид „Цер“ на стойност 292.80 лева, всичко на обща стойност от 374.40 лева (триста седемдесет и четири лева и четиридесет стотинки) от териториално поделение на „Кубратска гора“ ЕООД гр.Кубрат, собственост на О.К. - престъпление по чл. 235, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК.  

3/ Подсъдимия Б.Г.М. ***, за това, че в периода от 06.01.2017 г. до 26.10.2017 г. в землището на с. Брестовене, общ. Завет, обл. Разград, като непълнолетен, но като е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, действайки в условията на продължавано престъпление, сам и в съучастие с М.С.Ю., Г.М.М. и непълнолетните Г.Г.М. и Я.С.Ю., като извършител, без редовно писмено позволително изсякъл, събрал, добил и извозил от горския фонд дървета и части от тях, включително отсечени и паднали – 6.5 пространствени кубични метра дърва за огрев от вид „Цер“, „Дъб“ и „Акация“ на стойност от 265.20 лева и 18.5 пространствени кубични метра средна строителна дървесина от вид „Цер“ и „Дъб“ на стойност 1 009.80 лева, всичко на обща стойност от 1 275.00 лева (хиляда двеста седемдесет и пет лева) от териториално поделение на „Кубратска гора“ ЕООД гр. Кубрат, собственост на О.К. – престъпление по чл. 235, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2, във вр. с чл. 26, ал. 1, във вр. с чл. 63, ал.1, т. 3 и т. 5 от НК;  

4/ Подсъдимия Г.Г.М. ***, за това, че в периода от 06.02.2017 г. до 26.10.2017 г. в землището на с. Брестовене, общ. Завет, обл. Разград, като непълнолетен, но като е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, действайки в условията на продължавано престъпление, сам и в съучастие с М.С.Ю., Г.М.М. и непълнолетните Б.Г.М. и Я.С.Ю., като извършител, без редовно писмено позволително изсякъл, събрал, добил и извозил от горския фонд дървета или части от тях, включително отсечени и паднали – 4.0 пространствени кубични метра дърва за огрев от „Дъб“ на стойност от 163.20 лева и 19.5 пространствени кубични метра средна строителна дървесина от вид „Цер“ и „Дъб“ на стойност 1 069.80 лева, всичко на обща стойност от 1 233.00 лева (хиляда двеста тридесет и три лева) от териториално поделение на „Кубратска гора“ ЕООД гр. Кубрат, собственост на О.К. – престъпление по чл. 235, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал, 2, във вр. с чл. 26, ал.1, във вр. с чл. 63, ал.1, т. 3 и т. 5 от НК;

5/ Подсъдимия Я.С.Ю. ***, за това, че в периода от 05.02.2017г. до 15.09.2017г. в землището на с. Брестовене, общ. Завет, обл. Разград, като непълнолетен, но като е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, действайки в условията на продължавано престъпление, сам и в съучастие с М.С.Ю., Г.М.М. и непълнолетните Б.Г.М. и Г.Г.М., като извършител, без редовно писмено позволително изсякъл, събрал, добил и извозил от горския фонд дървета или части от тях, включително отсечени и паднали  – 4.0 пространствени кубични метра дърва за огрев от вид „Дъб“ на стойност от 163.20 лева и 11.8 пространствени кубични метра средна строителна дървесина от вид „Цер“, „Дъб“ и „Акация“ на стойност 634.24 лева, всичко на обща стойност от 797.44 лева (седемстотин деветдесет и седем лева и четиридесет и четири стотинки) от териториално поделение на „Кубратска гора“ ЕООД гр.Кубрат, собственост на О.К. – престъпление по чл. 235, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2, във вр. с чл. 26, ал. 1, във вр. с чл. 63, ал.1, т. 3 и т. 5 от НК.

В съдебно заседание прокурорът поддържа обвинението, така както е било повдигнато с обвинителния акт. Заявява, че събраните по делото доказателства и признанията за виновност на подсъдимите установяват по несъмнен начин авторството им в извършване на деянията, за които са обвинени. Пледира на подсъдимия Г.М.М. да бъде наложено наказание шест месеца лишаване от свобода, което да изтърпи при строг режим, с оглед предишните му осъждания, както и наказание глоба в размер на 2 000 лв. По отношение на подсъдимия  М.С.Ю., който е осъждан като непълнолетен, предлага да бъде наложено наказание шест месеца лишаване от свобода, което на основание чл. 66 от НК се отложи с тригодишен изпитателен срок, както и глоба в размер на 2 000 лв. По отношение на подсъдимите, а именно непълнолетните Б.М., Г.М. и Я.Ю.,  предлага на всеки от тях да бъде наложено наказание три месеца лишаване от свобода, което на основание чл. 69, ал. 1 от НК се отложи за изпитателен срок от една година, както и наказание „обществено порицание“, което да бъде изпълнено чрез поставяне на присъдата на информационното табло на Кметство с. Брестовене.

Подсъдимият Г.М.М., както на досъдебното производство, така и в съдебно заседание се признава виновен и изразява съжаление и критично отношение към извършеното. Защитникът му заявява, че обвинението срещу М. е безспорно доказано, поради което пледира при определяне вида и размера на наказанието съдът да отчете всички смекчаващи отговорността му обстоятелства и замени предвиденото наказание лишаване от свобода с пробация.

