МОТИВИ  КЪМ  ПРИСЪДА  ПО  НОХД № 129/2018 ГОД. ПО ОПИСА НА  РАЙОНЕН СЪД – КУБРАТ

 

Наказателното производство е образувано по внесен от Районна прокуратура гр.Кубрат обвинителен акт срещу подсъдимия С.Г.Р. *** за това, че в периода от 03.11.2015 г. до 04.11.2015 г. в гр. Завет и с. Острово, обл. Разград, като непълнолетен, но като е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, действайки в условията на продължавано престъпление – на два пъти, след предварителен сговор с непълнолетния М.М.Г. ***, е отнел чужди движими вещи: 1бр. мобилен телефон марка „Леново“ А536, с тъчскрийн, с поставена сим карта М- тел и 1 бр. мобилен апарат марка „Самсунг“ модел GT-E-1200, с поставена сим карата М-тел на обща стойност 196.00 лева от владението на С.К.С. *** и пари – сумата от 20.00 лева, 10 бр. кутии цигари марка „Малборо“ късо бяло и червено, 10 бр. кутии цигари „Малборо“ тъч; 10 бр. кутии цигари марка „Виктори“, 10 бр. кутии цигари марка „Горна Джумая“ 100, 5 бр. кутии цигари марка „Мерлин“, 5 бр. кутии цигари марка „ММ“ 100, 4 бр. кутии цигари марка „Карелия ОМЕ“, 3 бр. закуски „Джоб“, 3 бр. шпек салам марка „Народен“ (грамаж около 250/300 гр.), 3 бр. нарязан вакуумиран салам на фирма „ЕКО МЕС“ – по 150 гр., на обща стойност 270.25 лв. от владението на фирма ЕООД „Нова ЕРА“ с. Острово, с управител Г.А.К., всичко на обща стойност 486.25 лева – немаловажен случай, без съгласието на собствениците, с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 5, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1, във вр. с чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК  и срещу подсъдимия М.М.Г. *** за това, че в периода от 03.11.2015 г. до 04.11.2015 г. в гр. Завет и с. Острово, обл. Разград, като непълнолетен, но като е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, действайки в условията на продължавано престъпление – на два пъти, след предварителен сговор с непълнолетния С.Г.Р. ***, е отнел чужди движими вещи: 1бр. мобилен телефон марка „Леново“ А536, с тъчскрийн, с поставена сим карта М- тел и 1 бр. мобилен апарат марка „Самсунг“ модел GT-E-1200, с поставена сим карата М-тел на обща стойност 196.00 лева от владението на С.К.С. *** и пари – сумата от 20.00 лева, 10 бр. кутии цигари марка „Малборо“ късо бяло и червено, 10 бр. кутии цигари „Малборо“ тъч; 10 бр. кутии цигари марка „Виктори“, 10 бр. кутии цигари марка „Горна Джумая“ 100, 5 бр. кутии цигари марка „Мерлин“, 5 бр. кутии цигари марка „ММ“ 100, 4 бр. кутии цигари марка „Карелия ОМЕ“, 3 бр. закуски „Джоб“, 3 бр. шпек салам марка „Народен“ (грамаж около 250/300 гр.), 3 бр. нарязан вакуумиран салам на фирма „ЕКО МЕС“ – по 150 гр., на обща стойност 270.25 лв. от владението на фирма ЕООД „Нова ЕРА“ с. Острово, с управител Г.А.К., всичко на обща стойност 486.25 лева – немаловажен случай, без съгласието на собствениците, с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 5, във вр. с чл, 194, ал. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1, във вр. с чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК.

 

В съдебно заседание представителят на районната прокуратура поддържа обвинението, така както е било възведено с обвинителния акт. Заявява, че събраните по досъдебното производство и на съдебното следствие доказателства, установяват по безспорен начин авторството на подсъдимите в извършване на инкриминираното деяние. Пледира на всеки от подсъдимите С.Г.Р. и М.М.Г. да бъде наложено вместо предвиденото в закона наказание лишаване от свобода наказание обществено порицание, тъй като подсъдимите към датата на извършване на деянието са били неосъждани.  

Подсъдимите М.М.Г. и С.Г.Р., както на досъдебното производство, така и в съдебно заседание се признават виновни в извършване на престъпленията, за които са привлечени под наказателна отговорност. В съдебно заседание признават изцяло фактите изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и правят искане да не се събират доказателства за тези факти, поради което съдът разгледа делото по реда на съкратеното съдебно следствие при условията на чл. 371, т. 2 от НПК. Назначените им служебно от съда защитници пледират за постановяване на осъдителна присъда с оглед събраните по делото доказателства установяващи вината на подзащитните им като предвиденото наказание лишаване от свобода бъде заменено с обществено порицание. 

