Р Е Ш Е Н И Я

ВАЖНО
Сайта на РС-Кубрат на този интернет адрес ще продължи да съществува до края на месец ноември 2019г. След тази дата сайта на съда ще бъде достъпен на адрес:   
https://kubrat-rs.justice.bg
Можете да го посетите чрез проследяване на връзката. След месец ноември на 2019г. стария сайт на РС-Кубрат също ще бъде поддържан с актуална информация до края на 2019г.

2020  г.

януари февруари март април
май юни юли август
септември октомври ноември декември

2019 г.

януари февруари март април
май юни юли август
септември октомври ноември декември

2018 г.

януари февруари март април
май юни юли август
септември октомври ноември декември

2017 г. 

януари февруари март април
май юни юли август
септември октомври ноември декември

  2016 г.

 януари  февруари  март  април
 май  юни  юли  август
 септември  октомври  ноември  декември

  2015 г. 

януари февруари март април
май юни юли август
септември октомври ноември декември

   2014 г.

Януари февруари март април
май юни юли август
септември октомври ноември декември

  2013 г.

януари февруари март април
май юни юли август
септември октомври ноември декември

 

2012 г.

януари февруари март април
май юни юли август
септември октомври ноември декември

 

2011 г.

януари февруари март април
май юни юли август
септември октомври ноември декември