Подсъдимият М.С.Ю. и на ДП, и в съдебно заседание признава вината си. Служебният му защитник пледира за постановяване на осъдителна присъда и счита, че съдът следва да наложи предвиденото за извършеното престъпление наказание, което да отмери на минимума в закона, при приложението на института на условното осъждане.

Подсъдимите  Б.Г.М., Г.Г.М. и Я.С.Ю., както на ДП, така и в съдебно заседание се признават виновни и изразяват съжаление за стореното. Служебният им защитник пледира за постановяване на осъдителна присъда, като споделя становището на представителя на държавното обвинение наказанието на всеки от подзащитните му да бъде определено на минимума и бъде отложено за едногодишен изпитателен срок.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства , приема за установено от фактическа страна следното:

Подс.Г.М.М.  е 50-годишен, с българско гражданство, женен, осъждан, с основно образование, безработен.

Подс.М.С.Ю. е 24-годишен, с българско гражданство, неженен, осъждан, с начално образование, работи в „Пилко“ ЕООД гр. Разград.

Подс. Б.Г.М. е 19-годишен, с българско гражданство, неженен, неосъждан, с начално образование, работи в „Пилко“ ЕООД гр. Разград.

Подс.Г.Г.М. е 17-годишен, с българско гражданство, неженен, неосъждан, с начално образование, не учи и не работи.

Подс.Я.С.Ю.  е 16-годишен, с българско гражданство, неженен, неосъждан, с начално образование, не учи и не работи.

На 06.01.2017г. непълнолетният подс.Б.М. и подс.М.Ю. отишли с каруца в землището на с.Брестовене, обл.Разград, където имало дърва за огрев - „цер“. Подсъдимите не притежавали писмено позволително, но въпреки това изсекли, добили и събрали 1 пр.куб.м от посочената дървесина, стопанисвана от „Кубратска гора“ ЕООД, собственост на О.К.

На същата дата св.С.С. и А.А. - служители в „Кубратска гора“ извършвали обход в отдел № 128 в землището на с.Брестовене, когато забелязали подсъдимите, които вече били нарязали и подготвили за транспортиране горепосочената дървесина.

Свидетелите ги спрели за проверка и установили, че дървесината не е маркирана с КГМ и я замерили. На 17.01.2017 г. в сградата на дружеството „Кубратска гора“ съставили на подс.Б.М. АУАН № 0001348, а на  подс.М.Ю. - АУАН № 0001349 по Закона за горите, който те отказали да подпишат.  

На 27.01.2017 г. подс.М.Ю. отишъл с каруца в землището на с.Брестовене, където имало средна строителна дървесина - „цер“. Подсъдимият не притежавал писмено позволително, но въпреки това добил, събрал и транспортирал 2 пр. куб. м от посочената дървесина, стопанисвана от „Кубратска гора“ ЕООД, която натоварил в каруцата. В същия ден св.С. и А. извършвали обход на отдел № 128, когато забелязали подсъдимият да транспортира дървесината. При извършена проверка установили, че същата не е маркирана с КГМ, а лицето не представило превозен билет. На 29.01.2017 г. в сградата на дружеството „Кубратска гора“ съставили на подс.М.Ю. АУАН № 0001382 по Закона за горите, който той отказал да подпише.

На 28.01.2017 г. подс.Б.М. отишъл с каруца в землището на с.Брестовене, където имало средна строителна дървесина - „цер“. Подсъдимият не притежавал писмено позволително, но въпреки това добил, събрал и транспортирал с конска каруца 2 пр. куб. м от посочената дървесина, стопанисвана от „Кубратска гора“ ЕООД, която натоварил на каруцата. В същия ден св.С. и А. извършвали обход на отдел № 138, когато забелязали подсъдимия да транспортира с каруца дървесината. При извършена проверка установили, че същата не е маркирана с КГМ, а лицето не представило превозен билет. На 29.01.2017 г. в сградата на дружеството „Кубратска гора“ съставили на подс.Б.М. АУАН № 0001630 по Закона за горите, който той отказал да подпише.

На 02.02.2017г. подс.Б.М., подс.М.Ю. и подс.Г.М. отишли с в землището на с.Брестовене, където имало средна строителна дървесина - „цер“. Те не притежавали писмено позволително, но въпреки това тримата в съучастие като извършители добили, събрали и транспортирали 1,5 пр. куб. м от посочената дървесина, стопанисвана от „Кубратска гора“ ЕООД.

На същата дата св.С.С. и А.А. - служители в „Кубратска гора“ извършвали обход в отдел № 138 в землището на с.Брестовене, когато забелязали подсъдимите, които транспортирали горепосочената дървесина. Свидетелите ги спрели за проверка и установили, че дървесината не е маркирана с КГМ и я замерили. На 06.02.2017 г. в сградата на дружеството „Кубратска гора“ съставили на подс.Б.М. АУАН № 0001386 по Закона за горите,   на подс. М.Ю. - АУАН № 0001632 по Закона за горите и  на подс. Г.М. -  АУАН № 0001385 по Закона на горите. Подсъдимите отказали да подпишат актовете.

На 04.02.2017 г. подс.Г.М. отишъл сам с каруцата си в землището на с.Брестовене, където намерил дърва за огрев - „акация“. Подсъдимият не притежавал писмено позволително, но въпреки това добил, събрал и транспортирал 1,5 пр. куб. м от посочената дървесина, стопанисвана от „Кубратска гора“ ЕООД.

