СЪДИИ В РАЙОНЕН СЪД – КУБРАТ

Административен ръководителПредседател 

                     Албена  Дякова  Великова             
Трудов стаж :   

11.03.2014г.                        председател на Районен съд – Кубрат

 

01.01.1998г. – 31.12.1998г.   Съд. кандидат в Окръжен съд Разград

01.01.1999г. – 20.12.1999г.   Гл.юрисконсулт - Община  Кубрат

20.12.1999г. – 11.03.2014г.   Районен съдия  в Районен съд – Кубрат

 

Районен съдия: Диана Пенчева Петрова - Енева

Държавен съдебен изпълнител: Райме Мехмедова Вели

Съдия по вписванията : Лора Красимирова Ганчева