Съдът, след преценка на събраните по делото писмени и гласни доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:

Подс.С.Г.Р. е 17-годишен, с българско гражданство, неженен, неосъждан към момевна на извършване на деянието, с начално образование, към момента в Затвора гр. Враца.

Подс.М.М.Г. е 19-годишен, с българско гражданство, неженен, неосъждан към момента на извършване на деянията, с начално образование, безработен.

През учебната 2015/2016 г. подсъдимите С.Г.Р. и М.М.Г. били ученици във ВУИ „Н. Й. Вапцаров“ гр.Завет, обл.Разград.

На 03.11.2015 г. след обяд Р. и Г. решили да избягат от училището. Тръгнали да се разхождат из град Завет, когато около 19:30 часа стигнали до къщата на св.С.С. ***, намираща се на ул. „Освобождение“ № 61. Решили да извършат кражба на вещи от жилището, както през незаключена врата двамата подсъдими влезли в дома на С. и от там извършили кражба на мобилен телефон марка „Леново“ А536, с тъчскрийн, с поставена сим карта М- тел и мобилен апарат марка „Самсунг“ модел GT-E-1200, с поставена сим карата М-тел и пари - сумата от 20.00 лева. С откраднатите вещи напуснали къщата на св.С.. След кражбата Р. и Г. се срещнали със свои съученици, които също били избягали от училището, а именно св.К.Д., св.Е.Х., св.В.Т., св.И.Д. и св.М.А., пред които споделили за  извършената кражба и показали откраднатите телефони. Откраднатият мобилен телефон „Леново“ продали на св.Х. за 10 кутии цигари. Впоследствие Х. продал телефона на св.Ш., а той от своя страна го продал на непознат за него мъж. След разкриване на извършителите на престъплението подс.Р. с протокол за доброволно предаване предал на полицейските служители откраднатия мобилен апарат марка „Самсунг“ модел GT-E-1200, с поставена сим карата М-тел. Срещу разписка същия е върнат на собственика - св.С..

След кражбата подс.Р., подс.Г. и свидетелите К.Д., Е.Х., В.Т., И.Д. и М.А. напуснали гр.Завет и пеш на 04.11.2015 г. след полунощ стигнали до с.Острово. В центъра на селото забелязали хранителен магазин и подсъдимите се сговорили да извършат кражба на хранителни продукти от съшия. Магазинът се намирал на ул. „Хемус“ № 41 и е собственост на фирма „Нова ЕРА“ ЕООД с.Острово, с управител св.Г.А.К.. Подсъдимите влезли в обекта през малък незатворен прозорец. От там подс.Р. и подс.Г. извършили кражба на следните вещи: 10 бр. кутии цигари марка „Малборо“ късо бяло и червено, 10 бр. кутии цигари „Малборо“ тъч; 10 бр. кутии цигари марка „Виктори“, 10 бр. кутии цигари марка „Горна Джумая“ 100, 5 бр. кутии цигари марка „Мерлин“, 5 бр. кутии цигари марка „ММ“ 100, 4 бр. кутии цигари марка „Карелия ОМЕ“, 3 бр. закуски „Джоб“, 3 бр. шпек салам марка „Народен“ (грамаж около 250/300 г), 3 бр. нарязан вакуумиран салам на фирма „ЕКО МЕС“ - по 150 г. С откраднатите вещи подсъдимите напуснали хранителния магазин и отишли при свидетелите К.Д., Х., Т., И.Д. и М.А., които ги чакали на съседна улица. Откраднатите хранителни продукти подсъдимите и свидетелите си поделили помежду си и изконсумирали. След това всички заедно тръгнали пеш за гр.Разград.

Според оценката на вещото лице стойността на отнетите вещи възлиза на обща стойност 486.25 лв. (вещи на св.С.С. на стойност 216.00 лв. и вещи на „Нова ЕРА“ ЕООД с.Острово на стойност 270.25 лв.).   

По доказателствата:

С оглед направените от подсъдимите М.М.Г. и С.Г.Р. самопризнания относно фактите изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и одобреното от съда съгласие да не се събират доказателства за тези факти, съдът приема за безспорно установена изложената фактическа обстановка. Това е така, защото самопризнанията на подсъдимия се подкрепят от доказателствата събрани на досъдебното производство, а именно – обяснения на подсъдимите, показания на свидетелите С., К., Ш., К. Д., Т., Х., А. и Ив. Д., съдебно-психиатрични експертизи, характеристични справки от ИДПС, съдебно-оценъчни експертизи, справки за съдимост. Тези доказателства са събрани по реда предвиден в НПК, поради което представляват годни доказателства, установяващи по несъмнен начин извършването на инкриминираното деяние от подсъдимите.                                        

От правна страна:

При така установеното от фактическа страна, съдът намира, че с действията си подсъдимите М.М.Г. и С.Г.Р. са осъществили от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 5, във вр. с чл, 194, ал. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1, във вр. с чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК, тъй като в периода от 03.11.2015 г. до 04.11.2015 г. в гр. Завет и с. Острово, обл. Разград, като непълнолетни, но като са могли да разбират свойството и значението на деянието и да ръководят постъпките си, действайки в условията на продължавано престъпление – на два пъти, след предварителен сговор помежду си, са отнели чужди движими вещи от владението на С.К.С. *** и пари – сумата от 20.00 лева, чужди движими вещи и от владението на фирма „Нова ЕРА“ ЕООД с. Острово, с управител Г.А.К., всичко на обща стойност 486.25 лева – немаловажен случай, без съгласието на собствениците, с намерение противозаконно да ги присвоят.