На същата дата св.С.С. и А.А. - служители в „Кубратска гора“ извършвали обход в отдел № 136 в землището на с. Брестовене, когато забелязали подс.Г.М. да транспортира дървесина с каруцата си. Свидетелите го спрели за проверка, установили, че дървесината, която се намира в каруцата не е маркирана с КГМ и я замерили. На 06.02.2017 г. в сградата на дружеството „Кубратска гора“ съставили на подс.Г.М. АУАН № 0001631 по Закона за горите, който М. отказал да подпише.

На 05.02.2017 г. подс. Б.М. и непълнолетния подс.Я.Ю. отишли с в землището на с. Брестовене, където имало дърва за огрев - „цер“. Подсъдимите не притежавали писмено позволително, но въпреки това двамата в съучастие като извършители изсекли, добили и събрали дървесина, стопанисвана от „Кубратска гора" ЕООД.

На същата дата св.С.С. и А.А. - служители в „Кубратска гора“ извършвали обход в землището на с.Брестовене, когато забелязали подс.Б.М. да транспортира дървесина с конска каруца. Свидетелите го спрели и установили, че подсъдимият транспортира 1,5 пр. куб. м дърва за огрев - „цер“ немаркирана с КГМ и я замерили. В отдел № 133 свидетелите установили подс.Я.Ю., който изсякъл и добил 1,5 пр. куб. м дърва за огрев - „дъб“. Свидетелите го спрели и установили, че дървесината не е маркирана с КГМ и я замерили. На 08.02.2017 г. в сградата на дружеството „Кубратска гора“ съставили на подс.Б.М. АУАН № 0001388 по Закона за горите, който той отказал да подпише. В същия ден съставили на Р. А. С., законен представител на непълнолетния подс.Я.Ю. АУАН № 0001387 по Закона за горите, който тя отказала да подпише.

На 06.02.2017 г. непълнолетните подс.Б.М., подс.Я.Ю. и подс. Г.М. отишли с в землището на с.Брестовене, където имало дърва за огрев - „дъб“. Подсъдимите не притежавали писмено позволително, но въпреки това тримата в съучастие като извършители добили, събрали и транспортирали 1,5 пр. куб. м от посочената дървесина, стопанисвана от „Кубратска гора“ ЕООД.

На същата дата св.С.С. и А.А. - служители в „Кубратска гора“ извършвали обход в отдел № 133 в землището на с.Брестовене, когато забелязали подсъдимите лица, които транспортирали с каруца горепосочената дървесина. Свидетелите ги спрели за проверка и установили, че дървесината не е маркирана с КГМ и я замерили. На 08.02.2017 год. съставили на Р. С., законен представител на подс.Я.Ю. АУАН № 0001638 по Закона за горите, на подс.Г.М. като законен представител на подс.Г.М.  - АУАН № 0001636 по Закона за горите,  и на подс.Б.М. съставили АУАН № 0001635 по Закона на горите, които отказали да го подпишат.

На 14.02.2017 г. подс. Б.М. и подс.Я.Ю. отишли с каруца в землището на с.Брестовене, където имало средна строителна дървесина - „дъб“. Подсъдимите не притежавали писмено позволително, но въпреки това двамата в съучастие като извършители изсекли, добили и събрали дървесина, стопанисвана от „Кубратска гора“ ЕООД.

На същата дата св.С. и А. - служители в „Кубратска гора“ извършвали обход в отдел № 133 в землището на с.Брестовене, когато забелязали подс.Б.М. да транспортира дървесина с конска каруца. Свидетелите го спрели и установили, че подсъдимият транспортира 1,5 пр. куб. м средна строителна дървесина - „дъб“ немаркирана с КГМ и я замерили. В отдел № 133 свидетелите установили и подс.Я.Ю., който изсякъл и добил 1,8 пр. куб. м средна строителна дървесина - „дъб“. Свидетелите го спрели и установили, че дървесината не е маркирана с КГМ и я замерили. На 20.02.2017 г. в сградата на дружеството „Кубратска гора“ съставили на подс.Б.М. АУАН № 0001638 по Закона за горите, а  на Р. А. С., законен представител на непълнолетния подс.Я.Ю. - АУАН № 0001639 по Закона за горите, като и двамата отказали да подпишат актовете.

На 27.02.2017 г. подс.Б.М. и подс.Г. М. ***, където имало дърва за огрев - „дъб“ и „акация“. Подсъдимите не притежавали писмено позволително, но въпреки това двамата в съучастие като извършители изсекли, добили и събрали дървесина, стопанисвана от „Кубратска гора“ ЕООД.

На същата дата св.С. и св .А. - служители в „Кубратска гора“ извършвали обход в отдел № 133 в землището на с.Брестовене, когато забелязали подс.Б.М. да транспортира дървесина с конска каруца. Свидетелите го спрели и установили, че подсъдимият транспортира 1,5 пр. куб. м. дърва за огрев - „акация" немаркирана с КГМ и я замерили. В отдел № 133 свидетелите установили и подс. Г.М., който транспортирал с каруца 1,5 пр. куб. м дърва за огрев - „дъб“. Свидетелите го спрели и установили, че дървесината не е маркирана с КГМ и я замерили. На 06.03.2017г. в сградата на дружеството „Кубратска гора“ съставили на подс. Б.М. АУАН № 0001640 по Закона за горите, а на подс.Г.М., като законен представител на непълнолетния подс.Г.М. съставили АУАН № 0001641 по Закона за горите, като всеки от подсъдимите отказал да подпише актовете.

