Съдебна администрация – Районен съд – Кубрат

I - ЕТАЖ

Стая № 1 - Съдебно изпълнителна служба - тел. 7-21-22

Стая № 2 - Съдия по вписванията - тел. 7-24-60

Стая № 3 - Деловодство вписвания - тел. 7-25-12

Стая № 4 - Съдебна зала № 1

Стая № 5 - Съдебна зала № 2

Стая № 6 - Заседателна зала

Стая № 7 - Деловодство за граждански и наказателни дела - тел. 7-51-06

Стая № 8 - Бюро съдимост - тел. 7-27-23

Стая № 9 - Съдебни секретари - тел. 0877788296,  0877884794

II - ЕТАЖ

Стая № 11 - Административен секретар - тел. 7-25-63

Стая № 12 - Председател - тел. 7-21-10

Стая № 14 - Системен администратор - тел. 0877882706

Стая № 15 - Главен счетоводител - тел. 7-28-08

Стая № 19 - Районен съдия

Стая № 20 - Държавен съдебен изпълнител - тел. 7-20-51