Изпълнителното деяние на кражбата е отнемане на вещта обхващащо два акта: прекъсване на чуждото владение и възможност деецът безпрепятствено да се разпорежда с нея, което подсъдимите осъществили, установявайки владение върху вещите.

От обективна страна предмет на посегателство са чужди движими вещи – пари, мобилни телефони и хранителни продукти, на обща стойност 486.25 лева, които  били собственост на свидетеля С.К.С. *** и на „Нова ЕРА“ ЕООД с. Острово, с управител Г.А.К.. Описаните вещи са годен предмет на престъплението с оглед факта, че същите имат определена стойност изчислена в пари към момента на посегателството, видно от приложената по ДП оценителна експертиза. Налице е и втората особеност на деянието – установяване на владение върху отнетите вещи. До момента на осъществяване на изпълнителното деяние те са се намирали във фактическата власт на свидетелите, като след  извършването, е осъществен и престъпния резултат, като вещите са преминали във владение на извършителите и те са се разпоредили с тях като със свои.  

Деянията са извършени от две лица, след като предварително се сговорили, при което с оглед стойността на откраднатите вещи и останалите квалифициращи обстоятелства, деянието не представлява маловажен случай – чл.195, ал.1, т.5 от НК.  

При  извършване на деянието подсъдимите М.М.Г. и С.Г.Р. са действали при пряк умисъл: съзнавали общественоопасния характер на извършеното и неговите общественоопасни последици и целели настъпването на вредоносния резултат, което е обективирано в поведението им: съзнавали, че вещите са чужда собственост, че нямат разрешение от собствениците да ги своят, но въпреки  това, преследвайки това си намерение ги отнели с цел да се обогатят. Подсъдимите са извършили деянието като непълнолетни, но като са могли да разбират свойството и значението на извършеното и да ръководят постъпките си, видно от изготвените комплексни съдебнопсихиатрични и психологични експертизи, което ги прави годни субекти на наказателна отговорност. 

По наказанията:

Предвид изложеното съдът призна подс.С.Г.Р. за виновен в извършване на престъплението по  чл. 195, ал. 1, т. 5, във вр. с чл, 194, ал. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1, във вр. с чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК, като при индивидуализацията на наказанието съобрази смекчаващи отговорността обстоятелства: чисто съдебно минало, признанието за виновност; млада възраст; съдействие за разкриване на обективната истина; отегчаващи отговорността обстоятелства: няма. Предвид изложеното и с оглед разглеждане на делото по реда на съкратеното съдебно следствие, съдът на основание чл.373, ал.2 от НПК, във вр. с чл.58а, ал.4 от НК и чл. 55, ал. 1 , т. 2, б. „б“ от НК, наложи наказание обществено порицание, което да се изпълни чрез обявяване на присъдата на информационното табло на Кметство с.Долна бяла речка, обл.Монтана.

Предвид изложеното съдът призна подс.М.М.Г. за виновен в извършване на престъплението по  чл. 195, ал. 1, т. 5, във вр. с чл, 194, ал. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1, във вр. с чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК, като при индивидуализацията на наказанието съобрази смекчаващи отговорността обстоятелства: чисто съдебно минало, признанието за виновност; млада възраст; съдействие за разкриване на обективната истина; отегчаващи отговорността обстоятелства: няма. Предвид изложеното и с оглед разглеждане на делото по реда на съкратеното съдебно следствие, съдът на основание чл.373, ал.2 от НПК, във вр. с чл.58а, ал.4 от НК и чл. 55, ал. 1 , т. 2, б. „б“ от НК, наложи наказание обществено порицание, което да се изпълни чрез обявяване на присъдата на информационното табло на Община Пловдив.

При този изход на делото – осъдителна присъда, на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите следва да заплатят направените по делото разноски. Подсъдимият М.М.Г. следва да заплати в полза на ОД на МВР – Разград 255.64 лева – разноски на досъдебното производство. Поради това, че подсъдимият С.Г.Р. към датата на постановяване на присъдата е непълнолетен, родителят му следва да заплати в полза на ОДМВР гр. Разград 255.64 леваразноски на досъдебното производство.

В този смисъл съдът постанови присъдата си.

 

                               Председател: /П/ Ал. Великова