На 06.03.2017 г. подс.Б.М., подс.Я.Ю., подс.Г.М. и подс.М.Ю. отишли с в землището на с.Брестовене, където имало дърва за огрев - „дъб“. Подсъдимите не притежавали писмено позволително, но въпреки това четиримата в съучастие като извършители добили, събрали и транспортирали 1 пр.куб.м от посочената дървесина, стопанисвана от „Кубратска гора“ ЕООД.

На същата дата св.С.С. и А.А. - служители в „Кубратска гора“ извършвали обход в отдел № 133 в землището на с.Брестовене, когато забелязали подсъдимите лица, които транспортирали с каруца горепосочената дървесина. Свидетелите ги спрели за проверка и установили, че дървесината не е маркирана с КГМ и я замерили. На 08.03.2017 г. съставили на Р. С., законен представител на подс.Я.Ю. АУАН № 0001643 по Закона за горите; на  падс.Г.М.М., законен представител на подс.Г.М. - АУАН № 0001642 по Закона за горите; на подс.Б.М. - АУАН № 0001393 по Закона на горите и на подс.М.Ю. – АУАН № 0001394 по Закона за горите. Всеки от тях отказал да подпише съставените актове.

На 22.03.2017 г. подс.Б.М. ***, където намерил средна строителна дървесина - „дъб“. Подсъдимият не притежавал писмено позволително, но въпреки това добил, събрал и транспортирал с каруца 2 пр. куб. м от посочената дървесина, стопанисвана от „Кубратска гора“ ЕООД.

На същата дата св.С.С. и А.А. - служители в „Кубратска гора“ извършвали обход в отдел № 133 в землището на с. Брестовене, когато забелязали подс.М. да транспортира дървесина с каруцата си. Свидетелите го спрели за проверка, установили, че дървесината, която се намира в каруцата не е маркирана с КГМ и я замерили. На 27.03.2017г. в сградата на дружеството „Кубратска гора“ съставили на подс.Б. М. АУАН № 0001644 по Закона за горите, който той отказал да подпише.

На същия ден 22.03.2017 г. подс.Г.М. ***, където намерил средна строителна дървесина - „цер“. Подсъдимият не притежавал писмено позволително, но въпреки това добил, събрал и транспортирал с каруца 2 пр. куб. м от посочената дървесина, стопанисвана от „Кубратска гора“ ЕООД.

На същата дата св.С. и А. - служители в „Кубратска гора“ извършвали обход в отдел № 133 в землището на с.Брестовене, когато забелязали подс.Г.М. да транспортира дървесина с каруцата си. Свидетелите го спрели за проверка, установили, че дървесината, която се намира в каруцата не е маркирана с КГМ и я замерили. На 27.03.2017 г. в сградата на дружеството „Кубратска гора“ съставили на Г.М., законен представител на подс.М. АУАН № 0001395 по Закона за горите, който М. отказал да подпише.

На 28.03.2017 г. св.С. и А. извършвали проверка в частен дом, находящ се в с.Брестовене, обл. Разград, ул. „Бузлуджа“ №12. При извършената проверка установили, че подс.М. съхранява в дома си добита от него 3 пр. куб. м средна строителна дървесина - „цер“, немаркирана с КГМ. На 05.04.2017 г. свидетелите съставили на подс. М. АУАН № 0001647 по Закона за горите, който тай отказал да подпише.

На 29.03.2017 г. подс. Я.Ю. и подс. Г.М. ***, където имало средна строителна дървесина - „дъб“. Подсъдимите не притежавали писмено позволително, но въпреки това в съучастие като извършители добили, събрали и транспортирали 2 пр. куб. м от посочената дървесина.

На същата дата св.С.С. и А.А. - служители в „Кубратска гора“ извършвали обход в отдел № 132 в землището на с.Брестовене, когато забелязали подсъдимите, които транспортирали с каруца горепосочената дървесина. Спрели ги за проверка и установили, че дървесината не е маркирана с КГМ и я замерили. На 05.04.2017 г. съставили на Р. С., законен представител на подс.Я.Ю. АУАН № 00016397 по Закона за горите и на подс. Г.М., законен представител на подс.Г.М. АУАН № 0001646 по Закона за горите, като и двамата отказали да подпишат актовете.

На същата дата - 29.03.2017 г. св.С. и А. извършвали обход на отдел № 128 в землището на с.Брестовене, когато видели подс.Б.М. да транспортира с каруца 2 пр. куб. м средна строителна дървесина - „цер“, немаркирана с КГМ и я замерили. На 05.04.2017 г. съставили на подс.Б.М. АУАН №0001645 по Закона за горите, който М. отказал да подпише.

На 14.04.2017 г. подс.Б.М., подс.Я.Ю., подс.Г.М. и подс.Г.М. отишли с в землището на с.Брестовене, където имало средна строителна дървесина - „цер“. Подсъдимите не притежавали писмено позволително, но въпреки това четиримата в съучастие като извършители добили, събрали и транспортирали 2 пр. куб. м от посочената дървесина, стопанисвана от „Кубратска гора“ ЕООД.   

