1. ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ    

  2. ПЛАЩАНЕ ЧРЕЗ ПОС ТЕРМИНАЛ