1. ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ    

  2. ПЛАЩАНЕ ЧРЕЗ ПОС ТЕРМИНАЛ

 Променена е електронната поща на канцеларията на РС-Кубрат.  Новата поща ще откриете на секцията "КОНТАКТИ".