На същата дата св.С.С. и А.А. - служители в „Кубратска гора“ извършвали обход в отдел № 128 в землището на с.Брестовене, когато забелязали подсъдимите лица, които транспортирали с каруца горепосочената дървесина. Свидетелите ги спрели за проверка и установили, че дървесината не е маркирана с КГМ и я замерили. На 18.04.2017 г. съставили на Р. С., законен представител на подс.Я.Ю. АУАН № 0001399 по Закона за горите;  на подс.Г.М., законен представител на подс.Г.М. - АУАН № 0001650 по Закона за горите; на подс.Б.М. съставили АУАН № 0001649 по Закона на горите и на подс.Г.М. съставили АУАН № 0001648 по Закона за горите. Нарушителите отказали да подпишат съставените им актове.

На 15.04.2017 г. подс. Г.М. отишъл с каруцата си в землището на с.Брестовене, където намерил средна строителна дървесина - „цер“. Подсъдимият не притежавал писмено позволително, но въпреки това събрал и транспортирал 2 пр. куб. м от посочената дървесина, стопанисвана от „Кубратска гора“ ЕООД.

На същата дата св.С.С. и А.А. - служители в „Кубратска гора“ извършвали обход в отдел № 128 в землището на с. Брестовене, когато забелязали подс.Г.М. да транспортира дървесина с каруцата си. Свидетелите го спрели за проверка, установили, че дървесината, която се намира в каруцата не е маркирана с КГМ и я замерили. На 06.02.2017г. в сградата на дружеството „Кубратска гора“ съставили на подс.Г.М. АУАН № 0001400 по Закона за горите, който М. отказал да подпише.

На 03.05.2017 г. подс. Г.М. отишъл с каруцата си в землището на с.Брестовене, където намерил средна строителна дървесина - „цер“. Подсъдимият не притежавал писмено позволително, но въпреки това събрал и транспортирал 2 пр. куб. м от посочената дървесина.

На същата дата св.С.С. и А.А. - служители в „Кубратска гора“ извършвали обход в землището на с. Брестовене, когато забелязали подс. М. да транспортира дървесина. Свидетелите го спрели за проверка, установили, че дървесината, която се намира в каруцата не е маркирана с КГМ и я замерили. На 03.05.2017 г. съставили на подс. М. АУАН № 0001526 по Закона за горите, който М. отказал да подпише.

На 26.05.2017 г. подс.Я.Ю., подс.Г.М. и подс.М.Ю. отишли с в землището на с.Брестовене, където имало средна строителна дървесина - „цер“. Подсъдимите не притежавали писмено позволително, но въпреки това тримата в съучастие като извършители добили, събрали и транспортирали 2 пр. куб. м от посочената дървесина, стопанисвана от „Кубратска гора“ ЕООД.

На същата дата св.С.С. и А.А. - служители в „Кубратска гора“ извършвали обход в землището на с.Брестовене, когато забелязали подсъдимите лица, които транспортирали с каруца горепосочената дървесина. Свидетелите ги спрели за проверка и установили, че дървесината не е маркирана с КГМ и я замерили. На 29.05.2017г. съставили на на подс.Я.Ю. - АУАН № 0001504 по Закона за горите; на подс.Г.М. - АУАН № 0001505 по Закона за горите и на подс.М.Ю. - АУАН № 0001528 по Закона за горите. Нарушителите отказали да подпишат съставените им актове.

На 19.08.2017 г. подс.Г.М. ***, където намерил средна строителна дървесина - „Цер“. Подсъдимият не притежавал писмено позволително, но въпреки това събрал и транспортирал 2 пр. куб. м от посочената дървесина, стопанисвана от „Кубратска гора“ ЕООД.

На същата дата св.С.С. и А.А. - служители в „Кубратска гора“ извършвали обход в землището на с. Брестовене, когато забелязали подс.Г.М. да транспортира дървесина. Свидетелите го спрели за проверка, установили, че дървесината, която се намира в каруцата не е маркирана с КГМ и я замерили. На 19.08.2017 г. съставили на подс.Г.М. АУАН № 0001530 по Закона за горите, който той отказал да подпише.

На 09.09.2017 г. подс.Г.М. ***, където намерил средна строителна дървесина - „Цер“. Подсъдимият не притежавал писмено позволително, но въпреки това събрал и транспортирал 2 пр. куб. м от посочената дървесина, стопанисвана от „Кубратска гора“ ЕООД.

На същата дата св.С.С. и А.А. - служители в „Кубратска гора“ извършвали обход в землището на с.Брестовене, когато забелязали подс.М. отново да транспортира дървесина. Свидетелите го спрели за проверка, установили, че дървесината, която се намира в каруцата не е маркирана с КГМ и я замерили. На 18.09.2017 г. съставили на подс.Г.М. АУАН № 0001531 по Закона за горите, който той отказал да подпише.

На 13.09.2017 г. подс.Г.М. ***, където намерил средна строителна дървесина - „Цер“. Подсъдимият не притежавал писмено позволително, но въпреки това събрал и транспортирал 2 пр. куб. м от посочената дървесина, стопанисвана от „Кубратска гора“ ЕООД, собственост на О.К.

На същата дата св.С.С. и А.А. - служители в „Кубратска гора“ извършвали обход в землището на с. Брестовене, когато забелязали подс. М. отново да транспортира дървесина. Свидетелите го спрели за проверка, установили, че дървесината, която се намира в каруцата не е маркирана с КГМ и я замерили. На 18.09.2017г. съставили на подс.Г.М. АУАН № 0001506 по Закона за горите, който той отказал да подпише.

