Светла Минчева Цветкова - Административен секретар

Тезнур Джеватова Дахилова - Главен счетоводител

Блага Александрова Димитрова - Съдебен деловодител

Цветанка Христова Маринова - Съдебен деловодител

Вера Любенова Димова - Съдебен секретар

Павлина Петрова Петрова - Съдебен секретар

Евгения Стоянова Енчева - Съдебен деловодител

Лидия Петрова Савова - Секретар СИС

Ивана Алексиева Петрова - Съдебен архивар