ВАЖНО

САЙТА НА РС-КУБРАТ В ТОЗИ СИ ВИД ЩЕ СЪЩЕСТВУВА ДО КРАЯ НА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2019Г. СЛЕД ТОВА ЩЕ БЪДЕ ПРЕМЕСТЕН И ДОСТЪПА ДО НЕГО ЩЕ БЪДЕ ОСЪЩЕСТВЯВАН ПРЕЗ ПОРТАЛА ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ КАКТО  ЗА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ СЪДИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. НОВИЯТ ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС НА РС-КУБРАТ Е  https://kubrat-rs.justice.bg

Районен съд - Кубрат е създаден през 1880 г. като третостепенно мирово съдилище с един съдия и съответен персонал. През 1934 г. става околийски съд, обслужващ населението на Кубратска околия. До 1925г. нотариалната служба е била изпълнявана от самостоятелна нотариална служба с нотариус. Същата година престава да съществува като самостоятелно учреждение и минава към местния мирови съд.

 

От 1948г. в съда е създадена служба “Бюро съдимост”, която съхранява бюлетините на осъдените лица и издава удостоверения за съдимост. След приемане на Закона за устройството на съдилищата през 1953 г. се нарича Народен съд. На 01.01.1971г. се преименува в Районен съд.

 

От създаването на съда в него са работили съдиите Христо Шопов, Петко Цонев, Атанас Гълъбов, Борис Съриев.

 

На съда е предоставен държавен имот - къща на ул. „Никола Йонков Вапцаров”, в която се настанява Народен съд – Кубрат. През 1984г. къщата е съборена и Районен съд - Кубрат се премества в бившата болница на ул.”Цар Иван Асен ІІ” №4,  където след значителен ремонт се създават добри условия за работа.