На 15.09.2017 г. подс.Б.М. и подс. Я.Ю. ***, където имало средна строителна дървесина - „цер“. Подсъдимите не притежавали писмено позволително, но въпреки това двамата в съучастие изсекли, добили и събрали 2 пр. куб. м от горепосочената дървесина, стопанисвана от „Кубратска гора“ ЕООД.

На същата дата св.С.С. и А.А. - служители в „Кубратска гора“ извършвали в землището на с.Брестовене, когато забелязали подсъдимите да транспортират дървесина. Спрели ги за проверка и установили, че дървесината е не маркирана с КГМ и я замерили. На 18.09.2017 г. в сградата на дружеството „Кубратска гора“ съставили на подс.Б.М. АУАН № 0001508 по Закона за горите, а на подс.Я.Ю. - АУАН № 0001532 по Закона за горите, като и двамата отказали да подпишат актовете.

На 22.09.2017 г. подс.Г.М. ***, където намерил средна строителна дървесина - „цер“. Подсъдимият не притежавал писмено позволително, но въпреки това събрал и транспортирал 2 пр. куб. м от посочената дървесина, стопанисвана от „Кубратска гора“ ЕООД.

На същата дата св.С.С. и А.А. - служители в „Кубратска гора“ извършвали обход в землището на с. Брестовене, когато забелязали подс. М. отново да транспортира дървесина. Свидетелите го спрели за проверка, установили, че дървесината, която се намира в каруцата не е маркирана с КГМ и я замерили. На 28.09.2017 г. съставили на подс. М. АУАН № 0001509 по Закона за горите, който той отказал да подпише.

На 09.10.2017 г. подс.Г.М. ***, където намерил средна строителна дървесина - „Цер“. Подсъдимият не притежавал писмено позволително, но въпреки това транспортирал 2 пр. куб. м от посочената дървесина, стопанисвана от „Кубратска гора“ ЕООД.

На същата дата св.С.С. и А.А. - служители в „Кубратска гора“ извършвали обход в землището на с.Брестовене, когато забелязали подс.Г.М. отново да транспортира дървесина. Свидетелите го спрели за проверка, установили, че дървесината, която се намира в каруцата не е маркирана с КГМ и я замерили. На 18.09.2017г. съставили на подс.М. АУАН № 0001506 по Закона за горите, който той отказал да подпише.

На 10.10.2017 г. подс.Г.М. ***, където намерил дърва за огрев - „цер“. Подсъдимият не притежавал писмено позволително, но въпреки това събрал и транспортирал 3 пр.куб.м от посочената дървесина, стопанисвана от „Кубратска гора“ ЕООД.

На същата дата св.С.С. и А.А. - служители в „Кубратска гора“ извършвали обход в землището на с. Брестовене, когато забелязали обв .М.. Свидетелите го спрели за проверка, установили, че дървесината, която се намира в каруцата не е маркирана с КГМ и я замерили. На 16.10.2017 г. съставили на подс. М. АУАН № 0001516 по Закона за горите, който той отказал да подпише.

На 26.10.2017 г. подс.Б.М., подс.Г.М. и подс.Г.М. ***, където имало средна строителна дървесина - „цер“. Подсъдимите не притежавали писмено позволително, но въпреки това тримата в съучастие като извършители добили, събрали и транспортирали 1,5 пр. куб. м от посочената дървесина, стопанисвана от „Кубратска гора“ ЕООД.

На същата дата св.С.С. и А.А. - служители в „Кубратска гора“ извършвали обход в землището на с.Брестовене, когато забелязали подсъдимите, които транспортирали с каруца горепосочената дървесина. Свидетелите ги спрели за проверка и установили, че дървесината не е маркирана с КГМ и я замерили. На 30.10.2017 г. съставили на подс.Б.М. АУАН № 0001521 по Закона за горите; на подс. Г.М.  - АУАН № 0001520  по Закона за горите и на  подс.Г.М.  - АУАН № 0001519 по Закона за горите. Нарушителите отказали да подпишат съставените им актове.

Според оценката на вещото лице стойността на изсечените, добитите, събрани и извозени от горския фонд дървета и части от тях възлиза на сумата от 4 671.44 лева.

От приложеното по делото писмо от „Кубратска гора“ ЕООД гр.Кубрат е видно, че на подсъдимите Г.М., Г.М., Б. М., М. Ю. и Я. Ю. няма издавани писмени позволителни за добиване, транспортиране и съхраняване на дървесина.

По доказателствата:

Всички доказателства в своята съвкупност сочат, както авторството на подсъдимите, така и индивидуализират деянието им. В тази насока са безспорните писмени доказателства по делото: писма от „Кубратска гора" ЕООД гр.Кубрат, съдебно-оценъчна експертиза, комплексни съдебно психиатрични и съдебно психологични експертизи, копия от АУАН № 0001399, 0001397, 0001396, 0001643, 0001639, 0001387, 0001634, 0001648, 0001650, 0001400, 0001647, 0001646, 0001395, 0001636, 0001631, 0001650, 0001505, 0001530, които кореспондират със събраните по делото гласни доказателства – свидетелски показания на св.С.С. и св.А.А., както и самопризнанията на подсъдимите. 

Съдът кредитира изцяло всички събрани по делото писмени доказателства. Същите кореспондират, както помежду си, така и в цялост на установената по делото фактическа обстановка.

