ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ

1. Декларация за сключване на граждански брак

2. Заявление за сключване на граждански брак

3. Заявление за удостоверение за наличие на изпълнителни дела

4. Заявление за теглене на сума от влог на дете

5. Заявление за образуване на изпълнително дело

6. Заявление за освобождаване от държавна такса

7. Заявление за издаване на препис от наказателно дело

8. Заявление за издаване на препис от гражданско дело

9. Заявление за свидетелство за съдимост

10. Заявление за издаване на изпълнителен лист

11. Заявление за издаване на съдебно удостоверение

12. Заявление за препис от съдебен акт

13. Заявление за отказ от наследство

14. Заявление за прекратен брак

15. Заявление за връщане на документи