Контакти

 

гр. Кубрат
ул.”Цар Иван Асен ІІ” №4
Email: rs_kubrat@abv.bg

 

Председател: 0848/7-21-10

Районен съдия: 0848/7-40-61

Районен съдия: 0848/7-21-76

Съдия по вписванията: 0848/7-24-60

Държавен съдебен изпълнител: 0848/7-20 – 51

Административен секретар: 0848/7-25-63, GSM: 0877881904

Бюро съдимост: 0848/7-27-23

Съдебно-изпълнителна служба: 0848/7-21-22

Канцелария граждански и наказателна: 0848/7-51-06 

Email: rs_kubrat_delovostvo@abv.bg

Главен счетоводител : 0848 / 7-28-08