От правна страна:

При така установеното от фактическа страна, съдът намира, че    подсъдимите Г.М.М., М.С.Ю., Б.Г.М., Г.Г.М. и Я.С.Ю. с действията си са осъществили състава на престъпление по чл. 235, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК, а последните трима във вр. с чл. 63, ал. 1, т. 3 и т. 5 от НК, тъй като са били непълнолетни.

         От обективна страна подсъдимите са осъществили три от формите на изпълнителното деяние, ангажиращо наказателната им отговорност по чл. 235, ал. 1 от НК, а именно: добиване, транспортиране и съхранение на незаконно добит дървен материал. Служителите на „Кубратска гора” ЕООД гр. Кубрат са констатирали деянията извършени от подсъдимите. По несъмнен начин  (обясненията на подсъдимите, дадени на ДП и в с. з. и писмо от „Кубратска гора” ЕООД гр.Кубрат и показания на свидетелите) се установява, че добитият, транспортиран и съхраняван дървен материал е бил без превозен билет и не е бил маркиран, т.е. без КГМ и ЕГМ.   

 От субективна страна подсъдимите са действали при пряк умисъл: съзнавали общественоопасния характер на извършеното и неговите общественоопасни последици и целяли настъпването на вредоносния резултат, което е обективирано в поведението им: знаели са, че за да добият, транспортират или съхраняват дървесна маса следва да имат съответния документ, който да установява законния произход на дървата, съзнавали са, че нямат такива документи, но въпреки  това, осъществили описаното деяние.  

         По наказанието:

Предвид изложеното съдът призна подс.Г.М.М. за виновен в извършване на престъплението по  чл. 235, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК, като при индивидуализацията на наказанието съобрази: смекчаващи отговорността обстоятелства: признанието за виновност, съдействието, което оказва на разследващите органи за разкриване на обективната истина; семейно и материално положение; отегчаващи отговорността обстоятелства:  предишни осъждания. Предвид   изложеното, съдът констатира наличието на многобройни смекчаващи отговорността на подсъдимия обстоятелства, с оглед на които и най-лекото, предвидено в закона наказание се оказва несъразмерно тежко. Ето защо определи наказанието при условията на чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК, като замени предвиденото за това престъпление наказание лишаване от свобода до шест години с наказание пробация, включващо следните пробационни мерки: 1/ на основание чл. 42б, ал. 1, вр. чл. 42а, ал. 3, т. 1, във вр. с ал.,2, т. 1, във вр. с ал. 1 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година и шест месеца с явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично; 2/ на основание чл. 42б, ал. 2, във вр. с чл. 42а, ал. 3, т. 1, във вр. с ал. 2, т. 2, във вр. ал. 1 от НК – задължителни периодични срещи с пробационен служител в пробационната служба по настоящ адрес за срок от една година и шест месеца; 3/ на основание чл. 42б, ал. 4, във вр. чл. 42а, ал. 3, т. 1, във вр. ал. 2, т. 4, във вр. с ал. 1 от НК – включване в курсове за професионална квалификация и програми за обществено въздействие за срок от една година и шест месеца;  4/ на основание чл. 42б, ал. 5, във вр. чл. 42а, ал. 3, т.3, във вр. с  ал. 2, т. 6, във вр. с ал. 1 НК – безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на сто часа за срок от една година. На основание чл. 55, ал. 3 от НК съдът не наложи по-лекото наказание, предвидено наред с наказанието „лишаване от свобода“.

Предвид изложеното съдът призна подс.М.С.Ю. за виновен в извършване на престъплението по  чл. 235, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК, като при индивидуализацията на наказанието съобрази: смекчаващи отговорността обстоятелства: признанието за виновност, чисто съдебно минало, съдействието, което оказва на разследващите органи за разкриване на обективната истина; семейно и материално положение; отегчаващи отговорността обстоятелства:  няма. Предвид изложеното, съдът констатира наличието на многобройни смекчаващи отговорността на подсъдимия обстоятелства, с оглед на които и най-лекото, предвидено в закона наказание се оказва несъразмерно тежко. Ето защо определи наказанието при условията на чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК, като замени предвиденото за това престъпление наказание лишаване от свобода до шест години с наказание пробация, включващо следните пробационни мерки: 1/ на основание чл. 42б, ал. 1, вр. чл. 42а, ал. 3, т. 1, във вр. с ал.,2, т. 1, във вр. с ал. 1 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година с явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично; 2/ на основание чл. 42б, ал. 2, във вр. с чл. 42а, ал. 3, т. 1, във вр. с ал. 2, т. 2, във вр. ал. 1 от НК – задължителни периодични срещи с пробационен служител в пробационната служба по настоящ адрес за срок от една година; 3/ на основание чл. 42б, ал. 5, във вр. чл. 42а, ал. 3, т.3, във вр. с  ал. 2, т. 6, във вр. с ал. 1 НК – безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на сто часа за срок от една година. На основание чл. 55, ал. 3 от НК съдът не наложи по-лекото наказание, предвидено наред с наказанието „лишаване от свобода“.

