ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА РС-КУБРАТ

2019 г.
януари февруари март април
май юни юли август
септември октомври ноември декември
2018 г.
януари февруари март април
май юни юли август
септември октомври ноември декември