Предвид изложеното съдът призна подс.Б.Г.М. за виновен в извършване на престъплението по  чл. 235, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2, във вр. с чл. 26, ал. 1, във вр. с чл. 63, ал.1, т. 3 и т. 5 от НК, като при индивидуализацията на наказанието съобрази: смекчаващи отговорността обстоятелства: признанието за виновност, чисто съдебно минало, съдействието, което оказва на разследващите органи за разкриване на обективната истина; семейно и материално положение; млада възраст; отегчаващи отговорността обстоятелства:  няма. Предвид изложеното, съдът констатира наличието на многобройни смекчаващи отговорността на подсъдимия обстоятелства, с оглед на които и най-лекото, предвидено в закона наказание се оказва несъразмерно тежко. Ето защо определи наказанието при условията на чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК, като замени предвиденото за това престъпление наказание, след резукцията по чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК -  лишаване от свобода до три години с наказание пробация, включващо следните пробационни мерки: 1/ на основание чл. 42б, ал. 1, вр. чл. 42а, ал. 3, т. 1, във вр. с ал.,2, т. 1, във вр. с ал. 1 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца с явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично; 2/ на основание чл. 42б, ал. 2, във вр. с чл. 42а, ал. 3, т. 1, във вр. с ал. 2, т. 2, във вр. ал. 1 от НК – задължителни периодични срещи с пробационен служител в пробационната служба по настоящ адрес за срок от шест месеца. На основание чл. 55, ал. 3 от НК съдът не наложи по-лекото наказание, предвидено наред с наказанието „лишаване от свобода“.

Предвид изложеното съдът призна подс.Г.Г.М. за виновен в извършване на престъплението по  чл. 235, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2, във вр. с чл. 26, ал. 1, във вр. с чл. 63, ал.1, т. 3 и т. 5 от НК, като при индивидуализацията на наказанието съобрази: смекчаващи отговорността обстоятелства: признанието за виновност, чисто съдебно минало, съдействието, което оказва на разследващите органи за разкриване на обективната истина; семейно и материално положение; млада възраст; отегчаващи отговорността обстоятелства:  няма. Предвид изложеното, съдът констатира наличието на многобройни смекчаващи отговорността на подсъдимия обстоятелства, с оглед на които и най-лекото, предвидено в закона наказание се оказва несъразмерно тежко. Ето защо определи наказанието при условията на чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК, като замени предвиденото за това престъпление наказание, след резукцията по чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК -  лишаване от свобода до три години с наказание пробация, включващо следните пробационни мерки: 1/ на основание чл. 42б, ал. 1, вр. чл. 42а, ал. 3, т. 1, във вр. с ал.,2, т. 1, във вр. с ал. 1 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца с явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично; 2/ на основание чл. 42б, ал. 2, във вр. с чл. 42а, ал. 3, т. 1, във вр. с ал. 2, т. 2, във вр. ал. 1 от НК – задължителни периодични срещи с пробационен служител в пробационната служба по настоящ адрес за срок от шест месеца. На основание чл. 55, ал. 3 от НК съдът не наложи по-лекото наказание, предвидено наред с наказанието „лишаване от свобода“.

Предвид изложеното съдът призна подс.Я.С.Ю. за виновен в извършване на престъплението по  чл. 235, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2, във вр. с чл. 26, ал. 1, във вр. с чл. 63, ал.1, т. 3 и т. 5 от НК, като при индивидуализацията на наказанието съобрази: смекчаващи отговорността обстоятелства: признанието за виновност, чисто съдебно минало, съдействието, което оказва на разследващите органи за разкриване на обективната истина; семейно и материално положение; млада възраст; отегчаващи отговорността обстоятелства:  няма. Предвид изложеното, съдът констатира наличието на многобройни смекчаващи отговорността на подсъдимия обстоятелства, с оглед на които и най-лекото, предвидено в закона наказание се оказва несъразмерно тежко. Ето защо определи наказанието при условията на чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК, като замени предвиденото за това престъпление наказание, след редукцията по чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК -  лишаване от свобода до три години с наказание пробация, включващо следните пробационни мерки: 1/ на основание чл. 42б, ал. 1, вр. чл. 42а, ал. 3, т. 1, във вр. с ал.2, т. 1, във вр. с ал. 1 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца с явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично; 2/ на основание чл. 42б, ал. 2, във вр. с чл. 42а, ал. 3, т. 1, във вр. с ал. 2, т. 2, във вр. ал. 1 от НК – задължителни периодични срещи с пробационен служител в пробационната служба по настоящ адрес за срок от шест месеца. На основание чл. 55, ал. 3 от НК съдът не наложи по-лекото наказание, предвидено наред с наказанието „лишаване от свобода“.

Подсъдимите Г.М.М., М.С.Ю.,  Б.Г.М., Г.Г.М. и Я.С.Ю.  дължат на основание чл. 189, ал. 3 от НПК разноските по делото, като всеки от тях следва да заплати в полза на ОД на МВР Разград по 111.13  лева – разноски на досъдебното производство и по сметка на Районен съд – Кубрат по 10.00 лева – разноски на съдебното следствие. Всеки от подсъдимите Б.Г.М., Г.Г.М. и Я.С.Ю.  следва да заплати в полза на Националното бюро за правна помощ – гр. София по100.00 лева – разноски за осъществяване на правна помощ по ДП. Поради това, че подсъдимите Г.Г.М. и Я.С.Ю. и към датата на постановяване на присъдата не са навършили пълнолетие, следва разноските да бъдат заплатени от техните родители.

В този смисъл съдът постанови присъдата си.

 

                                          Председател: /П/ Ал. Великова